جهت مشاوره در زمینه قبولی مامایی در دانشگاه سراسری

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 18045

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ + کارنامه

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه سراسری + کارنامه

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. داوطلبان با اطلاع از آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه های سراسری و مشاهده نمونه کارنامه قبولی مامایی میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.


آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه سراسری دولتی 1402-1403

در این بخش رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری دولتی علوم پزشکی تهران و ایران را مشاهده میکنید.

  1. رتبه قبولی رشته مامایی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
  2. رتبه قبولی رشته مامایی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه  علوم پزشکی تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مامایی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:


رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15673 4487 منطقه 1 دختر تهران مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
16173 4617 منطقه 1 دختر مشهد مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
18159 5130 منطقه 1 دختر تهران مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
13698 6015 منطقه 2 دختر اهواز مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
16105 7013 منطقه 2 دختر قم مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز
17337 7516 منطقه 2 دختر مراغه مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز
20068 8642 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
20903 8999 منطقه 2 دختر شهريار مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
17286 4885 منطقه 3 دختر شهر قدس مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
35783 11184 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران که همان دانشگاه علوم پزشکی تهران است، مشاهده می کنید. داوطلبان کنکور که حدود آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران است، احتمالا شانس قبولی در این رشته و دانشگاه را دارند.

توجه داشته باشید که ظرفیت این دانشگاه برای پذیرش دانشجو هر سال با افزایش و یا کاهش همراه است. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از حدود ظرفیت پذیرش مامایی دانشگاه ایران و تخمین رتبه قبولی مامایی، از طریق شماره تلفن مندرج در همین صفحه با کارشناسان سامانه مشاور تحصیلی تلتفنی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید، کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل پاسخگوی شما عزیزان در سراسر کشور هستند.


سال تحصیلی: 1402   

رشته:  مامایی

شهر داوطلب: نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 3 رتبه در سهمیه: 3331
رتبه کشوری: 19800 تراز: 7993
نام درس درصد
ادبیات فارسی 39
عربی 25
معارف 27
زبان 28
زمین شناسی 43
ریاضیات 51
زیست شناسی 23
فیزیک 32
شیمی 31
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری مامایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22040 6096 منطقه 1 دختر تهران مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
23962 6574 منطقه 1 دختر تهران مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
26875 11435 منطقه 2 دختر شهريار مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
18864 5415 منطقه 3 دختر بندرگز مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
31439 9674 منطقه 3 دختر گلستان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه ایران که همان دانشگاه علوم پزشکی ایران است، مشاهده می کنید. داوطلبان کنکور که حدود آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه ایران است، احتمالا شانس قبولی در این رشته و دانشگاه را دارند. البته لازم به ذکر است که ظرفیت دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو هر سال با تغییرات (افزایش و کاهش در ظرفیت) همراه است. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از حدود ظرفیت پذیرش مامایی دانشگاه ایران و تخمین رتبه قبولی مامایی، از طریق شماره تلفن مندرج در همین صفحه با کارشناسان سامانه مشاور تحصیلی تلتفنی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید، کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل پاسخگوی شما عزیزان در سراسر کشور هستند.


سال تحصیلی: 1402   

رشته:  مامایی

شهر داوطلب: نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 3 رتبه در سهمیه: 2870
رتبه کشوری: 1567 تراز: 8321
نام درس درصد
ادبیات فارسی 59
عربی 45
معارف 67
زبان 48
زمین شناسی 43
ریاضیات 59
زیست شناسی 49
فیزیک 42
شیمی 51
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم پزشکی ایرانآخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه جندی شاپور اهواز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه جندی شاپور اهواز  را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مامایی در دانشگاه اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: مامایی

شهر داوطلب: اصفهان نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 1 رتبه در سهمیه: 7023
رتبه کشوری: 2106 تراز: 8201
نام درس درصد
ادبیات فارسی 54
32عربی 32
معارف 41
زبان 24
زمین شناسی 28
ریاضیات 31
زیست شناسی 45
فیزیک 55
شیمی 12
دانشگاه محل قبولی: جندی شاپور اهواز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16220 7061 منطقه 2 دختر اهواز مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
24311 10392 منطقه 2 دختر دزفول مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
38242 16132 منطقه 2 دختر اهواز مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز
45487 19112 منطقه 2 دختر اهواز مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز
47944 20101 منطقه 2 دختر سامان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز
69314 28792 منطقه 2 دختر اهواز مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
28089 8531 منطقه 3 دختر مسجدسليمان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
37981 11917 منطقه 3 دختر آبادان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
39787 12557 منطقه 3 دختر تهران مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
42066 13354 منطقه 3 دختر شوشتر مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پردازآخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه شهید بهشتی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری مامایی در دانشگاه شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
22942 6322 منطقه 1 دختر تهران مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز
23200 6389 منطقه 1 دختر تهران مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
16993 4792 منطقه 3 دختر شبستر مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
23509 6965 منطقه 3 دختر پاكدشت مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
33412 10366 منطقه 3 دختر فيروزكوه مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز


آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری مامایی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34470 14565 منطقه 2 دختر كرمانشاه مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه
37264 11675 منطقه 3 دختر روانسر مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه
38281 12024 منطقه 3 دختر كنگاور مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانهآخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری مامایی در دانشگاه علوم پزشکی همدان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16928 7338 منطقه 2 دختر همدان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
24919 10637 منطقه 2 دختر همدان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
27439 11667 منطقه 2 دختر همدان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
31142 13205 منطقه 2 دختر همدان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
31598 13397 منطقه 2 دختر سنندج مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
36927 15588 منطقه 2 دختر همدان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
40269 16940 منطقه 2 دختر نهاوند مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
40977 17256 منطقه 2 دختر نهاوند مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
42807 18019 منطقه 2 دختر همدان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
29745 9108 منطقه 3 دختر اسدآباد مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
41708 13231 منطقه 3 دختر كبودرآهنگ مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
46360 14905 منطقه 3 دختر سقز مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول


آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری مامایی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
38507 16245 منطقه 2 دختر دماوند مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه
35816 11193 منطقه 3 دختر ايلام مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه
38783 12194 منطقه 3 دختر سقز مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه
47794 15424 منطقه 3 دختر ايلام مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه
50943 16571 منطقه 3 دختر اركوازملكشاهي مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه


آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری مامایی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
43787 11392 منطقه 1 دختر شيراز مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | شهريه پرداز
39009 12273 منطقه 3 دختر برازجان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه
39444 12430 منطقه 3 دختر نورآباد ممسني مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | شهريه پرداز
49400 15992 منطقه 3 دختر جم مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه
50745 16489 منطقه 3 دختر مرودشت مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | شهريه پردازآخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری مامایی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
44721 11620 منطقه 1 دختر اصفهان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت سميرم
16302 7092 منطقه 2 دختر ملاير مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
20435 8794 منطقه 2 دختر فلاورجان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
22843 6727 منطقه 3 دختر تيران مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
31539 9713 منطقه 3 دختر خوي مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهريه پرداز


آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری مامایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18246 5146 منطقه 1 دختر تبريز مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
15076 6572 منطقه 2 دختر مرند مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
20461 5936 منطقه 3 دختر عجب شير مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
20630 5986 منطقه 3 دختر بوكان مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه


آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری مامایی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
24709 7399 منطقه 3 دختر داراب مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شيراز | روزانه
31680 9757 منطقه 3 دختر مرودشت مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شيراز | روزانه


نمونه کارنامه قبولی مامایی در دانشگاه دولتی روزانه 

کارنامه زیر مربوط به قبولی مامایی در دانشگاه سراسری علوم پزشکی بهشتی تهران است. این کارنامه حاوی درصدهای لازم برای قبولی دروس موثر در کنکور تجربی (رشته مامایی) می باشد.


کارنامه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این قسمت کارنامه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 6965 رتبه کشوری : 23509
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 7
معارف 8
زبان 5
زمين شناسي 1
رياضيات 5
زيست شناسي 3
فيزيك 2
شيمي 3


کارنامه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در این قسمت کارنامه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 12024 رتبه کشوری : 38281
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 3
معارف 6
زبان 2
زمين شناسي 1
رياضيات 2
زيست شناسي 3
فيزيك 2
شيمي 3


کارنامه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در این قسمت کارنامه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 5986 رتبه کشوری : 20630
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 6
معارف 8
زبان 5
زمين شناسي 1
رياضيات 3
زيست شناسي 4
فيزيك 5
شيمي 3


کارنامه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

در این قسمت کارنامه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 6183 رتبه کشوری : 21243
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 5
معارف 7
زبان 4
زمين شناسي 5
رياضيات 2
زيست شناسي 2
فيزيك 2
شيمي 3


کارنامه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزه وار

در این قسمت کارنامه قبولی مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزه وار را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 9421 رتبه کشوری : 30630
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 8
معارف 7
زبان 3
زمين شناسي 2
رياضيات 2
زيست شناسي 3
فيزيك 1
شيمي 1

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ + کارنامه 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

  1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش
  2. رشته پزشکی بدون کنکور– خرید صندلی پزشکی

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ + کارنامه 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور ، ۱۴۰۲-۱۴۰۳برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای قبولی در رشته مامایی و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده ، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.


داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته مامایی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته مامایی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ + کارنامه 2


5/5 - (1 امتیاز)
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی