جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته فیزیوتراپی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 17944

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ + کارنامه

قبولی دندانپزشکی با سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصدی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی فیزیوتراپی میتوانند برای انتخاب رشته کنکور کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.


رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه سراسری کنکور 1402-1403

در این بخش رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و … را مشاهده میکنید.

  1. رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
  2. رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: فیزیوتراپی

شهر داوطلب: اصفهان نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 1 رتبه در سهمیه: 5001
رتبه کشوری: 24540 تراز: 8990
نام درس درصد
ادبیات فارسی 53
عربی 35
معارف 52
زبان 27
زمین شناسی 3
ریاضیات 42
زیست شناسی 56
فیزیک 21
شیمی 50
دانشگاه محل قبولی: علوم پزشکی تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3239 1051 منطقه 1 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3287 1069 منطقه 1 پسر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3950 1271 منطقه 1 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6589 1985 منطقه 1 پسر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9320 2774 منطقه 1 پسر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز
9384 2798 منطقه 1 پسر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز
3976 1761 منطقه 2 دختر كرج فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
8548 2227 منطقه 3 دختر شهر قدس فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9308 2448 منطقه 3 دختر سنگر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
13249 3604 منطقه 3 پسر دهگلان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی ایران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: فیزیوتراپی

شهر داوطلب: پردیس نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 2 رتبه در سهمیه: 5081
رتبه کشوری: 10009 تراز: 8998
نام درس درصد
ادبیات فارسی 54
عربی 32
معارف 47
زبان 26
زمین شناسی 0
ریاضیات 47
زیست شناسی 56
فیزیک 45
شیمی 52
دانشگاه محل قبولی: علوم پزشکی ایران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7275 3225 منطقه 2 دختر خميني شهر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
8548 3758 منطقه 2 دختر بيجار فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
8561 3764 منطقه 2 دختر فرديس فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
8676 3809 منطقه 2 دختر كرج فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
8817 3880 منطقه 2 دختر كرج فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
7337 1876 منطقه 3 دختر كنگاور فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه
12203 3292 منطقه 3 دختر تاكستان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی ايران | روزانه


آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7220 2178 منطقه 1 پسر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
5477 2436 منطقه 2 دختر قم فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
5548 2468 منطقه 2 پسر سنندج فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
8029 3535 منطقه 2 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
8142 3584 منطقه 2 پسر چالوس فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
8993 3968 منطقه 2 پسر گرگان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
9915 4357 منطقه 2 پسر اهواز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز
10999 2929 منطقه 3 پسر اردكان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز
14067 3847 منطقه 3 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز


آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9611 4223 منطقه 2 پسر اوز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شيراز | روزانه
5794 1455 منطقه 3 دختر قادراباد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شيراز | روزانه
7965 2059 منطقه 3 پسر شهرضا فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شيراز | روزانه


آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
7521 2271 منطقه 1 دختر آذرشهر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
7799 2351 منطقه 1 پسر تبريز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
9252 2750 منطقه 1 دختر تبريز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
9584 2845 منطقه 1 دختر تبريز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
9961 2954 منطقه 1 دختر تبريز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز
10584 3118 منطقه 1 دختر تبريز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز
9975 4389 منطقه 2 دختر مراغه فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
10542 4630 منطقه 2 پسر ابهر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
11622 5098 منطقه 2 دختر بابل فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز
11678 5117 منطقه 2 دختر زنجان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز
11933 3200 منطقه 3 دختر خوي فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
12388 3345 منطقه 3 پسر قره‌ضياءالدين فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
12388 3345 منطقه 3 پسر مريوان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه
14661 4032 منطقه 3 پسر مهربان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز


آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8408 2526 منطقه 1 دختر اصفهان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | روزانه
9394 2800 منطقه 1 دختر اصفهان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهريه پرداز
8993 3968 منطقه 2 پسر خرم آباد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
15005 6543 منطقه 2 دختر نجف آباد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت خوانسارآخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9021 2680 منطقه 1 دختر مشهد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه
9754 4288 منطقه 2 پسر نيشابور فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه
16880 7317 منطقه 2 پسر بيرجند فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت قاين
11119 2953 منطقه 3 پسر تايباد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه
16355 4575 منطقه 3 پسر طبس فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت فردوس
17915 5093 منطقه 3 دختر طبس فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت طبس


آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9103 4011 منطقه 2 دختر يزد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
10867 4776 منطقه 2 پسر اهواز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
11094 4877 منطقه 2 پسر اهواز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
11916 5214 منطقه 2 دختر اهواز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز
12109 5285 منطقه 2 پسر اهواز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز
10182 2690 منطقه 3 دختر اهواز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
14028 3839 منطقه 3 پسر قير و كارزين فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز
15456 4289 منطقه 3 دختر ورامين فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12050 5266 منطقه 2 دختر نيشابور فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه
12125 5291 منطقه 2 دختر رودسر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهريه پرداز
12303 5370 منطقه 2 پسر سنندج فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهريه پرداز
17245 7478 منطقه 2 دختر زاهدان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه
22668 9743 منطقه 2 پسر زاهدان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه
22736 9774 منطقه 2 دختر زاهدان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه
14907 4104 منطقه 3 پسر چناران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه
18304 5222 منطقه 3 دختر زاهدان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه


آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9943 2950 منطقه 1 پسر تبريز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه
10503 4614 منطقه 2 دختر سنندج فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه
10964 4821 منطقه 2 دختر كرج فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه
11325 4973 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10661 3139 منطقه 1 دختر مشهد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه
10450 4588 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه
10830 4760 منطقه 2 دختر قم فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه
10844 4768 منطقه 2 پسر شهريار فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه
10879 4783 منطقه 2 دختر قزوين فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه
11129 4894 منطقه 2 پسر ورامين فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه
11143 4899 منطقه 2 پسر گرمسار فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه
45536 19136 منطقه 2 پسر شاهرود فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | محروم-بومي استان سمنان
11984 3220 منطقه 3 پسر هشتگرد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه
12996 3533 منطقه 3 دختر سمنان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه
13799 3770 منطقه 3 دختر نظرآباد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه


آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی همدان ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10786 3178 منطقه 1 دختر اسلام‌شهر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز
10948 3220 منطقه 1 پسر مشهد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
10775 4734 منطقه 2 دختر همدان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
11420 5013 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز
13249 3604 منطقه 3 پسر ربط فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
13590 3709 منطقه 3 پسر دهگلان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز


نمونه کارنامه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه دولتی روزانه 

کارنامه زیر مربوط به قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه سراسری مشهد است. این کارنامه حاوی درصدهای قبولی دروس موثر در کنکور تجربی (رشته فیزیوتراپی) می باشد.


کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران

در این قسمت کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 2448 رتبه کشوری : 9308
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 6
معارف 8
زبان 4
زمين شناسي 1
رياضيات 4
زيست شناسي 5
فيزيك 6
شيمي 5

کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه شهید بهشتی

در این قسمت کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه شهید بهشتی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 3968 رتبه کشوری : 8993
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 7
معارف 3
زبان 9
زمين شناسي 1
رياضيات 5
زيست شناسي 6
فيزيك 6
شيمي 4


کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران

در این قسمت کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران  را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 1876 رتبه کشوری : 7337
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 6
معارف 7
زبان 8
زمين شناسي 1
رياضيات 3
زيست شناسي 6
فيزيك 4
شيمي 5


کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در این قسمت کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 3345 رتبه کشوری : 12388
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 7
معارف 5
زبان 5
زمين شناسي 1
رياضيات 5
زيست شناسي 4
فيزيك 5
شيمي 4


کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

در این قسمت کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 2690 رتبه کشوری : 10182
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 5
معارف 7
زبان 3
زمين شناسي 1
رياضيات 5
زيست شناسي 4
فيزيك 6
شيمي 5


کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در این قسمت کارنامه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 4973 رتبه کشوری : 11325
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 8
معارف 6
زبان 7
زمين شناسي 1
رياضيات 5
زيست شناسي 6
فيزيك 5
شيمي 3


آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ + کارنامه 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

  1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش
  2. رشته فیزیوتراپی بدون کنکور– خرید صندلی پزشکی

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور ،برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری در این نوبت از کنکور و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده ، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته فیزیوتراپی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ + کارنامه 2


2.5/5 - (2 امتیاز)
منابع :

جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته فیزیوتراپی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی