جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه های دولتی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 18322

کارنامه و آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی

کارنامه و آخرین رتبه قبولی علوم آزمايشگاهی دامپزشکی

در این مقاله رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دامپزشکی در دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته علوم آزمايشگاهی دامپزشکی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانپزشکی میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دامپزشکی دولتی 1402-1403

در این بخش رتبه قبولی رشته علوم آزمايشگاهی دامپزشکی دولتی در دانشگاه های علوم پزشکی را مشاهده میکنید.


آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمايشگاهی دامپزشکی در دانشگاه دولتی روزانه فردوسی مشهد از کنکور تجربی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاه فردوسی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاه فردوسی مشهد، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
55079 22985 منطقه 2 دختر تربت حيدريه علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
99012 34852 منطقه 3 پسر ايلام علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه


آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمايشگاهی دامپزشکی در دانشگاه دولتی روزانه تبریز از کنکور تجربی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاه تبریز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاه تبریز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
86678 35815 منطقه 2 دختر آمل علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه
63354 21137 منطقه 3 پسر كرج علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه
75461 25698 منطقه 3 دختر گتوند علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
91609 31960 منطقه 3 دختر خدابنده علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمايشگاهی دامپزشکی در دانشگاه دولتی روزانه لرستان-خرم آباد از کنکور تجربی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاه لرستان-خرم آباد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط  رتبه کشوری علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاه لرستان-خرم آباد، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
62041 25808 منطقه 2 دختر خرم آباد علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
101804 41832 منطقه 2 دختر خرم آباد علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
111078 45454 منطقه 2 دختر خرم آباد علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
86556 29969 منطقه 3 دختر نورآباد علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
95115 33355 منطقه 3 دختر ملاير علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه


آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمايشگاهی دامپزشکی در دانشگاه دولتی روزانه بوعلی سینا همدان از کنکور تجربی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاه بوعلی سینا همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط  رتبه کشوری علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاه بوعلی سینا همدان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37636 9954 منطقه 1 دختر تهران علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
39538 16662 منطقه 2 پسر بهار علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
49522 20724 منطقه 2 دختر نهاوند علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
88053 30582 منطقه 3 دختر اركوازملكشاهي علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
103486 36694 منطقه 3 دختر اميديه علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه


نمونه کارنامه رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  دانشگاه دولتی روزانه 

کارنامه زیر مربوط به قبولی علوم آزمايشگاهی دامپزشکی در دانشگاه دولتی روزانه سراسری است. این کارنامه حاوی درصدهای قبولی دروس موثر در کنکور تجربی (رشته علوم آزمايشگاهی دامپزشکی) می باشد.


کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  دانشگاه بوعلی سینا همدان

در این قسمت کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  دانشگاه بوعلی سینا همدان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 36694 رتبه کشوری : 103486
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 4
معارف 6
زبان 1
زمين شناسي 1
رياضيات 3
زيست شناسي 1
فيزيك 1
شيمي 2


کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  دانشگاه فردوسی مشهد

در این قسمت کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 34852 رتبه کشوری : 99012
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 2
معارف 3
زبان 5
زمين شناسي 1
رياضيات 1
زيست شناسي 3
فيزيك 2
شيمي 1


کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  دانشگاه تبریز

در این قسمت کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  دانشگاه تبریز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 31960 رتبه کشوری : 91609
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 5
معارف 1
زبان 2
زمين شناسي 1
رياضيات 3
زيست شناسي 1
فيزيك 1
شيمي 2

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دامپزشکی دانشگاه زابل

در این قسمت کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  دانشگاه زابل را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 39917 رتبه کشوری : 111597
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 2
معارف 6
زبان 1
زمين شناسي 1
رياضيات 1
زيست شناسي 2
فيزيك 1
شيمي 1

کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی  دامپزشکی دانشگاه لرستان-خرم آباد

در این قسمت کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  دانشگاه لرستان-خرم آباد را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 33355 رتبه کشوری : 95115
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 4
معارف 7
زبان 1
زمين شناسي 1
رياضيات 1
زيست شناسي 2
فيزيك 1
شيمي 1

کارنامه و آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

  1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش
  2. رشته پزشکی بدون کنکور– خرید صندلی پزشکی

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور ، برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی در رشته علوم آزمايشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

اوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی  دامپزشکی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

کارنامه و آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی 2

به این مقاله امتیاز دهید
منابع :

جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه های دولتی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی