جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته زیست شناسی در دانشگاه های دولتی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 18163

کارنامه و آخرین رتبه قبولی زیست شناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی

کارنامه و آخرین رتبه قبولی زیست شناسی

در این مقاله آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه سراسری برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته زیست شناسی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی رشته زیست شناسی میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی دانشگاه دولتی 1402-1403

در این بخش رتبه قبولی رشته زیست شناسی در دانشگاه های دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی را مشاهده میکنید.

  1. رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه تهران دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی
  2. رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه شهید بهشتی تهران دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی
  3. رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه اصفهان دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی


رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه تهران دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3467 1533 منطقه 2 پسر كاشان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه تهران | روزانه
13765 3762 منطقه 3 دختر تايباد زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه تهران | روزانه
23782 7063 منطقه 3 دختر مرودشت زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه تهران | روزانه
27339 8292 منطقه 3 دختر شهرجديد هشتگرد زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه تهران | روزانه


رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه شهید بهشتی تهران دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13097 5731 منطقه 2 پسر كرج زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهید بهشتی -تهران | روزانه
16480 7171 منطقه 2 دختر همدان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهید بهشتی -تهران | روزانه
34592 10771 منطقه 3 دختر هنديجان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهید بهشتی -تهران | روزانه
34913 10878 منطقه 3 دختر تهرانسر زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهید بهشتی -تهران | روزانه


رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه تبریز دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه تبریز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه  تبریز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
20194 5656 منطقه 1 دختر تبريز زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
33222 14053 منطقه 2 پسر اروميه زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه تبريز | روزانه
78866 32661 منطقه 2 دختر اردبيل زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه تبريز | روزانه
44276 14140 منطقه 3 دختر سراب زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه تبريز | روزانه
90963 31706 منطقه 3 دختر آذرشهر زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه تبريز | نوبت دوم


رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه کرمانشاه دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه رازی کرمانشاه را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه رازی کرمانشاه، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
57082 14441 منطقه 1 پسر تهران زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه
51977 21725 منطقه 2 دختر بروجرد زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه
58443 24350 منطقه 2 دختر كرمانشاه زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه
62558 26014 منطقه 2 دختر كرمانشاه زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه
47076 15157 منطقه 3 دختر سرپل ذهاب زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه
90910 31685 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه


رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه همدان دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه همدان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
32053 13573 منطقه 2 پسر همدان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه بوعلی سینا همدان | روزانه
42178 17771 منطقه 2 دختر همدان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه بوعلی سینا همدان | روزانه
42364 17843 منطقه 2 دختر همدان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه بوعلی سینا همدان | روزانه
51232 21419 منطقه 2 دختر همدان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه بوعلی سینا همدان | روزانه
85390 29494 منطقه 3 دختر قروه زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه بوعلی سینا همدان | روزانه
86919 30121 منطقه 3 دختر سقز زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه بوعلی سینا همدان | روزانه
88158 30622 منطقه 3 پسر كلاردشت /حسن كيف زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه بوعلی سینا همدان | روزانه


رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه اصفهان دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13590 3914 منطقه 1 دختر اصفهان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
16677 4755 منطقه 1 دختر تهران زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
24997 10670 منطقه 2 دختر زرين شهر زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه اصفهان | روزانه
55318 18167 منطقه 3 دختر ازنا زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه اصفهان | روزانه
63752 21272 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه اصفهان | روزانه

رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه سمنان دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه سمنان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه سمنان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25565 6966 منطقه 1 دختر اصفهان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
52816 13498 منطقه 1 دختر تهران زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | روزانه
52901 13520 منطقه 1 دختر تهران زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | روزانه
48923 20496 منطقه 2 پسر سمنان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | روزانه
51814 21666 منطقه 2 دختر ورامين زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | روزانه
60548 25200 منطقه 2 دختر سمنان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | روزانه
64259 26711 منطقه 2 دختر الوند زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | روزانه
68553 28466 منطقه 2 دختر شهريار زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | روزانه
75359 31208 منطقه 2 دختر سمنان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
88710 36617 منطقه 2 دختر دامغان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
97386 40098 منطقه 2 دختر ساري زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | روزانه
106904 43823 منطقه 2 دختر سمنان زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
49762 16137 منطقه 3 دختر تبريز زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
72851 24671 منطقه 3 دختر طبس زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | روزانه
83281 28671 منطقه 3 پسر ملارد زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه سمنان | روزانه


رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه شهید چمران دولتی روزانه از طریق کنکور تجربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه شهید چمران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه شهید چمران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26901 11447 منطقه 2 پسر كرج زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
27416 11655 منطقه 2 پسر اهواز زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
55356 23096 منطقه 2 پسر اهواز زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
55716 23243 منطقه 2 دختر اهواز زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
57302 23908 منطقه 2 دختر دزفول زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
52736 17217 منطقه 3 دختر اميديه زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
68094 22881 منطقه 3 دختر بندر ديلم زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
85154 29393 منطقه 3 دختر گتوند زیست شناسی سلولی مولکولی|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه

نمونه کارنامه قبولی زیست شناسی در دانشگاه دولتی روزانه 

کارنامه زیر مربوط به قبولی زیست شناسی در دانشگاه سراسری است. این کارنامه حاوی درصدهای قبولی دروس موثر در کنکور تجربی (رشته زیست شناسی) می باشد.

رتبه قبولی/ کنکور نظام جدید / دانشگاه تهران /رشته زیست شناسی سلولی مولکولی


کارنامه قبولی زیست شناسی دانشگاه تهران

در این قسمت کارنامه قبولی زیست شناسی دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 8292 رتبه کشوری : 27339
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 8
معارف 7
زبان 6
زمين شناسي 1
رياضيات 2
زيست شناسي 3
فيزيك 2
شيمي 2


کارنامه قبولی زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی

در این قسمت کارنامه قبولی زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 5731 رتبه کشوری : 13097
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 5
معارف 5
زبان 9
زمين شناسي 4
رياضيات 5
زيست شناسي 5
فيزيك 4
شيمي 3


کارنامه قبولی زیست شناسی دانشگاه اصفهان

در این قسمت کارنامه قبولی زیست شناسی دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 21272 رتبه کشوری : 63752
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 1
عربي 5
معارف 5
زبان 1
زمين شناسي 1
رياضيات 2
زيست شناسي 2
فيزيك 2
شيمي 2

کارنامه و آخرین رتبه قبولی زیست شناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

  1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش
  2. رشته پزشکی بدون کنکور– خرید صندلی پزشکی

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و آخرین رتبه قبولی زیست شناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور، برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته زیست شناسی و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده ، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته زیست شناسی سلولی مولکولی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

کارنامه و آخرین رتبه قبولی زیست شناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 2


2/5 - (1 امتیاز)
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی