جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته روانشناسی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 36110

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سراسری

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید، همچنین نمونه کارنامه قبولی رشته روانشناسی را براساس دانشگاه های دولتی پذیرنده در اختیار داوطلبان عزیز کنکور قرار داده ایم.


آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه های دولتی 

آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی در دانشگاه های دولتی برای داوطلبان کنکور 1402-1403 به شرح جدول زیر است:

رتبه مورد نیاز برای روانشناسی دانشگاه دولتی

رتبه های زیر به صورت حدودی باتوجه رتبه کسب شده داوطلبان کنکور دوره های قبل است:


رتبه قبولی روان شناسی دانشگاه تهران از رشته انسانی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی روان شناسی در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام  رتبه کشوری روان شناسی در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2 1 منطقه 1 دختر تبريز روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه
4 3 منطقه 1 پسر تهران روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه
5 4 منطقه 1 پسر مشهد روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه
59 22 منطقه 2 دختر بندپي روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه
66 23 منطقه 2 دختر تربت حيدريه روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه
81 27 منطقه 2 دختر تربت حيدريه روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه
43 4 منطقه 3 دختر كاشمر روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه
102 12 منطقه 3 پسر املش روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

رتبه قبولی روان شناسی دانشگاه مازندان-بابلسر از رشته انسانی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی روان شناسی در دانشگاه مازندران-بابلسر را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام  رتبه کشوری روان شناسی در دانشگاه مازندران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1019 390 منطقه 2 پسر ساري روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
2803 1010 منطقه 2 دختر قائم شهر روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
2980 1070 منطقه 2 دختر نوشهر روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
3324 1181 منطقه 2 پسر ساري روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
5647 1982 منطقه 2 دختر بابل روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
6720 2333 منطقه 2 دختر بابل روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
9656 3281 منطقه 2 دختر جويبار روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
11663 5255 منطقه 3 دختر فلاورجان روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

رتبه قبولی روان شناسی دانشگاه خوارزمی تهران از رشته انسانی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی روان شناسی در دانشگاه خوارزمی تهران از رشته انسانی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام  رتبه کشوری روان شناسی در دانشگاه خوارزمی کرج، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
538 203 منطقه 2 دختر اميركلا روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
1394 525 منطقه 2 دختر آمل روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
2280 836 منطقه 2 دختر تربت حيدريه روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
3337 1185 منطقه 2 دختر شهريار روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
1012 245 منطقه 3 دختر بردسير روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
2478 777 منطقه 3 دختر تاكستان روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
8324 3491 منطقه 3 دختر پاكدشت روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم


رتبه قبولی روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان از رشته انسانی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی روان شناسی در دانشگاه بوعلی سینا همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام  رتبه کشوری روان شناسی در دانشگاه بوعلی سینا همدان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
5798 2039 منطقه 2 دختر ملاير روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
8496 2899 منطقه 2 پسر همدان روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
9412 3217 منطقه 2 پسر شهريار روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
7043 2841 منطقه 3 دختر كامياران روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
9641 4171 منطقه 3 دختر بيجار روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه


رتبه قبولی روان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه از رشته انسانی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی روان شناسی در دانشگاه رازی کرمانشاه را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام  رتبه کشوری روان شناسی در دانشگاه رازی کرمانشاه، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6004 2112 منطقه 2 پسر خرم آباد روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
13260 4382 منطقه 2 دختر تويسركان روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
11510 5175 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
12239 5552 منطقه 3 دختر نورآباد روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
13147 6059 منطقه 3 پسر بانه روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
15985 7586 منطقه 3 پسر سقز روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

رتبه قبولی روان شناسی دانشگاه شیراز از رشته انسانی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی روان شناسی در دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام  رتبه کشوری روان شناسی در دانشگاه شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
441 161 منطقه 2 دختر كرمان روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه
2400 876 منطقه 2 دختر آمل روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه
1848 523 منطقه 3 دختر جلفا روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه
2799 917 منطقه 3 دختر فسا روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه
3575 1246 منطقه 3 دختر برازجان روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه
3606 1261 منطقه 3 دختر بستك روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه


رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه تهران از رشته تجربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی روان شناسی در دانشگاه تهران از رشته تجربی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام  رتبه کشوری روان شناسی در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 13030 5703 منطقه 2 دختر بابل روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

رتبه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی از تجربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی روان شناسی در دانشگاه شهید بهشتی از رشته تجربی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام  رتبه کشوری روان شناسی در دانشگاه شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12464 3653 منطقه 1 دختر تهران روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
8817 3880 منطقه 2 دختر همدان روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
10182 4484 منطقه 2 پسر همدان روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
16173 7046 منطقه 2 دختر كرج روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
16220 7061 منطقه 2 دختر آمل روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
33026 13980 منطقه 2 پسر تربت حيدريه روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

رتبه قبولی روان شناسی دانشگاه گیلان از رشته تجربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی روان شناسی در دانشگاه گیلان از رشته تجربی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام  رتبه کشوری روان شناسی در دانشگاه گیلان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
36827 9759 منطقه 1 دختر تهران روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
34367 14518 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
35504 14975 منطقه 2 پسر لاهيجان روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
42401 17859 منطقه 2 دختر نور روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
45929 19296 منطقه 2 دختر لنگرود روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
42991 13681 منطقه 3 دختر رودبارمنجيل روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
59729 19787 منطقه 3 دختر لنگرود روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

کارنامه قبولی رشته روانشناسی

برای مشاهده کارنامه قبولی رشته روانشناسی در کنکور و تخمین رتبه قبولی رشته روانشناسی با نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور لینک زیر را انتخاب کنید:

نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سراسری 1


کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه تهران از رشته انسانی

در این قسمت کارنامه قبولی روان شناسی در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 12 رتبه کشوری : 102
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 7
معارف 7
زبان 6
رياضي 6
اقتصاد 9
ادبيات تخصصي 8
عربي تخصصي 10
تاريخ وجغرافيا 4
علوم اجتماعي 9
فلسفه ومنطق 5
روانشناسي 8

کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه مازندران-بابلسر از رشته انسانی

در این قسمت کارنامه قبولی روان شناسی در دانشگاه مازندران-بابلسر را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ادبيات فارسي 2
عربي 5
معارف 3
زبان 1
رياضي 5
اقتصاد 5
ادبيات تخصصي 2
عربي تخصصي 4
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 5
فلسفه ومنطق 2
روانشناسي 5

کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان از رشته انسانی

در این قسمت کارنامه قبولی روان شناسی در دانشگاه بوعلی سینا همدان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 4171 رتبه کشوری : 9641
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 3
معارف 4
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 7
ادبيات تخصصي 4
عربي تخصصي 4
تاريخ وجغرافيا 3
علوم اجتماعي 7
فلسفه ومنطق 1
روانشناسي 7

کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه خوارزمی تهران(تحصیل کرج) از رشته انسانی

در این قسمت کارنامه قبولی روان شناسی در دانشگاه خوارزمی تهران( تحصیل کرج) را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 777 رتبه کشوری : 2478
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 6
معارف 4
زبان 7
رياضي 3
اقتصاد 7
ادبيات تخصصي 5
عربي تخصصي 8
تاريخ وجغرافيا 2
علوم اجتماعي 6
فلسفه ومنطق 3
روانشناسي 8

کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه از رشته انسانی

در این قسمت کارنامه قبولی روان شناسی در دانشگاه رازی کرمانشاه را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 7586 رتبه کشوری : 15985
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 6
معارف 5
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 9
ادبيات تخصصي 2
عربي تخصصي 7
تاريخ وجغرافيا 2
علوم اجتماعي 8
فلسفه ومنطق 1
روانشناسي 7

کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه شیراز از رشته انسانی

در این قسمت کارنامه قبولی روان شناسی در دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 1261 رتبه کشوری : 3606
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 3
معارف 5
زبان 1
رياضي 4
اقتصاد 6
ادبيات تخصصي 3
عربي تخصصي 5
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 8
فلسفه ومنطق 4
روانشناسي 8

نمونه کارنامه قبولی رشته روان شناسی از تجربی

در این قسمت نموه کارنامه قبولی روان شناسی از رشته تجربی را مشاهده می کنید:


کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه تهران از رشته تجربی

در این قسمت کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه تهران از رشته تجربی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 5703 رتبه کشوری : 13030
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 8
عربي 7
معارف 9
زبان 9
زمين شناسي 2
رياضيات 2
زيست شناسي 6
فيزيك 1
شيمي 5

کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی از رشته تجربی

در این قسمت کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی از رشته تجربی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 13980 رتبه کشوری : 33026
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 1
معارف 6
زبان 4
زمين شناسي 1
رياضيات 4
زيست شناسي 2
فيزيك 3
شيمي 3

کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه گیلان-رشت از رشته تجربی

در این قسمت کارنامه قبولی روان شناسی دانشگاه گیلان رشت از رشته تجربی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 14518 رتبه کشوری : 34367
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 3
معارف 6
زبان 7
زمين شناسي 1
رياضيات 2
زيست شناسي 3
فيزيك 2
شيمي 3

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سراسری 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبان کنکور سراسری می توانند برای مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته روانشناسی، و سایر دانشگاه های دولتی استان های کشور و استفاده از خدمات مشاوره کنکور تلفنی، با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند.

سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه بررسی کارنامه کنکور، ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز لازم برای قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته روان شناسی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته روان شناسی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته روانشناسی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی