جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته حقوق

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 36109

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حقوق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حقوق

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته حقوق در دانشگاه دولتی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین کارنامه قبولی رشته حقوق را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم. آخرین رتبه رشته حقوق براساس دانشگاه های دولتی پذیرنده به اطلاع داوطلبان عزیز کنکور می رسد:


آخرین رتبه قبولی رشته حقوق 1402-1403

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق در دانشگاه های دولتی برای داوطلبان به شرح جدول زیر است:

رتبه مورد نیاز برای حقوق دانشگاه دولتی

رتبه های زیر به صورت حدودی باتوجه رتبه کسب شده داوطلبان کنکور دوره های قبل است:


رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی  را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
289 142 منطقه 1 پسر تبريز حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
363 128 منطقه 2 دختر آمل حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
375 131 منطقه 2 دختر نيشابور حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
383 136 منطقه 2 پسر رشت حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
386 138 منطقه 2 دختر بابل حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
614 230 منطقه 2 دختر قزوين حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
677 254 منطقه 2 پسر قزوين حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
697 261 منطقه 2 پسر زنجان حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
404 72 منطقه 3 پسر نيشابور حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1845 522 منطقه 3 پسر تاكستان حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
2113 620 منطقه 3 پسر شهريار حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

رتبه قبولی حقوق دانشگاه تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6 5 منطقه 1 پسر مشهد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
19 13 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
20 14 منطقه 1 دختر تبريز حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
26 17 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
40 23 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
44 25 منطقه 1 دختر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
71 41 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
77 45 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
78 46 منطقه 1 دختر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
92 56 منطقه 1 پسر مشهد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
1 1 منطقه 2 پسر كرمانشاه حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
12 3 منطقه 2 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
14 5 منطقه 2 پسر بهبهان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
22 6 منطقه 2 پسر آمل حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
25 7 منطقه 2 پسر دماوند حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
36 13 منطقه 2 پسر كاشان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
45 16 منطقه 2 دختر زرين شهر حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
53 19 منطقه 2 دختر بابل حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
54 20 منطقه 2 پسر آمل حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
76 26 منطقه 2 پسر اراك حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
88 29 منطقه 2 دختر شهريار حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
90 30 منطقه 2 پسر لامرد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
106 32 منطقه 2 دختر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
108 33 منطقه 2 پسر كرج حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
124 39 منطقه 2 پسر گرگان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
129 42 منطقه 2 دختر آمل حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
142 47 منطقه 2 پسر اراك حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
150 49 منطقه 2 دختر يزد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
165 58 منطقه 2 پسر يزد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
167 60 منطقه 2 دختر كاشان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
198 73 منطقه 2 پسر زنجان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
240 85 منطقه 2 دختر شاهرود حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
288 103 منطقه 2 پسر ابهر حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
415 152 منطقه 2 پسر ابهر حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
18 1 منطقه 3 پسر شيروان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
62 6 منطقه 3 پسر اسكو حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
93 7 منطقه 3 پسر تنكابن حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
131 15 منطقه 3 پسر خدابنده حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
589 112 منطقه 3 دختر خدابنده حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
628 123 منطقه 3 پسر سمنان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
717 148 منطقه 3 پسر رباط كريم حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
943 213 منطقه 3 پسر خرمدره حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
951 217 منطقه 3 دختر نظرآباد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
1140 291 منطقه 3 پسر شهريار حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

رتبه قبولی حقوق دانشگاه اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
328 156 منطقه 1 دختر اصفهان حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
494 219 منطقه 1 دختر اصفهان حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
622 267 منطقه 1 دختر اصفهان حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
645 275 منطقه 1 دختر اصفهان حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
755 311 منطقه 1 دختر اصفهان حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
1074 401 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
1140 423 منطقه 1 دختر اصفهان حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
736 280 منطقه 2 پسر يزد حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
853 331 منطقه 2 دختر كاشان حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
1095 412 منطقه 2 پسر زاهدان حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
1117 419 منطقه 2 پسر نجف آباد حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
965 224 منطقه 3 دختر ماه شهر حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
1436 375 منطقه 3 دختر هرند حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
1677 461 منطقه 3 دختر مهريز حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
2262 684 منطقه 3 دختر لردگان حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
3063 1028 منطقه 3 دختر مهريز حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

رتبه قبولی حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه بوعلی سینا همدان  را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه بوعلی سینا همدان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2027 744 منطقه 2 دختر همدان حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
2056 758 منطقه 2 دختر همدان حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
2728 977 منطقه 2 پسر همدان حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
2752 984 منطقه 2 دختر اهواز حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
3817 1358 منطقه 2 پسر گلپايگان حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
4348 1539 منطقه 2 دختر همدان حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
4473 1590 منطقه 2 دختر همدان حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
4718 1672 منطقه 2 دختر كرج حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
4846 1712 منطقه 2 دختر همدان حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
7417 2563 منطقه 2 پسر همدان حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
7466 2576 منطقه 2 دختر كرج حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
4176 1511 منطقه 3 دختر دورود حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
4584 1687 منطقه 3 دختر قروه درجزين حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
5135 1946 منطقه 3 پسر اسدآباد حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
7260 2953 منطقه 3 دختر زرند حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
7745 3193 منطقه 3 پسر قزوين حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
7819 3236 منطقه 3 دختر قروه حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
8421 3538 منطقه 3 دختر رزن حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
9440 4052 منطقه 3 پسر قروه حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
10649 4685 منطقه 3 پسر سقز حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

رتبه قبولی حقوق دانشگاه شیراز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
119 68 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
407 187 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
686 288 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1606 573 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2229 738 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2280 750 منطقه 1 پسر مشهد حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2706 854 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
446 162 منطقه 2 دختر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
503 188 منطقه 2 پسر بندرعباس حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
600 225 منطقه 2 پسر آمل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1170 437 منطقه 2 پسر نور حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1190 443 منطقه 2 دختر آباده حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1349 510 منطقه 2 پسر كرمانشاه حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1536 574 منطقه 2 پسر دليجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1552 578 منطقه 2 پسر بهمئي حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1682 620 منطقه 2 دختر نور حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1714 630 منطقه 2 پسر بابل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1814 664 منطقه 2 پسر لاهيجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2010 739 منطقه 2 پسر لامرد حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2014 740 منطقه 2 پسر اردكان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2229 825 منطقه 2 پسر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2321 853 منطقه 2 دختر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2384 871 منطقه 2 دختر اراك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2578 930 منطقه 2 دختر كرج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2578 930 منطقه 2 دختر ساري حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2674 961 منطقه 2 پسر بندرعباس حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
9560 3255 منطقه 2 دختر رودسر حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
348 63 منطقه 3 دختر جهرم حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
357 66 منطقه 3 دختر جيرفت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
580 107 منطقه 3 دختر قلعه گنج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
610 120 منطقه 3 دختر دهدشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
852 185 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
915 205 منطقه 3 دختر شهربابك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
964 223 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
975 227 منطقه 3 پسر كهنوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1260 326 منطقه 3 دختر بوكان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1312 336 منطقه 3 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1465 391 منطقه 3 پسر دهدشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1547 415 منطقه 3 دختر خرامه حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1633 450 منطقه 3 پسر ياسوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1782 500 منطقه 3 پسر قير و كارزين حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1949 562 منطقه 3 پسر ارسنجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2119 623 منطقه 3 پسر قلعه گنج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2262 684 منطقه 3 دختر آمل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
4517 1660 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
4865 1825 منطقه 3 پسر بستك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5221 1988 منطقه 3 دختر ياسوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5244 1995 منطقه 3 پسر زرقان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5366 2047 منطقه 3 پسر جم حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5434 2074 منطقه 3 دختر زرين دشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

نمونه کارنامه قبولی رشته حقوق

در این قسمت نمونه کارنامه قبولی رشته حقوق در دانشگاه دولتی را مشاهده کنید.


کارنامه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

در این قسمت کارنامه قبولی حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 620 رتبه کشوری : 2113
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 6
معارف 5
زبان 3
رياضي 2
اقتصاد 7
ادبيات تخصصي 6
عربي تخصصي 8
تاريخ وجغرافيا 3
علوم اجتماعي 7
فلسفه ومنطق 3
روانشناسي 6

کارنامه قبولی حقوق دانشگاه تهران

در این قسمت کارنامه قبولی حقوق در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 301 رتبه کشوری : 1181
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 6
معارف 4
زبان 4
رياضي 5
اقتصاد 6
ادبيات تخصصي 5
عربي تخصصي 8
تاريخ وجغرافيا 5
علوم اجتماعي 7
فلسفه ومنطق 4
روانشناسي 7

کارنامه قبولی حقوق دانشگاه اصفهان

در این قسمت کارنامه قبولی حقوق در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 1028 رتبه کشوری : 3063
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 5
معارف 7
زبان 1
رياضي 2
اقتصاد 9
ادبيات تخصصي 4
عربي تخصصي 6
تاريخ وجغرافيا 2
علوم اجتماعي 5
فلسفه ومنطق 4
روانشناسي 6


کارنامه قبولی حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

در این قسمت کارنامه قبولی حقوق در دانشگاه بوعلی سینا همدان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 4685 رتبه کشوری : 10649
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 5
معارف 5
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 5
ادبيات تخصصي 4
عربي تخصصي 5
تاريخ وجغرافيا 2
علوم اجتماعي 5
فلسفه ومنطق 4
روانشناسي 4

کارنامه قبولی حقوق دانشگاه شیراز

در این قسمت کارنامه قبولی حقوق در دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 3652 رتبه کشوری : 8641
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 4
معارف 6
زبان 4
رياضي 1
اقتصاد 6
ادبيات تخصصي 4
عربي تخصصي 6
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 6
فلسفه ومنطق 2
روانشناسي 8


تخمین رتبه قبولی حقوق

برای مشاهده کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حقوق در کنکور و تخمین رتبه قبولی رشته حقوق با نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور لینک زیر را انتخاب کنید:

نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش 

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حقوق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 1

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حقوق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبان کنکور سراسری می توانند برای مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته حقوق در دانشگاه های دولتی استان های کشور و استفاده از خدمات مشاوره کنکور تلفنی، با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند. سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه بررسی کارنامه کنکور، ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز لازم برای قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته حقوق دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته حقوق را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته حقوق

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی