کد خبر : 17947

کارنامه و رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

کارنامه و رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی - رادیولوژی

در این مقاله از رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی، رادیولوژی دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع میشوید. نمونه کارنامه قبولی کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی را نیز در اختیار داوطلبان علاقمند به این رشته قرار داده شده است. داوطلبان کنکور تجربی می توانند با توجه به درصد دروس موثر در قبولی کنکور این رشته، برای مطالعه کنکور برنامه ریزی نمایند.

آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی 1402-1403

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در انتخاب رشته کنکور سراسری کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی نمایند.

توجه داشته باشید که میزان ظرفیت پذیرش دانشگاه ها ، سهمیه داوطلبان کنکور علاقمند به انتخاب رشته پرتوشناسی رادیولوژی ، تراز رقیبان کنکوری ، شرط معدل و … در رتبه قبولی موثر است. بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره انتخاب رشته کنکور از راهنمایی مشاور تحصیلی آگاه و با تجربه استفاده نمایید.

رتبه های زیر مربوط به گروه آزمایشی تجربی/ رشته (کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی ) / (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران ) و پردیس شهید بهشتی تهران است:

  1. (آخرین رتبه کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ) کنکور رشته تجربی
  2. (آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی  -مشهد  کنکور رشته تجربی

آخرین رتبه کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
14934 4304 منطقه 1 دختر تهران تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
14955 4310 منطقه 1 دختر تهران تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز
9472 4158 منطقه 2 پسر كرج تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
14420 6311 منطقه 2 دختر بابل تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز
14744 6443 منطقه 2 دختر مرند تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
14800 6461 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
14934 6517 منطقه 2 پسر يزد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
15902 6930 منطقه 2 دختر ابهر تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
19817 8522 منطقه 2 دختر سنندج تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
19907 8561 منطقه 2 دختر مرند تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
27866 11844 منطقه 2 دختر اهواز تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز
11186 2977 منطقه 3 دختر رباط كريم تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه
14536 3988 منطقه 3 پسر شهريار تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه

آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی -مشهد

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10556 3113 منطقه 1 دختر مشهد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه
15576 4460 منطقه 1 دختر مشهد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه
15641 4481 منطقه 1 دختر مشهد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهريه پرداز
17047 4849 منطقه 1 دختر مشهد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه
7683 3385 منطقه 2 دختر لنگرود تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهريه پرداز
11063 4862 منطقه 2 پسر قم تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه
13041 5708 منطقه 2 دختر سبزوار تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه
24619 7365 منطقه 3 دختر خواف تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه

آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13606 3920 منطقه 1 دختر مشهد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14572 4201 منطقه 1 پسر تهران تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
11855 5190 منطقه 2 دختر شهريار تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
13799 6054 منطقه 2 دختر كرج تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
13853 6077 منطقه 2 دختر آران و بيدگل تكنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه
17587 7622 منطقه 2 دختر بابل تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
13277 3615 منطقه 3 دختر قرچك تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14215 3889 منطقه 3 دختر مشكين شهر تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
18742 5374 منطقه 3 دختر قلعه گنج تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه

آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17978 5077 منطقه 1 پسر تبريز تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شيراز | روزانه
14833 4087 منطقه 3 دختر ياسوج تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شيراز | روزانه

آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16040 4581 منطقه 1 دختر اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
17482 4953 منطقه 1 پسر مشهد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
17225 7467 منطقه 2 پسر تيران تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه
21751 9353 منطقه 2 پسر اهواز تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهريه پرداز
34913 14741 منطقه 2 دختر گلپايگان تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت گلپايگان
19670 5680 منطقه 3 پسر تيران تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهريه پرداز


آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28210 7646 منطقه 1 دختر اصفهان تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
19629 8438 منطقه 2 دختر لار تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز
20879 8991 منطقه 2 دختر خرم آباد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
20879 8991 منطقه 2 دختر خرم آباد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
23320 10012 منطقه 2 پسر اهواز تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
23405 10042 منطقه 2 پسر اهواز تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
23874 10231 منطقه 2 پسر اهواز تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز
27114 11533 منطقه 2 دختر اهواز تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز
28385 12064 منطقه 2 دختر دزفول تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
25999 7838 منطقه 3 پسر خواف تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه
27140 8218 منطقه 3 دختر باشت تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه


آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19863 8543 منطقه 2 دختر بروجرد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه
30027 12735 منطقه 2 دختر كرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهريه پرداز
35504 11089 منطقه 3 دختر كنگاور تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه

آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی همدان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19416 8354 منطقه 2 دختر ملاير تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
20716 8916 منطقه 2 دختر همدان تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
21657 9312 منطقه 2 دختر نهاوند تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
25971 11068 منطقه 2 دختر ساوه تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز
27166 11552 منطقه 2 پسر همدان تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
26106 7874 منطقه 3 دختر سنقر تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
26848 8121 منطقه 3 دختر قروه درجزين تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه
32283 9968 منطقه 3 دختر بوكان تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز
34047 10578 منطقه 3 دختر سراب تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز


آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17978 5077 منطقه 1 پسر تبريز تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شيراز | روزانه
14833 4087 منطقه 3 دختر ياسوج تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شيراز | روزانه

آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25824 7034 منطقه 1 پسر تبريز تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه
15442 6730 منطقه 2 دختر اردبيل تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه
21492 9244 منطقه 2 پسر اردبيل تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه
25237 10779 منطقه 2 دختر اردبيل تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه
26212 11172 منطقه 2 پسر رفسنجان تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه

آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
31974 8571 منطقه 1 دختر شيراز تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه
38909 10249 منطقه 1 دختر مشهد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهريه پرداز
30660 13004 منطقه 2 دختر زاهدان تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه
32320 13680 منطقه 2 پسر زاهدان تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه
32651 13809 منطقه 2 دختر بيرجند تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهريه پرداز
33525 14183 منطقه 2 دختر قائم شهر تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهريه پرداز


آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج  را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
39156 10309 منطقه 1 پسر تهرانسر تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | شهريه پرداز
16842 7302 منطقه 2 پسر رشت تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه
23361 10028 منطقه 2 پسر ورامين تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | شهريه پرداز
29223 12402 منطقه 2 دختر ملاير تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه
36992 15613 منطقه 2 پسر نيشابور تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | شهريه پرداز
40476 17023 منطقه 2 دختر سنندج تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه
42178 17771 منطقه 2 دختر سنندج تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه
45441 19091 منطقه 2 دختر سنندج تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه
28268 8589 منطقه 3 پسر آبيك تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه
29428 8992 منطقه 3 پسر روانسر تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه
34980 10906 منطقه 3 دختر سقز تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه
34980 10906 منطقه 3 پسر دهدشت تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه
35598 11119 منطقه 3 پسر قروه تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه
35598 11119 منطقه 3 دختر سقز تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه


آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اراک

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی اراک را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی اراک ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21449 5966 منطقه 1 پسر تهران تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه
29134 7878 منطقه 1 دختر تهران تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی اراک | شهريه پرداز
29660 8013 منطقه 1 پسر اصفهان تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه
48223 12435 منطقه 1 دختر تهران تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی اراک | شهريه پرداز
20098 8654 منطقه 2 دختر ساوه تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه
20121 8665 منطقه 2 پسر قم تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه
22961 9865 منطقه 2 دختر تهران تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه
23845 10216 منطقه 2 دختر بروجرد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه
29090 12356 منطقه 2 دختر اراك تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی اراک | شهريه پرداز
47588 19950 منطقه 2 پسر قم تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | محروم-بومي استان قم-محل خدمت کهک وجعفريه
15706 4371 منطقه 3 دختر پيشوا تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه
27968 8489 منطقه 3 پسر شازند تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه
46014 14771 منطقه 3 پسر تكاب تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکی اراک | شهريه پرداز


آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15902 6930 منطقه 2 دختر رشت تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | روزانه
18550 8017 منطقه 2 پسر رشت تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | روزانه
18884 8151 منطقه 2 دختر آمل تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | شهريه پرداز
19713 8478 منطقه 2 پسر رشت تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | روزانه
21010 9047 منطقه 2 پسر كلاچاي تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | شهريه پرداز
22387 9620 منطقه 2 دختر رشت تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | روزانه
22458 9648 منطقه 2 دختر كرج تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | روزانه
22810 9805 منطقه 2 دختر رشت تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | شهريه پرداز
23553 10096 منطقه 2 دختر رشت تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | روزانه
29551 12535 منطقه 2 پسر فومن تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | روزانه
19293 5554 منطقه 3 دختر تالش تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | روزانه
30560 9392 منطقه 3 دختر رضوانشهر تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گيلان -رشت | روزانه


آخرین رتبه کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27067 7360 منطقه 1 پسر اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه
19729 8485 منطقه 2 پسر آباده تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | شهريه پرداز
22961 9865 منطقه 2 دختر بروجرد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه
28771 12237 منطقه 2 دختر سبزوار تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | شهريه پرداز
32626 13796 منطقه 2 دختر شهركرد تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه
32929 10196 منطقه 3 دختر بن تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه

نمونه کارنامه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه دولتی روزانه 

کارنامه زیر مربوط به قبولی کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی در دانشگاه دولتی شیراز است. کارنامه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه سراسری شیراز، حاوی درصدهای قبولی دروس موثر در کنکور تجربی می باشد.

کارنامه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه سراسری شیراز

در این قسمت کارنامه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 5077 رتبه کشوری : 17978
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 5
معارف 7
زبان 1
زمين شناسي 1
رياضيات 6
زيست شناسي 3
فيزيك 4
شيمي 4


کارنامه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در این قسمت کارنامه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 3988 رتبه کشوری : 14536
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 9
معارف 6
زبان 8
زمين شناسي 1
رياضيات 7
زيست شناسي 3
فيزيك 8
شيمي 1


کارنامه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این قسمت کارنامه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 5374 رتبه کشوری : 18742
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 7
معارف 8
زبان 3
زمين شناسي 1
رياضيات 3
زيست شناسي 3
فيزيك 4
شيمي 2


کارنامه و رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری  (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

  1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش
  2. رشته تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی بدون کنکور– خرید صندلی پزشکی

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور، برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده ، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

کارنامه و رتبه قبولی تکنولوژی پرتوشناسی رادیولوژی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 2

به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی