جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی آموزش زیست شناسی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 18455

کارنامه و آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

کارنامه و آخرین رتبه قبولی آموزش زيست شناسی

در این مقاله آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه های دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته آموزش زيست شناسی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.

رشته آموزش زیست شناسی در مقطع کارشناسی در دانشگاههای فرهنگیان کشور پذیرش دانشجو دارد. هدف این رشته تربیت دبیری زیست شناسی است. اما در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش این رشته در دانشگاه فرهنگیان بسیار محدود است و فقط در 2 کدرشته محل انجام میشود و ویژه کارمندان شاغل در آموزش و پرورش است.

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی 1402-1403

در این بخش آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه های دولتی 1402-1403 را مشاهده میکنید.

  1. آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 
  2. رتبه قبولی رشته آموزش زيست شناسی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه پرديس نسيبه – تهران
  3. رتبه قبولی رشته آموزش زيست شناسی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه پرديس شهيد چمران – تهران
  4. رتبه قبولی رشته آموزش زيست شناسی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه پردیس علامه امینی تبریز

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید رجایی شیراز 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی در دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید رجایی شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری آموزش زیست شناسی در دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18630 8052 منطقه 2 پسر يزد اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي يزد – محل خدمت يزد ناحيه 1
16821 4735 منطقه 3 پسر مرودشت اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي فارس – محل خدمت کامفيروز
18326 5230 منطقه 3 پسر زارچ اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي يزد – محل خدمت زارچ
30560 9392 منطقه 3 پسر زابل اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان و بلوچستان – محل خدمت زابل
32877 10179 منطقه 3 پسر زابل اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان و بلوچستان – محل خدمت بنجار
34018 10564 منطقه 3 پسر رودان اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي هرمزگان – محل خدمت سيريک
46062 14793 منطقه 3 پسر ميبد اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي يزد – محل خدمت اردکان
14067 4057 منطقه 1 دختر تهران اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان تهران – محل خدمت تهران منطقه 5

رتبه قبولی رشته آموزش زيست شناسی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه پرديس نسيبه – تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی در دانشگاه دانشگاه پرديس نسيبه – تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری آموزش زیست شناسی در دانشگاه پرديس نسيبه – تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9243 4063 منطقه 2 دختر بندپي اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي مازندران – محل خدمت بابل
17587 7622 منطقه 2 دختر قزوين اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي قزوين – محل خدمت قزوين ناحيه 1
19650 8447 منطقه 2 دختر نجف آباد اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي اصفهان – محل خدمت نجف آباد
24734 10555 منطقه 2 دختر ورامين اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت کهريزک
26080 11113 منطقه 2 دختر ورامين اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت کهريزک
26746 11376 منطقه 2 دختر ورامين اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت پاکدشت
14758 4061 منطقه 3 دختر شهر قدس اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهرقدس
16480 4612 منطقه 3 دختر بروجن اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي چهارمحال و بختياري – محل خدمت خانميرزا
17397 4926 منطقه 3 دختر قروه درجزين اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان همدان – محل خدمت زرن
17459 4950 منطقه 3 دختر نورآباد ممسني اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد – محل خدمت ياسوج
20716 6010 منطقه 3 دختر شاهرود اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي سمنان- محل خدمت ميامي
22199 6524 منطقه 3 دختر بانه اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي کردستان – محل خدمت بانه
22791 6709 منطقه 3 دختر بم اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمان – محل خدمت بم
27671 8400 منطقه 3 دختر زنجان اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي زنجان- محل خدمت انگوران
29134 8885 منطقه 3 دختر شهر قدس اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت چهاردانگه شهرستانها


رتبه قبولی رشته آموزش زيست شناسی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه پرديس شهيد چمران – تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی در دانشگاه دانشگاه پرديس شهید چمران-تهران  را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری آموزش زیست شناسی در دانشگاه پرديس شهید چمران-تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27944 7579 منطقه 1 پسر تهرانسر اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت تهران منطقه 5
13266 5817 منطقه 2 پسر قم اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي قم – محل خدمت جعفرآباد
39405 16615 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت اسلامشهر
42807 18019 منطقه 2 پسر شهريار اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت اسلامشهر
49325 20642 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهريار
52608 21988 منطقه 2 پسر ورامين اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت ورامين
52985 22146 منطقه 2 پسر شهريار اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهريار
16971 4785 منطقه 3 پسر گرگان اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان – محل خدمت آق قلا
18648 5336 منطقه 3 پسر مراوه تپه اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان- محل خدمت گنبد کاووس
28847 8781 منطقه 3 پسر مينودشت اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان – محل خدمت علي اباد
53215 17380 منطقه 3 پسر شهر قدس اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهرقدس
57082 18822 منطقه 3 پسر ورامين اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت ورامين
64974 21755 منطقه 3 پسر قرچك اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت قرچک

رتبه قبولی رشته آموزش زيست شناسی در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه پردیس علامه امینی تبریز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی در دانشگاه دانشگاه پردیس علامه امینی تبریز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری آموزش زیست شناسی در دانشگاه پردیس علامه امینی تبریز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12874 5620 منطقه 2 پسر اردبيل اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي استان اردبيل – محل خدمت اردبيل ناحيه 1
15595 6798 منطقه 2 پسر كرمانشاه اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحيه 3
26354 11227 منطقه 2 پسر نهاوند اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي همدان – محل خدمت نهاوند
12369 3340 منطقه 3 پسر مريوان اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي کردستان – محل خدمت مريوان
17416 4933 منطقه 3 پسر بدره اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي استان ايلام – محل خدمت آبدانان
19438 5603 منطقه 3 پسر سقز اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي کردستان – محل خدمت سقز


کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان

کارنامه زیر، کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان است. این کارنامه حاوی درصدهای قبولی دروس موثر در کنکور تجربی (رشته آموزش زيست شناسی) می باشد.

کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه پردیس شهید رجایی شیراز 

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه پردیس شهید رجایی شیراز  را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 14793 رتبه کشوری : 46062
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 2
معارف 7
زبان 1
زمين شناسي 1
رياضيات 1
زيست شناسي 4
فيزيك 1
شيمي 3

کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه پرديس نسيبه – تهران

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه پرديس نسيبه – تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 8885 رتبه کشوری : 29134
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 6
معارف 6
زبان 1
زمين شناسي 1
رياضيات 3
زيست شناسي 5
فيزيك 2
شيمي 2

کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه پردیس علامه امینی تبریز

در این قسمت کارنامه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه پردیس علامه امینی تبریز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 5603 رتبه کشوری : 19438
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 6
معارف 7
زبان 2
زمين شناسي 1
رياضيات 3
زيست شناسي 5
فيزيك 5
شيمي 2

کارنامه و آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

  1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش
  2. رشته پزشکی بدون کنکور– خرید صندلی پزشکی

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور، برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه های دولتی، همچنین اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته آموزش زیست شناسی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته آموزش زیست شناسی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

کارنامه و آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 2

به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی