جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 15652

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی

از طریق این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین می توانید نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی در کنکور را مشاهده کنید:

رتبه لازم برای رشته پزشکی - کارنامه آخرین فرد قبولی

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی 1402-1403

در این قسمت آخرین قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی برای کنکور 1402-1403 را در دانشگاه های علوم پزشکی مشاهده می کنید. با بررسی این رتبه ها، می تواند از حدود حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته پزشکی، در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مطلع شوید:

آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:


رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
268 105 منطقه 1 پسر تهران پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم
275 107 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
277 109 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
292 117 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
295 119 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
310 123 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
320 127 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
350 136 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
355 140 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
359 141 منطقه 1 پسر تهران پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال دوم
378 153 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
399 161 منطقه 1 پسر سردرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
401 162 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
4224 1355 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
5855 1775 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
7103 2139 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
7450 2253 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8273 2486 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8384 2523 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8452 2536 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8625 2580 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
9792 2912 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
10100 2986 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
10556 3113 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
3 2 منطقه 2 دختر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
4 3 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
8 4 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
9 5 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
10 6 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
13 7 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
18 8 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
22 9 منطقه 2 دختر تويسركان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
33 10 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
36 11 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
37 12 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
38 13 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
41 15 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
43 16 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
46 18 منطقه 2 پسر بندپي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
49 19 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
52 21 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
56 23 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
64 26 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
75 29 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
81 30 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
84 31 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
109 38 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
117 40 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
124 43 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
141 48 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
153 53 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
155 54 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
157 55 منطقه 2 پسر گرمسار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
161 57 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
166 58 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
172 60 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
180 63 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
181 64 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
182 65 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
187 67 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
192 68 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
196 70 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
197 71 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
206 76 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
208 77 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
209 78 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
212 80 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
215 83 منطقه 2 پسر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
223 85 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
238 92 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
247 95 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
258 100 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
261 102 منطقه 2 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
269 103 منطقه 2 پسر لاهيجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
273 105 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
287 112 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
295 113 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
298 114 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
309 117 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
310 118 منطقه 2 پسر لاهيجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
318 120 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
318 120 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
320 122 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
323 123 منطقه 2 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
336 128 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
340 130 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
340 130 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
347 135 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
353 137 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
356 138 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
358 139 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
366 142 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
370 143 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
373 144 منطقه 2 پسر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
391 149 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
394 151 منطقه 2 دختر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
404 154 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
406 155 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
420 161 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
423 162 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
464 176 منطقه 2 پسر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
526 208 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
532 212 منطقه 2 پسر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
546 220 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
578 235 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
688 279 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
707 289 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
716 293 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
742 309 منطقه 2 پسر دليجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
782 328 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
807 338 منطقه 2 دختر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
837 353 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
893 380 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
893 380 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
923 396 منطقه 2 پسر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
936 403 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
955 409 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
1067 445 منطقه 2 پسر ورامين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
1110 472 منطقه 2 دختر خمين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
1125 480 منطقه 2 دختر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
1160 496 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
1181 505 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
9220 4056 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
7 2 منطقه 3 دختر شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
25 5 منطقه 3 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
28 6 منطقه 3 پسر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
35 8 منطقه 3 دختر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
55 10 منطقه 3 دختر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
100 19 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
113 21 منطقه 3 دختر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
120 24 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
125 25 منطقه 3 دختر ايذه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
127 26 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
128 27 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
149 33 منطقه 3 پسر زرين دشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
167 35 منطقه 3 پسر جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
186 41 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
190 43 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
220 49 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
293 64 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
297 65 منطقه 3 دختر اسفراين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
305 70 منطقه 3 پسر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
383 83 منطقه 3 پسر زابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
395 85 منطقه 3 دختر باغملك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
402 87 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
416 91 منطقه 3 پسر چناران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
488 107 منطقه 3 دختر كرج پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تهران | روزانه-نيمسال اول
1528 340 منطقه 3 پسر زرين آبادخدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
1880 415 منطقه 3 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
2463 537 منطقه 3 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
2664 597 منطقه 3 پسر هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
2870 655 منطقه 3 دختر شهر قدس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
3009 688 منطقه 3 پسر فرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3044 695 منطقه 3 دختر نظرآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
3385 790 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3389 791 منطقه 3 پسر فرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3413 794 منطقه 3 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3554 834 منطقه 3 پسر هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3666 862 منطقه 3 پسر تاكستان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
3793 892 منطقه 3 پسر ملارد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
4315 1029 منطقه 3 دختر شهرجديد پرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
4483 1082 منطقه 3 پسر شهر قدس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
242 95 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
277 109 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
407 164 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
424 170 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
440 174 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
449 177 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
460 183 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
480 187 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
497 195 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
505 198 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
565 215 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
584 221 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
588 223 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
603 230 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
851 304 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1015 356 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1129 391 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1172 407 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1263 439 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
1337 460 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
1397 483 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
5425 1669 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
6802 2044 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8211 2470 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8615 2577 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
9286 2762 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
9525 2827 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
10981 3229 منطقه 1 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11080 3262 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11202 3293 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11855 3489 منطقه 1 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11984 3528 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
12909 3760 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
13030 3787 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
203 73 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
213 81 منطقه 2 دختر گلپايگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
237 91 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
241 94 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
269 103 منطقه 2 پسر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
300 115 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
343 132 منطقه 2 دختر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
429 164 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
440 167 منطقه 2 پسر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
446 169 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
446 169 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
451 172 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
467 178 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
468 179 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
470 180 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
471 181 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
484 189 منطقه 2 پسر بروجن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
484 189 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
508 197 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
513 201 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
519 204 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
521 205 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
525 207 منطقه 2 پسر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
527 209 منطقه 2 پسر خميني شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
528 210 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
530 211 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
535 213 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
537 215 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
544 218 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
545 219 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
555 224 منطقه 2 دختر رودسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
558 226 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
576 234 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
581 237 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
592 240 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
613 246 منطقه 2 دختر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
624 251 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
625 252 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
851 359 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
854 360 منطقه 2 پسر ابهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
901 384 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
965 412 منطقه 2 دختر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
986 421 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1047 439 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1116 476 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1188 510 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1189 511 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1196 514 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1251 536 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1301 555 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
1307 556 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1416 611 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1430 617 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1448 623 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
1452 625 منطقه 2 پسر الوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1538 662 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1614 694 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1627 703 منطقه 2 دختر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1671 724 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
1893 832 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
2230 985 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
2590 1170 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
2714 1220 منطقه 2 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
2846 1280 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
2958 1334 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
3040 1367 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3120 1396 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3127 1399 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3250 1446 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3400 1509 منطقه 2 دختر گرمسار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3467 1533 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3479 1540 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3574 1585 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3579 1587 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
5054 2242 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
12015 5254 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
12318 5377 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
12594 5499 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
161 34 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
234 53 منطقه 3 دختر زرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
248 58 منطقه 3 پسر باغملك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
263 61 منطقه 3 دختر انار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
374 81 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
380 82 منطقه 3 پسر بانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
385 84 منطقه 3 دختر اليگودرز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
438 99 منطقه 3 پسر جهرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
443 100 منطقه 3 پسر زابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
446 102 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
451 103 منطقه 3 پسر سلماس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
517 113 منطقه 3 دختر فردوس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
528 114 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
538 117 منطقه 3 دختر ميانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
546 119 منطقه 3 دختر مهاباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
557 122 منطقه 3 پسر ميانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
582 126 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
620 134 منطقه 3 پسر پاوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
626 136 منطقه 3 پسر زابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
962 217 منطقه 3 دختر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
2511 557 منطقه 3 پسر جيرفت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
3064 699 منطقه 3 پسر قرچك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
3257 750 منطقه 3 دختر قائن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
3363 782 منطقه 3 پسر ملارد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
4535 1103 منطقه 3 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
4565 1111 منطقه 3 دختر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
4683 1137 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
4765 1151 منطقه 3 دختر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
4800 1163 منطقه 3 دختر گلستان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
4818 1168 منطقه 3 دختر هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
4985 1214 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
5106 1251 منطقه 3 دختر آبيك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
5106 1251 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
5261 1300 منطقه 3 پسر نظرآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
5338 1317 منطقه 3 دختر مهدي شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم
5654 1407 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
6882 1741 منطقه 3 دختر گيلانغرب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6882 1741 منطقه 3 دختر ماه شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6905 1749 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6915 1754 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7024 1778 منطقه 3 دختر نقده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7057 1786 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7275 1856 منطقه 3 پسر مهاباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7787 2008 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7952 2056 منطقه 3 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
8355 2161 منطقه 3 دختر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
11690 3131 منطقه 3 پسر پاكدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول

آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه ایران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
521 204 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
629 239 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
637 241 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
714 262 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
738 267 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
752 273 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
752 273 منطقه 1 پسر تهران پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ايران | روزانه-نيمسال اول
763 275 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
788 282 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
842 300 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
842 300 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
877 310 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
915 322 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
949 331 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
977 340 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
988 343 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1012 354 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
4717 1486 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
9768 2900 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
10693 3149 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11046 3251 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11267 3311 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11902 3506 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
13458 3887 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
205 75 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
509 198 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
515 202 منطقه 2 پسر بوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
594 241 منطقه 2 پسر نوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
627 253 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
633 256 منطقه 2 دختر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
633 256 منطقه 2 پسر بندپي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
637 258 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
644 260 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
650 264 منطقه 2 پسر بابلسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
659 267 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
662 269 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
671 272 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
680 273 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
685 276 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
687 278 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
722 299 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
723 300 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
724 301 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
725 302 منطقه 2 دختر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
743 310 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
755 312 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
757 314 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
771 324 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
790 332 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
821 343 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
827 346 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
837 353 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
839 355 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
845 357 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
845 357 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
854 360 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
859 364 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
866 368 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
873 372 منطقه 2 دختر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
873 372 منطقه 2 پسر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
881 374 منطقه 2 پسر كشكوئيه رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
888 378 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
903 386 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
909 389 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
915 392 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
918 393 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
929 399 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
945 406 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
971 416 منطقه 2 دختر گلپايگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
973 417 منطقه 2 دختر نجف آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
992 422 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1026 433 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1055 441 منطقه 2 دختر بهشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1070 447 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1074 449 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1089 459 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1094 461 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1100 463 منطقه 2 پسر رامسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1475 636 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1701 735 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1729 751 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1741 757 منطقه 2 دختر پرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1762 768 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1769 771 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1910 841 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1949 854 منطقه 2 پسر ورامين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1967 861 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2033 885 منطقه 2 پسر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2056 897 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2068 904 منطقه 2 پسر محمد شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2143 939 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2163 952 منطقه 2 پسر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2177 959 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2273 1005 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2421 1084 منطقه 2 پسر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2430 1089 منطقه 2 پسر محلات پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2437 1094 منطقه 2 دختر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2463 1110 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2496 1124 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2502 1126 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2511 1131 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2613 1178 منطقه 2 دختر ورامين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2613 1178 منطقه 2 پسر گرمسار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
8637 3792 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
12186 5317 منطقه 2 پسر باغستان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
12272 5358 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
13403 5879 منطقه 2 دختر پرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
422 92 منطقه 3 پسر ني ريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
489 108 منطقه 3 دختر رامسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
586 127 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
603 131 منطقه 3 پسر بدره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
633 138 منطقه 3 پسر ميبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
671 147 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
683 154 منطقه 3 دختر فردوس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
689 155 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
707 160 منطقه 3 پسر رامسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
750 168 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
761 171 منطقه 3 دختر زرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
772 173 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
777 175 منطقه 3 پسر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
877 194 منطقه 3 پسر هشترود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
891 198 منطقه 3 پسر نكا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
924 205 منطقه 3 پسر جوانرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
962 217 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1007 230 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1016 231 منطقه 3 دختر شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1035 235 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1043 238 منطقه 3 دختر ميانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1052 240 منطقه 3 پسر بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1094 249 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
5405 1334 منطقه 3 پسر هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5425 1344 منطقه 3 پسر شهرجديد پرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5493 1370 منطقه 3 دختر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5508 1375 منطقه 3 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5532 1386 منطقه 3 دختر خرمدره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5679 1414 منطقه 3 دختر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5714 1421 منطقه 3 دختر شهرجديد هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5803 1457 منطقه 3 دختر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
6012 1518 منطقه 3 پسر شهر قدس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6099 1540 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6261 1573 منطقه 3 پسر بوئين زهرا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6302 1583 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6341 1597 منطقه 3 دختر فرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6400 1612 منطقه 3 پسر قرچك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی

در این قسمت نمونه کارنامه های قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی برای کنکور 1402-1403 را مشاهده می کنید. این کارنامه ها شامل اطلاعاتی نظیر تراز، رتبه و درصد دروس است.

آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: پزشکی

شهر داوطلب: تهران نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 1 رتبه در سهمیه:145
رتبه کشوری: 396 تراز: 12005
نام درس درصد
ادبیات فارسی 87
عربی 67
معارف 96
زبان 78
زمین شناسی 75
ریاضیات 59
زیست شناسی 62
فیزیک 90
شیمی 69
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: پزشکی

شهر داوطلب: تهران نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 1 رتبه در سهمیه:198
رتبه کشوری: 580 تراز: 11006
نام درس درصد
ادبیات فارسی 65
عربی 78
معارف 45
زبان 48
زمین شناسی 60
ریاضیات 81
زیست شناسی 70
فیزیک 43
شیمی 55
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نرم افزار تخمین رتبه 

از پرطرفدارترین روش های ساده و در دسترس برای مشاهده رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی در کنکور استفاده از نرم افزار تخمین رتبه و نرم افزار انتخاب رشته است.

مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور نرم افزار تخمین رتبه برای قبولی رشته پزشکی در کنکور را در اختیار تمامی داوطلبان کنکور قرار داده است. برای استفاده از نرم افزار تخمین رتبه پزشکی لینک زیر را انتخاب کنید:

برای استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور کلیک کنید.کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 1

نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور تجربی حاوی کارنامه های داوطلبان کنکور دوره های قبل است. با ورود اطلاعات مورد نیاز در این نرم افزار، اطلاعات ورودی داوطلبان با کارنامه داوطلبان کنکور دوره های قبلی مقایسه می شود. خروجی این نرم افزار، رتبه قبولی در رشته پزشکی، به طور تقریبی می باشد. بنابراین داوطلبان کنکور تجربی برای اطلاع از نزدیک ترین رتبه قبولی رشته پزشکی ، لازم است حتما از راهنمایی و مشاوره با کارشناسان مجرب در انتخاب رشته کنکور استفاده نمایند.

مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور یکی از این مراکز می باشد که داوطلبان کنکور می توانند از طریق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری برای انتخاب رشته پزشکی و انجام برنامه ریزی قبولی در کنکور رشته پزشکی ، اقدام نمایند.

مطابق آمار رسیده در زمینه قبولی در رشته های پزشکی کنکور، این سامانه مشاوره با داشتن سالها سابقه موفق در زمینه انتخاب رشته کنکور، به داوطلبان کنکور پیشنهاد داده می شود:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته پزشکی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی 2

تماس از 8صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیلبه این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی