جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 35623

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه شریف

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران را در اختیار داوطلبان عزیز قرار داد ایم.


آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران

نمونه رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران به شرح زیر است:


رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران 1402-1403 : 


کنکور (ریاضی) رشته (مهندسی مکانیک ) از (دانشگاه صنعتی شریف – تهران )
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26 18 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
93 66 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
135 93 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
167 111 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
294 192 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
355 230 منطقه 1 پسر تهرانسر مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
367 238 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
371 240 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
383 249 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
388 250 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
389 251 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
396 258 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
509 336 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
523 348 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
157 47 منطقه 2 پسر كرج مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
217 66 منطقه 2 پسر قزوين مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
276 84 منطقه 2 پسر كرج مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
340 109 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
360 117 منطقه 2 پسر قم مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
364 118 منطقه 2 پسر لاهيجان مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
385 123 منطقه 2 پسر مراغه مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
400 127 منطقه 2 دختر كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
409 129 منطقه 2 پسر يزد مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
411 130 منطقه 2 پسر يزد مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
424 133 منطقه 2 دختر زنجان مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
428 135 منطقه 2 پسر نيشابور مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
428 135 منطقه 2 دختر كرج مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
431 137 منطقه 2 پسر يزد مهندسي مكانيك|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
431 137 منطقه 2 دختر بابل مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
437 139 منطقه 2 پسر يزد مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
476 149 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
524 158 منطقه 2 دختر زنجان مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
542 163 منطقه 2 پسر قم مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
154 5 منطقه 3 پسر ني ريز مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1002 43 منطقه 3 پسر فرديس مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1141 55 منطقه 3 پسر تاكستان مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1523 92 منطقه 3 پسر رباط كريم مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

کارنامه قبولی رشته مهندسی مکانیک

برای مشاهده کاملترین مجموعه از نمونه های کارنامه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران در کنکور و تخمین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک با نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور لینک زیر را انتخاب کنید:

نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه شریف 1

کارنامه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه شریف تهران منطقه 1

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی مکانیک  در دانشگاه شریف را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 348 رتبه کشوری : 523
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 6
معارف 8
زبان 5
رياضيات 5
فيزيك 9
شيمي 4

کارنامه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه شریف تهران منطقه2

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی مکانیک در دانشگاه شریف را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 163 رتبه کشوری : 542
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 8
معارف 8
زبان 6
رياضيات 5
فيزيك 8
شيمي 3


کارنامه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه شریف تهران منطقه3

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی مکانیک  در دانشگاه شریف را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 92 رتبه کشوری : 1523
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 7
معارف 7
زبان 6
رياضيات 2
فيزيك 6
شيمي 5

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه شریف 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبان کنکور سراسری تجربی می توانند برای مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاه های دارای پذیرش در رشته مهندسی مکانیک با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند.

سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه به بررسی کارنامه کنکور، ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز لازم برای قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته مهندسی مکانیک را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.


به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی