جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 35584

کارنامه و آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

کارنامه و آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

کارنامه و آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله کارنامه قبولی رشته حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی و رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی را در اختیار داوطلبان کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ قرار داده ایم. با بررسی آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی می توانید از حدود رتبه لازم برای قبولی در این دانشگاه مطلع شوید.

رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی 1402-1403

نمونه رتبه های قبولی رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برای کنکور 1402 و 1403 به شرح زیر است:

رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در کنکور تجربی با سهمیه مناطق 1، 2 و 3: 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی در دانشگاه علامه طباطبایی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری دندانپزشکی در دانشگاه علامه طباطبایی، تراز و رتبه در سهمیه است:


رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
289 142 منطقه 1 پسر تبريز حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
363 128 منطقه 2 دختر آمل حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
375 131 منطقه 2 دختر نيشابور حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
383 136 منطقه 2 پسر رشت حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
386 138 منطقه 2 دختر بابل حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
614 230 منطقه 2 دختر قزوين حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
677 254 منطقه 2 پسر قزوين حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
697 261 منطقه 2 پسر زنجان حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
404 72 منطقه 3 پسر نيشابور حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1845 522 منطقه 3 پسر تاكستان حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
2113 620 منطقه 3 پسر شهريار حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه تهران، در کنکور تجربی با سهمیه مناطق 1، 2 و 3: 
در جدول زیر آخرین رتبه قبولی در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری دندانپزشکی در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6 5 منطقه 1 پسر مشهد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
19 13 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
20 14 منطقه 1 دختر تبريز حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
26 17 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
40 23 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
44 25 منطقه 1 دختر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
12 3 منطقه 2 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
14 5 منطقه 2 پسر بهبهان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
22 6 منطقه 2 پسر آمل حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
25 7 منطقه 2 پسر دماوند حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
36 13 منطقه 2 پسر كاشان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
45 16 منطقه 2 دختر زرين شهر حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
53 19 منطقه 2 دختر بابل حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
54 20 منطقه 2 پسر آمل حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
76 26 منطقه 2 پسر اراك حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
88 29 منطقه 2 دختر شهريار حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
198 73 منطقه 2 پسر زنجان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
240 85 منطقه 2 دختر شاهرود حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
288 103 منطقه 2 پسر ابهر حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
415 152 منطقه 2 پسر ابهر حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
18 1 منطقه 3 پسر شيروان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
62 6 منطقه 3 پسر اسكو حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
93 7 منطقه 3 پسر تنكابن حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
131 15 منطقه 3 پسر خدابنده حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
589 112 منطقه 3 دختر خدابنده حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
628 123 منطقه 3 پسر سمنان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
717 148 منطقه 3 پسر رباط كريم حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
943 213 منطقه 3 پسر خرمدره حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
951 217 منطقه 3 دختر نظرآباد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
1140 291 منطقه 3 پسر شهريار حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
1181 301 منطقه 3 پسر تاكستان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه تبریز، در کنکور تجربی با سهمیه مناطق 1، 2 و 3: 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی در دانشگاه تبریز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری دندانپزشکی در دانشگاه تبریز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
600 260 منطقه 1 دختر تبريز حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
785 321 منطقه 1 دختر تبريز حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
880 345 منطقه 1 پسر تبريز حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
1129 417 منطقه 1 پسر تبريز حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
1175 437 منطقه 1 پسر تبريز حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
1207 446 منطقه 1 پسر تبريز حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
1416 515 منطقه 1 پسر تبريز حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
6505 1660 منطقه 1 دختر تبريز حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
450 164 منطقه 2 پسر اروميه حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
465 172 منطقه 2 پسر مرند حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
1099 414 منطقه 2 پسر زنجان حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
586 110 منطقه 3 پسر تكاب حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
821 177 منطقه 3 دختر بستان آباد حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
1018 246 منطقه 3 دختر بانه حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
1029 253 منطقه 3 پسر بانه حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
1716 475 منطقه 3 پسر هشترود حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
1991 580 منطقه 3 دختر عجب شير حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه
2256 680 منطقه 3 پسر مشكين شهر حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

تخمین رتبه قبولی حقوق تهران

برای مشاهده کارنامه آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در کنکور و تخمین رتبه قبولی رشته حقوق با نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور لینک زیر را انتخاب کنید:

نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش 

کارنامه و آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبان کنکور سراسری تجربی می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره کنکور تلفنی، با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند. سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه به ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته حقوق دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته حقوق را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی