جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 36022

کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۲-۱۴۰۳سراسری

رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه های دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور قرار داده ایم:


آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر 1402-1403

رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه های دولتی 1402-1403 به شرح جدول زیر است:


آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه تهران  را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی کامپیوتر در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
106 75 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
114 81 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
116 82 منطقه 1 پسر شهرجديد پرند مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
119 84 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
134 92 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
136 94 منطقه 1 پسر شهرجديد پرند مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
138 96 منطقه 1 دختر تهران مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
139 97 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
145 101 منطقه 1 دختر تهران مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
149 103 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
158 106 منطقه 1 پسر شهرجديد پرند مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
95 27 منطقه 2 پسر كاشمر مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
117 34 منطقه 2 پسر رشت مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
121 35 منطقه 2 پسر شهريار مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
144 42 منطقه 2 پسر شاهين شهر مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
171 53 منطقه 2 پسر قم مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
174 54 منطقه 2 پسر اروميه مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
259 77 منطقه 2 دختر قم مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
177 6 منطقه 3 پسر خرمشهر مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
902 33 منطقه 3 پسر محمديه مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
921 36 منطقه 3 پسر شهريار مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه علم و صنعت

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه علم و صنعت را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی کامپیوتر در دانشگاه علم و صنعت، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
535 355 منطقه 1 پسر تهرانسر مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
569 378 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
618 407 منطقه 1 دختر تهران مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
639 420 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
475 148 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
500 155 منطقه 2 دختر قزوين مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
512 156 منطقه 2 پسر كاشان مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
526 159 منطقه 2 پسر رشت مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
550 166 منطقه 2 دختر آمل مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
576 172 منطقه 2 پسر سبزوار مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
582 176 منطقه 2 پسر كرج مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
749 230 منطقه 2 دختر سمنان مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
762 237 منطقه 2 دختر اراك مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه تبریز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه تبریز  را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی کامپیوتر در دانشگاه تبریز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
823 541 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه
1230 805 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه
1972 1257 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه
2159 1360 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه
2412 1511 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه
2434 1523 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه
2531 1582 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه
2682 1656 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه
3271 2001 منطقه 1 پسر تهران مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شیراز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1130 736 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه
1784 1141 منطقه 1 دختر شيراز مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه
2085 1318 منطقه 1 دختر شيراز مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه
2311 1454 منطقه 1 دختر شيراز مهندسي كامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه
852 261 منطقه 2 دختر نيشابور مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه
1431 81 منطقه 3 پسر دهدشت مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه
1727 104 منطقه 3 پسر ارسنجان مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه
2261 151 منطقه 3 دختر برازجان مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه
2474 166 منطقه 3 پسر كازرون مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه

رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه های دولتی

رتبه های قبولی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه های دولتی به شرح جدول زیر است:

رتبه های قبولی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه تهران

سال تحصیلی: 1402   

رشته: مهندسی کامپیوتر

شهر داوطلب: نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 3 رتبه در سهمیه: 120
رتبه کشوری: 1160 تراز:9780
نام درس درصد
ادبیات فارسی 72
عربی 39
معارف 54
زبان 13
ریاضیات 43
فیزیک 14
شیمی 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران

کارنامه قبولی مهندسی کامیپوتر

برای مشاهده نمونه های کارنامه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر در کنکور و تخمین رتبه قبولی رشته کامپیوتر با نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور لینک زیر را انتخاب کنید:

نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش 

کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۲-۱۴۰۳سراسری 1

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 36 رتبه کشوری : 921
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 6
معارف 6
زبان 8
رياضيات 5
فيزيك 8
شيمي 3

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 113 رتبه کشوری : 1805
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 5
معارف 7
زبان 7
رياضيات 3
فيزيك 6
شيمي 4

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 527 رتبه کشوری : 5690
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 6
معارف 5
زبان 3
رياضيات 2
فيزيك 4
شيمي 2

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 166 رتبه کشوری : 2474
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 6
عربي 5
معارف 3
زبان 6
رياضيات 3
فيزيك 4
شيمي 4

کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۲-۱۴۰۳سراسری 2 تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

مشاوره رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر

داوطلبان کنکور سراسری می توانند برای مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه های دولتی با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند.

سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه بررسی کارنامه کنکور، ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز لازم برای قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی