جهت مشاوره در زمینه سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی "میخک"

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 42024

راهنمای جامع سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی “میخک”

راهنمای جامع سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی

این مقاله راهنمای جامع سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی سایت میخک است. با کمک این راهنما می توانید تمام اقدامات مندرج در فهرست زیر را در سامانه سایت میخک انجام دهید. این راهنما جهت کاربر مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی می باشد:

فهرست:

 •  نام ثبت
 • مصرف یکبار عبور رمز با ورود
 • ثابت عبور رمز با ورود
 • عبور کلمه فراموشی
 •  پروفایل ثبت
 • کنسولی اسناد تایید
 •  تحصیلی پرونده
 • درخواست تشکیل
 • درمانی – تحصیلی مدارک تایید
 •  امضا تصدیق / وکالتنامه تنظیم درخواست
 • رانندگی گواهینامه استعالم درخواست
 • پیشینه سوء عدم گواهی درخواست
 • مجاز غیر عابرین درخواست
 •   گذرنامه صدور درخواست
 • خودم برای گذرنامه صدور درخواست
 • درخواست صدور گذرنامه برای فرزندم (زیر 51 سال توسط پدر/جد پدری قیم قانونی)
 • عبور برگه صدور درخواست

راهنمای جامع سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی

ثبت نام در سامانه میخک

 ورود با رمز عبور یکبار مصرف:

متقاضی در مرحله اول وارد صفحه ثبت نام (تصویر)5 می شود. سپس پست الکترونیک، کدملی و کد امنیتی را وارد و برروی دکمه دریافت رمز عبور یکبار مصرف، کلیک می نماید. یک کد یکبار مصرف به همان پست الکترونیک، ارسال میشود. متقاضی  با وارد کردن این کد (تصویر)0 در مرحله بعد، وارد صفحه ثبت اطلاعات پروفایل  میشود.

 توجه:در صورتی که در دریافت رمز عبور یکبار مصرف از طریق پست الکترونیک دچار مشکل شده اید می توانید با فشردن دکمه مشکل در ورود به سیستم ،مشکل خود را به نمایندگی اطالع رسانی کنید(.تصویر)0 پس از ثبت مشکل خود از طریق سامانه (تصویر )3کد رهگیری دریافت خواهید کرد، سپس درخواست شما به نمایندگی منتقل شده و بررسی خواهد شد.

توجه:برای رویت پاسخ نمایندگی  با فشردن دکمه پیگیری مشکل در ورود به سیستم (تصویر )2و وارد کردن کد ملی و کد رهگیری و کد امنیتی در این صفحه (تصویر )1 می توانید در قسمت توضیحات تکمیلی پاسخ نمایندگی را مشاهده کنید.

ورود با رمز عبور ثابت

 در صورتی که متقاضی قبال اقدام به دریافت رمز عبور ثابت نموده باشد می تواند از طریق این لینک(تصویر)6 با وارد کردن پست الکترونیک، رمزعبور ثابت و کد امنیتی وارد سامانه شود.

فراموشی کلمه عبور

 در صورتی که متقاضی کلمه عبور ثابت خود را فراموش کرده باشد می تواند از طریق این لینک(تصویر )7 کلمه عبور موقت خود را از طریق پست الکترونیک دریافت نماید.

توجه: در صورتیکه متقاضی با کدملی از قبل با آدرس پست الکترونیک متفاوتی به سامانه ورود کرده باشد در هنگام دریافت رمز عبور یکبار مصرف با پست الکترونیک جدید، با صفحه ذیل مواجه خواهد شد.

 ثبت پروفایل

 در این صفحه اگر متقاضی قبال در سیستم ثبتنام کرده باشد اطلاعات فردی نمایش داده میشود در غیر اینصورت

متقاضی میبایست اطلاعات خود را وارد کرده و با کلیک بر روی دکمه ثبت وارد مرحله بعد شود.

محل زندگی:

در این مرحله فرم اطلاعات محل زندگی  متقاضی میبایست تکمیل گردد و با کلیک بر روی دکمه ثبت وارد مرحله بعد

میشود.

اطلاعات اقامت

در این مرحله اطلاعات اقامت متقاضی تکمیل میشود و با کلیک بر روی دکمه ثبت وارد مرحله بعد میشود.

در این مرحله اطلاعات ارتباطات متقاضی تکمیل میگردد و با کلیک بر روی دکمه ثبت وارد صفحه ثبت نهایی میشود.

بعد از چک کردن صحت اطلاعات بر

در این مرحله پیش نمایشی از تمامی اطلاعات متقاضی نمایش داده می شود که

روی دکمه ثبت نهایی کلیک می کنیم.

 توجه: چنانچه متقاضی مایل به ثبت رمز عبور ثابت باشد با زدن تیک بر روی می خواهم رمز عبور ثابت ثبت نمایم(تصویر )8  و کلیک بر روی دکمه ادامه می تواند با وارد کردن پست الکترونیک و

کلمه عبور جدید برای ورودهای بعدی به سامانه از این کلمه عبور استفاده نماید.

تایید اسناد کنسولی

 روند تایید اسناد اسناد کنسولی در سامانه میخک (تاک) به صورت زیر می باشد:

ثبت نام در سامانه میخک (تاک) .5
ورود به سامانه میخک (تاک) .0
بارگذاری مدارک و پر کردن فرم الکترونیکی مربوطه/درخواست وکالت نامه و یا تصدیق امضاء .3
دریافت کد رهگیری و چاپ آن .2
مراجعه حضوری به نمایندگی تعیین شده با اصل مدارک مورد نیاز .1
تایید مدرک/صدور وکالت نامه توسط نمایندگی .6

*جهت استفاده از مدارک تایید شده در سامانه با مراجعه به بخش بررسی صحت مدرک ،مدرک مورد نظر را چاپ نموده و در سامانه های مورد نظر بارگذاری نمایند.

**قابل توجه دانش آموختگان خارج از کشور:

دانش آموختگان خارج از کشور در رشته های غیر پزشکی می توانند به منظور اطالع از ضوابط ،مقررات و مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی مدارک تحصیلی خود به سامانه اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به نشانی grad.saorg.ir و نیز متقاضیان رشته های علوم پزشکی برای ارائه درخواست انتقال به دانشگاه  های داخل ،ارزشیابی

مدارک تحصیلی و دریافت تسهیالت ارزی و غیر ارزی می توانند به سامانه جامع خدمات آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و

.نمایند مراجعهmohed.behdasht.gov.ir/educationserviceportal

آموزش پزشکی به نشانی

درخواست تشکیل  پرونده تحصیلی

 در صورتی که متقاضی بخواهد از مدارک تحصیلی خارج از کشور خود در داخل کشور استفاده کند باید حتما مدارک خود را به تایید سفارت و نمایندگی جمهوری اسالمی در کشور محل اقامت خود  برساند. متقاضی می بایست مدارک خود را به نمایندگی مورد نظر ارائه نماید تا نمایندگی مهر ،امضاء و صحت مدرک را تایید کند. برای این کار ابتدا باید وارد سامانه شود و از لینک پرونده تحصیلی وارد درخواست تشکیل پرونده تحصیلی شده و پرونده تحصیلی خود را ثبت نماید و سپس نسبت به درخواست تایید مدارک تحصیلی اقدام نماید.

رشته

مقطع تحصیلی،

متقاضی(دانشجو)  اطلاعات  تحصیلی(نام  موسسه/دانشگاه  محل  تحصیل،در  این  صفحه  رشته تحصیلی،گرایش تحصیلی، تاریخ شروع به تحصیل، تاریخ پایان تحصیل، نمایندگی محل تائید(نام سفارت یا سرکنسولگری) وارد و سپس تصاویر مدارک مورد درخواست را بارگذاری و بر روی  دکمه تایید کلیک کرده و می تواند رسید(کد رهگیری) خود را دریافت و سپس به نمایندگی محل تائید مراجعه نماید.

برای اینکه بتوانند هزینه های معالجات خود را بعد از مراجعت به کشور از وزارت بهداشت و یا بیمه دریافت کنند باید از طریق لینک تاییدیه درمانی وارد صفحه درخواست تایید مدارک درمانی خود را اعم از (گواهی بستری،آزمایش ، صورتحساب بالینی و )…  بارگذاری کرده  و دکمه تایید اقدام به تایید مدارک درمانی خود کنند و سپس به نمایندگی مورد نظر مراجعه کرده تا مدارک درمانی شده و بعد از کلیک بر روی نمایندگی مدارک درمانی را تایید کند.

درخواست تنظیم وکالتنامه / تصدیق امضا

 تصدیق امضاء به معنی تایید امضا میباشد. وکالتنامه ها و هر آنچه حکم صدور مجوز دارد مثل مجوز اجازه ی ازدواج برای دختر توسط پدر یا مجوز خروج همسر و فرزندان و…در این بخش انجام میشود. در صورتی که متقاضی (موکل) بخواهد به فردی در داخل ایران وکالت برای انجام کاری بدهد، باید وارد لینک درخواست تنظیم وکالتنامه و تصدیق امضاء شده و سپس نوع وکالتنامه خود را که قرار است به متقاضی مورد نظر بدهد انتخاب نماید. در اینجا متقاضی به عنوان موکل می بایست مشخصات وکیل را با دقت وارد نماید و بعد از تکمیل اطلاعات خواسته شده درخواست خود را ثبت و تایید نموده و پس از دریافت رسید یا کد رهگیری به نمایندگی مورد نظر مراجعه نماید. بدیهی است پس از تائید و مهر و امضا وکالتنامه ، رضایتنامه یا مدرک تصدیق امضا توسط مامور کنسولی نمایندگی تایید و بارگذاری آن در سامانه ، مراحل تائید و تصدیق تکمیل شده و  در صورت نیاز مراجع داخل کشور ، با مراجعه به سامانه از صحت صدورآن مطلع می گردند.

درخواست استعالم گواهینامه رانندگی

 چنانچه متقاضی بخواهد گواهینامه رانندگی صادر شده ایرانی را ارائه دهد باید تاییدیه پلیس راهنمائی و رانندگی ایران را داشته باشد. از طریق لینک استعالم گواهینامه متقاضی درخواست تایید گواهینامه رانندگی خود را  ثبت و ارسال می کند و سپس به نمایندگی مورد نظر مراجعه می نماید.

درخواست گواهی عدم سوء پیشینه

 چنانچه متقاضی قصد دریافت گواهی عدم سو ءپیشینه داشته باشد از لینک درخواست گواهی عدم سوءپیشینه می تواند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید.این درخواست دارای آیتم های متعددی می باشد که می بایست به دقت توسط

متقاضی تکمیل گردد. متقاضی پس از ثبت درخواست می بایست با در دست داشتن رسید دریافت کرده به نمایندگی مربوطه جهت اخذ اثر انگشت

مراجعه نماید.

توجه:تصاویر بارگذاری شده در بخش مدارک می بایست به درستی اسکن شده و فاقد فضای سفید اضافی در حاشیه تصویر مدرک باشد.

 درخواست عابرین غیر مجاز

 چنانچه متقاضی عابر غیر مجاز بوده باشد و قصد دریافت خدمت مانند گذرنامه و… داشته باشد در این قسمت می بایست درخواست عابر غیر مجاز خود را ثبت نماید.

این درخواست دارای آیتم های متعددی می باشد که می بایست به دقت توسط متقاضی تکمیل گردد. متقاضی پس از ثبت درخواست می بایست با در دست داشتن رسید دریافت کرده به نمایندگی مربوطه مراجعه نماید.

توجه:تصاویر بارگذاری شده در بخش مدارک می بایست به درستی اسکن شده و فاقد فضای سفید اضافی در حاشیه تصویر مدرک باشد.

 درخواست صدور گذرنامه

 

درخواست صدور گذرنامه برای خودم

 چنانچه متقاضی درخواست صدور گذرنامه برای خودش را داشته باشد می تواند با انتخاب گزینه درخواست صدور گذرنامه برای خودم  اقدام نماید.

این درخواست دارای آیتم های متعددی می باشد که می بایست به دقت توسط متقاضی تکمیل گردد.

اطلاعات شخص  اطلاعات هویتی موجود در این صفحه طبق صفحه تکمیل شده در پروفایل شما نمایش داده می شود . در صورتی که اطلاعات هویتی شما مغایر با موارد زیر است پس از ثبت و تکمیل درخواست و دریافت رسید به نمایندگی مراجعه کرده و اقدام به ویرایش اطلاعات خود نمایید

درخواست

در این صفحه متقاضی می بایست اطلاعات درخواست خود را تکمیل نماید.

ثبت مدارک

در این صفحه متقاضی می بایست اقدام به ثبت تصاویر مدارک خود نماید. توجه!! لطفا تصاویر مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست خود را با وضوح مناسب بارگذاری نمایید

نشانی محل زندگی  در این صفحه متقاضی می بایست اطلاعات محل زندگی خود را تکمیل نماید. در صورتی که نشانی محل زندگی در زیر نمایش داده می شود با آنچه که شما ثبت کرده اید مغایرت دارد، لطفا نشانی جدید را ثبت و در نهایت دکمه انتخاب را فشار دهید.

سوابق تحصیلی

در این صفحه متقاضی می بایست اطلاعات سوابق تحصیلی خود را تکمیل نماید. در صورتی که نشانی اطلاعات تحصیل در زیر نمایش داده می شود با آنچه که شما ثبت کرده اید مغایرت دارد، لطفا

اطلاعات تحصیل جدید را ثبت و در نهایت دکمه انتخاب را فشار دهید

اطلاعات تماس

در این صفحه متقاضی می بایست اطلاعات تماس خود را تکمیل نماید. در صورتی که نشانی اطلاعات تماس در زیر نمایش داده می شود با آنچه که شما ثبت کرده اید مغایرت دارد، لطفا اطلاعات

تماس جدید را ثبت و در نهایت دکمه انتخاب را فشار دهید.

ثبت نهایی درخواست

در صورتی که اطلاعات درخواست مورد تایید شما بوده و مدارک بارگذاری شده با اصل آنها مطابقت دارد، دکمه ثبت نهایی

را فشار داده، کد رهگیری و رسید مربوطه را دریافت نمائید . در صورتی که مدارک بارگذاری شده با اصل مدارکی که توسط متقاضی به نمایندگی ارایه می نماید، مطابقت نداشته و صحت صدور هر یک از مدارک نیاز به بررسی توسط مسئولین مربوطه را داشته باشد، ممکن است روند صدور گذرنامه با

تاخیر همراه گردد .

همچنین به آگاهی می رساند که نمایندگی مربوطه پس از بررسی و مطابقت اصل مدارک، براساس سیستم نوبت دهی،

نسبت به صدور گذرنامه در زمان مقرر اقدام خواهد نمود.

درخواست صدور گذرنامه برای فرزندم (زیر 81 سال توسط پدر/جد پدری قیم قانونی)

 چنانچه متقاضی درخواست صدور گذرنامه برای فرزند را داشته باشد از می تواند با انتخاب گزینه درخواست صدور گذرنامه

برای فرزندم (زیر 51 سال توسط پدر/جد پدری قیم قانونی)  اقدام نماید. توجه!! این درخواست دارای آیتم های متعددی می باشد که مشابه درخواست صدور گذرنامه برای خودم  می بایست به دقت

توسط متقاضی تکمیل گردد.

متقاضی پس از ثبت درخواست می بایست با در دست داشتن رسید دریافت کرده به نمایندگی مربوطه مراجعه نماید.

 درخواست صدور برگه عبور

 می تواند با انتخاب گزینه درخواست  چنانچه متقاضی درخواست صدور برگه عبور برای خودش یا فرزندش را داشته باشد اقدام نماید.

صدور برگه عبور برای خودم  / درخواست صدور برگه عبور برای فرزندم

این درخواست دارای آیتم های متعددی می باشد که می بایست به دقت توسط متقاضی تکمیل گردد.

متقاضی پس از ثبت درخواست می بایست با در دست داشتن رسید دریافت کرده به نمایندگی مربوطه مراجعه نماید.

اطلاعات شخص

اطلاعات هویتی موجود در این صفحه طبق صفحه تکمیل شده در پروفایل شما نمایش داده می شود .

توجه!! در صورتی که اطلاعات هویتی شما مغایر با موارد زیر است پس از ثبت و تکمیل درخواست و دریافت رسید به

نمایندگی مراجعه کرده و اقدام به ویرایش اطلاعات خود نمایید.

درخواست

در این صفحه متقاضی می بایست اطلاعات درخواست خود را تکمیل نماید.

ثبت همراه

در صورتی که می خواهید همسر یا فرزندان زیر 51 سال به عنوان همراه در برگ عبور اضافه گردد این بخش را تکمیل نمایید.

در این صفحه متقاضی می بایست اقدام به ثبت تصاویر مدارک خود نماید.

توجه!! لطفا تصاویر مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست خود را با وضوح مناسب بارگذاری نمایید.

توجه!! چنانچه متقاضی از قبل مدارک خود را ارسال کرده باشد می بایست تیک مدارک خود را  از طریق نامه به شماره ……

از طریق وزارت امور خارجه در تهران به نمایندگی ارسال کرده ام را بزند و با ثبت عکس پرسنلی به مرحله بعد برود.

اطلاعات شغل

در این صفحه متقاضی می بایست اقدام به ثبت اطلاعات شغل خود نماید. توجه!!در صورتی که نشانی اطلاعات شغل در زیر نمایش داده می شود با آنچه که شما ثبت کرده اید مغایرت دارد، لطفا

اطلاعات شغل جدید را ثبت و در نهایت دکمه انتخاب را فشار دهید.

ثبت نهایی درخواست

در صورتی که اطلاعات درخواست و مدارک مورد تایید شماست دکمه ثبت نهایی را فشار دهید و کد رهگیری و رسید خود

را دانلود نمایید نمایندگی پس از رسیدگی به درخواست شما نتیجه را به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد کرد

لطفا با در دست داشتن اصل مدارک و رسید خدمت ، به نمایندگی مراجعه کرده و اقدام به دریافت خدمت خود نمایید.درخواست اجازه خروج

چنانچه متقاضی درخواست اجازه خروج  را داشته باشد  می تواند با انتخاب گزینه درخواست اجازه خروج اقدام نماید.

این درخواست دارای آیتم های متعددی می باشد که می بایست به دقت توسط متقاضی تکمیل گردد.

متقاضی پس از ثبت درخواست می بایست با در دست داشتن رسید دریافت کرده به نمایندگی مربوطه مراجعه نماید.

اطلاعات شخص

اطلاعات هویتی موجود در این صفحه طبق صفحه تکمیل شده در پروفایل شما نمایش داده می شود .

توجه!! در صورتی که اطلاعات هویتی شما مغایر با موارد زیر است پس از ثبت و تکمیل درخواست و دریافت رسید به

نمایندگی مراجعه کرده و اقدام به ویرایش اطلاعات خود نمایید.

اطلاعات درخواست اجازه خروج

در این صفحه متقاضی می بایست اطلاعات درخواست خود را تکمیل نماید.

نشانی  محل زندگی

در این مرحله فرم اطلاعات محل زندگی  متقاضی میبایست انتخاب گردد(در صورتی که اطلاعات محل زندگی وجود نداشت لطفاً با کلیک بر روی افزودن محل زندگی ،اطلاعات مربوط به محل زندگی را کامل نمایید)و با کلیک بر روی دکمه صفحه بعد وارد مرحله بعد میشود.

سوابق تحصیلی  در این مرحله فرم اطلاعات سوابق تحصیلی  متقاضی میبایست انتخاب گردد(در صورتی که اطلاعات سوابق تحصیلی وجود نداشت لطفاً با کلیک بر روی افزودن تحصیل ،اطلاعات مربوط به تحصیل را کامل نمایید) و با کلیک بر روی دکمه صفحه بعد وارد مرحله بعد میشود.

اطلاعات تماس

در این مرحله فرم اطلاعات تماس  متقاضی میبایست انتخاب گردد و با کلیک بر روی دکمه صفحه بعد وارد مرحله بعد میشود. (در صورتی که اطلاعات تماس وجود نداشت لطفاً با کلیک بر روی افزودن ارتباط ،اطلاعات مربوط به ارتباط را کامل نمایید) و با کلیک بر روی دکمه صفحه بعد وارد مرحله بعد میشود

ثبت مدارک

 در این صفحه متقاضی می بایست اقدام به ثبت تصاویر مدارک خود نماید. توجه!! لطفا تصاویر مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست خود را با وضوح مناسب بارگذاری نمایید

ثبت نهایی درخواست

در صورتی که اطلاعات درخواست اجازه خروج مورد تایید شما بوده و مدارک مورد تایید شماست دکمه ثبت نهایی را فشاردهید و کد رهگیری و رسید خود را دانلود نمایید.لطفا با در دست داشتن اصل مدارک و رسید خدمت ، به نمایندگی مراجعه کرده و اقدام به دریافت خدمت خود نمایید.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی "میخک"

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی