جهت مشاوره در زمینه نمره امتحان نهایی، تراز معادل و ترمیم معدل

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 47474

رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور

رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور
رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور سراسری چیست؟ اگر می خواهید بدانید رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور چیست و فرمول تبدیل نمره نهایی به تراز چیست این مقاله مناسب شماست:
رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور 1

رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور

برای اینکه بدانید رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور وفرمول تبدیل نمره به تراز چیست باید بگوییم در واقع، تراز مربوط به نمره می تواند با توجه به عملکرد دانش آموزان در آن درس متغیر باشد ولی به طور حدودی با توجه به مدل سازی ریاضی که انجام دادم رابطه میان تراز و نمره به این صورت است.
در محاسبات خطای احتمالی را نیز در نظر گرفتم بنابراین با توجه به تغییر نمرات دانش آموزان در آن درس حداکثر یا حداقل تراز ممکن برای یک نمره را نیز محاسبه کردم.
 اختلاف تراز متناسب با نمره ۲۰ و ۱۹ را ملاحظه کنید: حدود ۱۶۰۰ واحد تراز!
 برای اینکه درک دقیقتری از پایین بودن این ترازها داشته باشید به این مثال توجه کنید: درصد حدود ۲۵-۳۰ درس شیمی در کنکور تقریبا معادل نمره ۲۰ نهایی است.
 پس با اعمال این قانون تراز مرز قبولی رشته های پرمتقاضی به شدت کاهش پیدا میکند. پیش بینی اولیه بنده کاهش حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد تراز است.
 نتیجه گیری:
 نمرات زیر ۱۹ باید ترمیم شوند.
در محدوده سبز رنگ برای جبران هر ۰.۲۵ نمره (برحسب درس متفاوت است) نیاز به حدودا ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر خواهید داشت.
نحوه ترمیم نمرات زیر 19 چگونه است؟

امتحانات ترمیم معدل برای پایه دوازدهم در سه نوبت امتحانات دی ماه، خرداد و شهریور ماه برگزار می شود. البته هر کس فقط می‌تواند یکبار در طرح ترمیم معدل شرکت کند (فقط یک نوبت) و محدودیتی در انتخاب تعداد دروس در نوبتی که شرکت می کنید وجود ندارد. دانش آموز متقاضی در یکی از امتحانات خرداد یا شهریور یا دیماه مجاز به شرکت در آزمون ترمیم معدل می باشند.


نحوه بالا بردن نمره امتحان نهایی برای کنکور

امکان شرکت در امتحان ترمیم معدل همه یا تعدادی از دروس نهایی وجود دارد. تاثیر آزمون مثبت است و هیچ تاثیر منفی ندارد. کلیه انتخاب واحدها غیر حضوری می باشد و نمره مستمر ندارد و اجازه در این آزمون فقط یکبار برای فرد می باشد. فقط فارغ التحصیلان متوسطه نظری ، میتوانند در این آزمون شرکت کنند. تا زمانیکه دانش آموز فارغ التحصیل نشده، امکان شرکت در این آزمون را ندارد.

ثبت نام فقط در مدارس بزرگسالان و یا آموزشگاه روزانه که از طرف اداره آموزش و پرورش آن منطقه تعیین شده، امکان پذیر است. دانش آموز صرفا در مدارس منطقه فارغ التحصیلی امکان شرکت در آزمون ترمیم نمره را دارد و در مناطق دیگر اجازه شرکت ندارد. شرکت در آزمون ترمیم نمرات اختیاری است. توجه داشته باشید که  امتحان ترمیم معدل رایگان نیست. از شرکت کننده بر اساس تعداد دروس انتخابی برای آزمون هزینه دریافت می شود.

برای شرکت کنندگان گواهی فارغ التحصیلی صادر نمیشود. به صورت مکانیزه نمرات به سنجش برای تاثیر معدل در انتخاب رشته با کنکور و بدون کنکور ارسال می شود. داوطلبان آزمون از مدرسه ای که فارغ التحصیل متوسطه نظری شده اند، کارنامه کلی و گواهی موقت قبولی به مدارس مجری این آزمون را دریافت میکنند.

برای مشاوره در زمینه رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور و نحوه ترمیم معدل برای کنکور و ترمیم معدل برای انتخاب رشته های بدون کنکور با شماره تلفن های مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.

نحوه محاسبه تراز معدل و کنکور سراسری

قبل از اینکه راجع به محاسبه تراز معدل و کنکور سراسری صحبت کنیم، می‌خواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم که نمره یا درصد هر درس یک داوطلب چگونه به تراز تبدیل می‌شود. بنابراین می‌خواهیم قبل از هر چیز درباره فرمول محاسبه تراز صحبت کنیم؟

فرمول محاسبه تراز؛ تراز چگونه محاسبه می‌شود؟


تبدیل درصد کنکور به تراز چگونه است؟

فرض کنید دانش آموزی در درس ریاضی کنکور، درصد 40 را کسب کرده باشد، در این صورت اگر میانگین و انحراف معیار درس ریاضی در کشور را به ترتیب 20 و 12 درصد فرض کنیم، تراز درس ریاضی این دانش آموز به شکل زیر محاسبه می‌شود:

ابتدا عدد Z را محاسبه می‌کنیم:

رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور 2

حال تراز درس ریاضی این دانش‌آموز برابر است با:

رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور 3


فرمول تبدیل نمره امتحان نهایی به تراز

برای تبدیل نمره امتحان نهایی به تراز نیز به همین شکل عمل می‌کنیم. اگر نمره ریاضی یک دانش‌آموز را 17 و میانگین و انحراف معیار درس ریاضی در کشور را به ترتیب 12 و 4 فرض کنیم، تراز درس ریاضی او به شکل زیر محاسبه می‌شود:

رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور 4

بعد از اینکه همه دروس کنکور و امتحان نهایی به تراز تبدیل شدند، تراز نهایی کنکور و امتحان نهایی با استفاده از ضرایب دروس محاسبه می‌شوند. ضرایب دروس هر رشته در کنکور و امتحان نهایی به شرح زیر هستند:ضرایب دروس در کنکور سراسری

ضرایب دروس رشته ریاضی فیزیک در کنکور سراسری

درس ضریب
ریاضی 12
فیزیک 9
شیمی 7

ضرایب دروس رشته علوم تجربی در کنکور سراسری

درس
زمین شناسی
ریاضی
زیست شناسی
فیزیک
شیمی

ضرایب دروس رشته علوم انسانی در کنکور سراسری

درس ضریب
ریاضی 6
اقتصاد 2
زبان و ادبیات فارسی تخصصی 8
زبان عربی تخصصی 5
تاریخ و جغرافیا 5
علوم اجتماعی 5
فلسفه و منطق 5
روان شناسی 2

ضرایب دروس رشته هنر در کنکور سراسری

درس ضریب
درک عمومی هنر 12
درک عمومی ریاضی-فیزیک 5
خلاقیت تصویری و تجسمی 3

ضرایب دروس زبان های خارجی در کنکور سراسری

درس ضریب
زبان تخصصی 1

با توجه به جدول‌های بالا اگر درصدهای یک دانش‌آموز تجربی بعد از محاسبه تراز به شکل زیر دربیاید، تراز نهایی کنکور او به شکل زیر محاسبه می‌شود:

درس ضریب درصد تراز
زمین شناسی 1 30 8200
ریاضی 7 40 7900
زیست شناسی 12 60 9300
فیزیک 7 30 7700
شیمی 9 25 7400
مجموع 36

رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور 5

دقت کنید که در مخرج کسر مجموع ضرایب را قرار می‌دهیم.


ضرایب دروس امتحان نهایی برای محاسبه تراز آن

مشابه کنکور سراسری، در امتحان نهایی نیز هر درس دارای یک ضریب است که در ادامه مطرح می‌کنیم:


ضرایب دروس رشته ریاضی فیزیک در امتحان نهایی برای محاسبه در کنکور
نام درس ضریب
تعلیمات دینی 3 16/52
عربی زبان قرآن 3 9/05
فارسی 3 21/63
زبان خارجی 3 11/80
ریاضیات گسسته 3/92
هندسه 4/63
فیزیک 3 11/12
شیمی 3 7/49
سلامت و بهداشت 3/44
علوم اجتماعی 2/56
حسابان 7/84

ضرایب دروس رشته علوم تجربی در امتحان نهایی برای محاسبه در کنکور

نام درس ضریب
تعلیمات دینی 3 16/52
عربی زبان قرآن 3 9/05
فارسی 3 21/63
زبان خارجی 3 11/80
زیست شناسی 12/02
ریاضی 6/88
فیزیک 3 6/19
شیمی 3 9/91
سلامت و بهداشت 3/44
علوم اجتماعی 2/56


ضرایب دروس رشته علوم انسانی در امتحان نهایی برای محاسبه در کنکور

نام درس ضریب
تعلیمات دینی 3 16/52
سلامت و بهداشت 3/44
فارسی 3 21/63
زبان خارجی 3 11/80
ریاضی و آمار 3 6/0
علوم و فنون ادبی 3 7/80
جغرافیا 3 6/0
عربی تخصصی رشته 5/10
تاریخ 3 7/0
جامعه شناسی 3 7/0
فلسفه 2 5/10

به همین ترتیب اگر یک دانش آموز رشته ریاضی نمرات و تراز معادل آن را در هر یک از دروس زیر کسب کرده باشد، تراز نهایی امتحانات نهایی او به شکل زیر محاسبه خواهد شد:

نام درس ضریب نمره تراز
تعلیمات دینی 3 16/52 19 9500
عربی زبان قرآن 3 9/05 17 8800
فارسی 3 21/63 18 8900
زبان خارجی 3 11/80 18 8300
ریاضیات گسسته 3/92 15 6900
هندسه 4/63 16 6400
فیزیک 3 11/12 14 5900
شیمی 3 7/49 18 7500
سلامت و بهداشت 3/44 20 10800
علوم اجتماعی 2/56 20 10900
حسابان 7/84 17 7100
مجموع 100

رابطه میان نمره امتحان نهایی و تراز معادل آن در کنکور 6


میزان تاثیر افزایش معدل امتحان نهایی بر نتیجه کنکور

حالا برای اینکه نسبت به تاثیر امتحانات نهایی سال دوازدهم در کنکور حس بهتری داشته باشیم بد نیست نتایج امتحانات نهایی کشور را بررسی کنیم. اول از همه درباره تعداد معدل‌های 20 صحبت کنیم که در این سال در سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی مجموعا 84 نفر موفق به کسب معدل 20 شده‌اند.

رشته تعداد معدل های 20
ریاضی 8
تجربی 63
انسانی 13

در جدول زیر درصدی از دانش‌آموزان که معدل آن‌ها در هر بازه قرار دارد مشخص شده‌اند:

رشته معدل 20 معدل 19 معدل 18 معدل 17 معدل 16 معدل 15
ریاضی 0.01 5.1 10.89 11.161 11.118 10.68
تجربی 0.03 4.73 10.5 11.35 11.29 10.83
انسانی 0.01 1.12 3.89 6.45 8.71 10.48

از جدول بالا این موضوع مشخص است که مثلا 11.35 درصد از دانش‌آموزان تجربی در این سال معدل بین 17 تا 17.99 کسب کرده‌اند.

با توجه به اینکه جامعه آماری رشته تجربی در سال 1399 برابر 594259 نفر بوده است، یعنی با افزایش یک نمره ای معدل، این دانش‌آموز توانسته است از حدود نفر 10.83% × 594259 = 64358 داوطلب سبقت بگیرد!​ یعنی یک نمره افزایش معدل یعنی سبقت از 64 هزار نفر!

مطابق جدول بالا اگر فرض کنیم معدل دانش‌آموزی در رشته تجربی 15 باشد، در این سال حدودا 48 درصد از داوطلبان از این دانش‌آموز وضعیت بهتری دارند. و حالا اگر این دانش آموز معدل خود را از 15 به 16 برساند، حدود 10.83 درصد از داوطلبان رشته تجربی را پشت سر گذاشته است.

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه نمره امتحان نهایی، تراز معادل و ترمیم معدل

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی