جهت مشاوره در زمینه تخمین درصد لازم برای قبولی داروسازی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 65330

درصد دروس برای قبولی داروسازی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲

درصد مورد نیاز برای داروسازی در دانشگاه دولتی

در این مقاله درصد مورد نیاز برای داروسازی در کنکور سراسری 1402 را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم، برای آگاهی از حداقل درصد دروس برای قبولی داروسازی دولتی پیشنهاد می شود که این مقاله را تا آخر مطالعه کنید.

با توجه به اینکه در کنکور سراسری 1402 ابتدا درصد های داوطلبان در کنکور  هر دو نوبت منتشر شده و داوطلبان بر اساس درصد های لازم برای قبولی در رشته های مورد علاقه خود، یکی از دو آزمون را انتخاب کرده و بر اساس انتخاب آنها تراز و رتبه مربوط به آزمونی که انتخاب کرده اند برای آنها منتشر خواهد شد. لذا آگاهی از درصد دروس برای قبولی رشته داروسازی حائز اهمیت است. زیرا داوطلبان با بررسی های درصد های خود قبل از انتشار رتبه و تراز می توانند احتمال قبولی خود را در این رشته تخمین بزنند.

رشته داروسازی یکی از پر طرفدار ترین رشته های کنکور تجربی است که دروس تخصصی و مهم برای قبولی داروسازی شامل زیست شناسی، شیمی، ریاضی و فیزیک است و داوطلبانی که می خواهند در رشته داروسازی قبول شوند باید بدانند که قبولی داروسازی شهید بهشتی، دانشگاه تهران و… که جز دانشگاه های معتبر هستند نیاز به کسب درصد های بالا دارد.


درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی در دانشگاه دولتی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی داروسازی در دانشگاه های مختلف را شرح داده ایم داوطلبان کنکور با استفاده از درصد های لازم برای داروسازی می توانند تخمین بزنند که آیا احتمال قبولی رشته داروسازی را دارد یا خیر.

اگر می خواهید بدانید با درصد درس ها می توانید رتبه داروسازی را کسب کنید پیشنهاد می شود ادامه مطلب را بخوانید.

درصدهای لازم برای قبولی داروسازی در دانشگاه های سراسری به شرح زیر است:


درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این قسمت حداقل درصد دروس برای قبولی داروسازی دولتی۱۴۰۲ را در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم، در این جدول درصد لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه دولتی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) در رشته داروسازی مشاهده می کنید:

درصد مورد نیاز برای داروسازی

نام درس درصد درس ها برای قبولی داروسازی
ادبیات فارسی 56
عربی 90
معارف 87
زبان 71
زمین شناسی 67
ریاضیات 75
زیست شناسی 77
فیزیک 56
شیمی 68

درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در این قسمت حداقل درصد دروس برای قبولی داروسازی دولتی۱۴۰۲ را در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم، در این جدول درصد مورد نیاز لازم برای قبولی داروسازی دانشگاه دولتی (دانشگاه علوم پزشکی تبریز) در رشته داروسازی مشاهده می کنید:

درصد مورد نیاز برای داروسازی

نام درس درصد درس ها برای قبولی داروسازی
ادبیات فارسی 68
عربی 80
معارف 86
زبان 55
زمین شناسی 44
ریاضیات 68
زیست شناسی 60
فیزیک 46
شیمی 70

درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در این قسمت حداقل درصد دروس برای قبولی داروسازی دولتی۱۴۰۲ را در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم، در این جدول درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی دانشگاه دولتی (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ) در رشته داروسازی مشاهده می کنید:

درصد مورد نیاز برای داروسازی

نام درس درصد درس ها برای قبولی داروسازی
ادبیات فارسی 70
عربی 24
معارف 50
زبان 40
زمین شناسی 79
ریاضیات 80
زیست شناسی 65
فیزیک 58
شیمی 40

درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در این قسمت حداقل درصد دروس برای قبولی داروسازی دولتی۱۴۰۲ را در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم، در این جدول درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی دانشگاه دولتی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز) در رشته داروسازی مشاهده می کنید:

درصد مورد نیاز برای داروسازی

نام درس درصد درس ها برای قبولی داروسازی
ادبیات فارسی 56
عربی 32
معارف 57
زبان 41
زمین شناسی 32
ریاضیات 62
زیست شناسی 64
فیزیک 50
شیمی 61

درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

در این قسمت حداقل درصد دروس برای قبولی داروسازی دولتی۱۴۰۲ را در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم، در این جدول درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی دانشگاه دولتی (دانشگاه علوم پزشکی همدان) در رشته داروسازی مشاهده می کنید:

درصد مورد نیاز برای داروسازی

نام درس درصد درس ها برای قبولی داروسازی
ادبیات فارسی 61
عربی 60
معارف 59
زبان 30
زمین شناسی 12
ریاضیات 70
زیست شناسی 51
فیزیک 43
شیمی 69

درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در این قسمت حداقل درصد دروس برای قبولی داروسازی دولتی۱۴۰۲ را در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم، در این جدول درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی دانشگاه دولتی (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه) در رشته داروسازی مشاهده می کنید:

درصد مورد نیاز برای داروسازی

نام درس درصد درس ها برای قبولی داروسازی
ادبیات فارسی 32
عربی 26
معارف 50
زبان 42
زمین شناسی 52
ریاضیات 13
زیست شناسی 61
فیزیک 54
شیمی 63

درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد

در این قسمت حداقل درصد دروس برای قبولی داروسازی دولتی۱۴۰۲ را در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم، در این جدول درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی دانشگاه دولتی (دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد) در رشته داروسازی مشاهده می کنید:

درصد مورد نیاز برای داروسازی

نام درس درصد درس ها برای قبولی داروسازی
ادبیات فارسی 42
عربی 34
معارف 59
زبان 13
زمین شناسی 9
ریاضیات 45
زیست شناسی 61
فیزیک 46
شیمی 50

درصد های لازم برای داروسازی با سهمیه ایثارگران(5 درصد) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در این قسمت درصد های لازم برای قبولی داروسازی با سهمیه ایثارگران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم:

درصد مورد نیاز برای داروسازی

نام درس درصد درس ها برای قبولی داروسازی
ادبیات فارسی 44
عربی 62
معارف 38
زبان 7
زمین شناسی 20
ریاضیات 0
زیست شناسی 53
فیزیک 43
شیمی 38

درصد های لازم برای داروسازی با سهمیه ایثارگران(25 درصد) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در این قسمت درصد های لازم برای قبولی داروسازی با سهمیه ایثارگران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم:

درصد مورد نیاز برای داروسازی

نام درس درصد درس ها برای قبولی داروسازی
ادبیات فارسی 40
عربی 43
معارف 27
زبان 4
زمین شناسی 16
ریاضیات 0
زیست شناسی 44
فیزیک 39
شیمی 21

ضریب درس های لازم برای قبولی داروسازی 

در ادامه ضریب درس های لازم برای قبولی داروسازی را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم.

زیست شناسی= 12 

شیمی= 9 

فیزیک= 7

ریاضی= 7

زمین شناسی= 1

برای قبولی در رشته داروسازی چند اصل مهم وجود دارد یکی اینکه درصد دروس تخصصی در کنکور را بالا بزنید مثلا در درسی مثل عربی و ادبیات که ضریب بالایی دارند درصد درس ها برای قبولی داروسازی اهمیت دارد و باید برنامه ریزی منظم و هدفمند داشته باشید تا درصد های لازم برای داروسازی در این درس ها را کسب نمایید و بتوانید در رشته داروسازی ادامه تحصیل دهید.معمولا در کارنامه قبولی داروسازی در سال های قبل درصد درصد های زیست شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی بالا بوده است.

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور
درصد دروس برای قبولی داروسازی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲ 1
راهنمای تلفنی تخمین درصد لازم برای قبولی داروسازی
در این مقاله درصد های لازم برای قبولی داروسازی در دانشگاه های سراسری را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم اگر برای تخمین درصد مورد نیاز برای قبولی داروسازی با سوال یا ابهام روبرو شده اید می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با شماره تلفن های مندرج در همین صفحه تماس حاصل کنید تا کارشناسان سامانه تلفنی شما را راهنمایی نمایند.
همچنین اگر می خواهید بدانید بر اساس درصد های دروس در کدام رشته می توانید قبول شوید می توانید از کارشناسان این سامانه راهنمایی بگیرید.
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تخمین درصد لازم برای قبولی داروسازی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی