جهت مشاوره در زمینه تخمین قبولی دانشگاه فرهنگیان در رشته تجربی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 65646

درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی۱۴۰۲-۱۴۰۳


درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی


در این مقاله درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم، با مطالعه این مطلب می توانید درصد لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان در کنکور را تخمین بزنید.

با توجه به اینکه در کنکور سراسری 1402 ابتدا درصد های داوطلبان در کنکور  هر دو نوبت منتشر شده و داوطلبان بر اساس درصد های لازم برای قبولی در رشته های مورد علاقه خود، یکی از دو آزمون را انتخاب کرده و بر اساس انتخاب آنها تراز و رتبه مربوط به آزمونی که انتخاب کرده اند برای آنها منتشر خواهد شد. لذا آگاهی از درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان حائز اهمیت است.زیرا داوطلبان با بررسی های درصد های خود قبل از انتشار رتبه و تراز می توانند احتمال قبولی خود را در این رشته تخمین بزنند.

رشته های دانشگاه فرهنگیان یکی از پر طرفدار ترین رشته های کنکور تجربی است که دروس تخصصی و مهم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان شامل زیست شناسی، شیمی، ریاضی و فیزیک است و داوطلبانی که می خواهند در رشته دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی قبول شوند لازم است در این دروس درصد های بالایی بزنند تا بتوانند حد نصاب لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان را کسب کنند.

درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی را شرح داده ایم داوطلبان کنکور با استفاده از درصد های لازم برای دانشگاه فرهنگیان می توانند تخمین بزنند که آیا احتمال قبولی رشته های دانشگاه فرهنگیان را دارد یا خیر.

درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان در دانشگاه های سراسری به شرح زیر است:

درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان آموزش زیست شناسی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی در واحدپردیس نسیبه تهران را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم با مشاهده درصد های لازم برای دانشگاه فرهنگیان می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش زیست شناسی)

واحد پردیس نسیبه تهران

نام درس درصد درس ها برای قبولی دانشگاه فرهنگیان
ادبیات فارسی 50
عربی 70
معارف 70
زبان 50
زمین شناسی 10
ریاضیات 10
زیست شناسی 40
فیزیک 10
شیمی 20


درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان آموزش علوم تجربی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان در واحد نسیبه تهران را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم با مشاهده درصد های لازم برای دانشگاه فرهنگیان می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش علوم تجربی)

واحد پردیس نسیبه تهران

نام درس درصد درس ها برای قبولی دانشگاه فرهنگیان
ادبیات فارسی 50
عربی  50
معارف  70
زبان  30
زمین شناسی  10
ریاضیات  40
زیست شناسی  40
فیزیک  10
شیمی  10


درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان آموزش شیمی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی در واحد نسیبه تهران را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم با مشاهده درصد های لازم برای دانشگاه فرهنگیان می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش شیمی)

واحد پردیس نسیبه تهران

نام درس درصد درس ها برای قبولی دانشگاه فرهنگیان
ادبیات فارسی 30
عربی 40
معارف 70
زبان 40
زمین شناسی 30
ریاضیات 20
زیست شناسی 30
فیزیک 30
شیمی 10


درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان آموزش ابتدایی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی در واحد نسیبه تهران را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایمف با مشاهده درصد های لازم برای دانشگاه فرهنگیان می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش ابتدایی)

واحد پردیس نسیبه تهران

نام درس درصد درس ها برای قبولی دانشگاه فرهنگیان
ادبیات فارسی 40
عربی 40
معارف 50
زبان 10
زمین شناسی 10
ریاضیات 20
زیست شناسی 10
فیزیک 10
شیمی 20


درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان دانش آموزان با نیازهای ویژه

در این قسمت درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی واحد پردیس شهید باهنر شیراز را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایمف با مشاهده درصد های لازم برای دانشگاه فرهنگیان می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه)

واحد پردیس شهید باهنر شیراز

نام درس درصد درس ها برای قبولی دانشگاه فرهنگیان
ادبیات فارسی 44
عربی 52
معارف 62
زبان 78
زمین شناسی 14
ریاضیات 63
زیست شناسی 94
فیزیک 70
شیمی 60


درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان /آموزش کار و فناوری

در این قسمت درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی در واحد فاطمه الزهرا اصفهان را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایمف با مشاهده درصد های لازم برای دانشگاه فرهنگیان می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش کار و فناوری)

واحد فاطمه الزهرا اصفهان

نام درس درصد درس ها برای قبولی دانشگاه فرهنگیان
ادبیات فارسی 50
عربی 50
معارف 80
زبان 10
زمین شناسی 10
ریاضیات 20
زیست شناسی 30
فیزیک 40
شیمی 40


درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان آموزش علوم تجربی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان در واحد پردیس شهید رجایی شیراز را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایمف با مشاهده درصد های لازم برای دانشگاه فرهنگیان می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش علوم تجربی)

واحد پردیس شهید رجایی شیراز

نام درس درصد درس ها برای قبولی دانشگاه فرهنگیان
ادبیات فارسی 40
عربی 40
معارف 60
زبان 20
زمین شناسی 10
ریاضیات 20
زیست شناسی 30
فیزیک 30
شیمی 30


درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان/آموزش زیست شناسی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی واحد پردیس شهید چمران اهواز را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایمف با مشاهده درصد های لازم برای دانشگاه فرهنگیان می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی(آموزش زیست شناسی)

واحد پردیس شهید چمران تهران

نام درس درصد درس ها برای قبولی دانشگاه فرهنگیان
ادبیات فارسی 87
عربی 79
معارف 50
زبان 20
زمین شناسی 0
ریاضیات 23
زیست شناسی 69
فیزیک 84
شیمی 50


ضریب درس های لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان 

در ادامه ضریب درس های لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم.

زیست شناسی= 12 

شیمی= 9 

فیزیک= 7

ریاضی= 7

زمین شناسی= 1


برای قبولی در رشته دانشگاه فرهنگیان چند اصل مهم وجود دارد یکی اینکه درصد دروس تخصصی در کنکور را بالا بزنید مثلا در درسی مثل زیست شناسی و شیمی که ضریب بالایی دارند درصد درس ها برای قبولی دانشگاه فرهنگیان اهمیت دارد و باید برنامه ریزی منظم و هدفمند داشته باشید تا درصد های لازم برای دانشگاه فرهنگیان در این درس ها را کسب نمایید و بتوانید در رشته دانشگاه فرهنگیان ادامه تحصیل دهید.معمولا در کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان در سال های قبل درصد درصد های زیست شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی بالا بوده است.

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور
درصد دروس برای قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1
راهنمای تلفنی تخمین قبولی دانشگاه فرهنگیان در رشته تجربی
در این مقاله درصد های لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان در دانشگاه های سراسری را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم اگر برای تخمین قبولی دانشگاه فرهنگیان در رشته تجربی بر اساس درصد دروس در کنکور با سوال یا ابهام روبرو شده اید می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با شماره تلفن های مندرج در همین صفحه تماس حاصل کنید تا کارشناسان سامانه تلفنی شما را راهنمایی نمایند.
همچنین اگر می خواهید بدانید بر اساس درصد های دروس، در کدام رشته می توانید قبول شوید می توانید از کارشناسان این سامانه راهنمایی بگیرید.
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تخمین قبولی دانشگاه فرهنگیان در رشته تجربی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی