جهت مشاوره در زمینه تخمین قبولی تربیت معلم در رشته تجربی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 65647

درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی۱۴۰۲-۱۴۰۳

درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی

در این مقاله درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم، با مطالعه این مطلب می توانید درصد لازم برای قبولی تربیت معلم در کنکور را تخمین بزنید.

با توجه به اینکه در کنکور سراسری 1402 ابتدا درصد های داوطلبان در کنکور  هر دو نوبت منتشر شده و داوطلبان بر اساس درصد های لازم برای قبولی در رشته های مورد علاقه خود، یکی از دو آزمون را انتخاب کرده و بر اساس انتخاب آنها تراز و رتبه مربوط به آزمونی که انتخاب کرده اند برای آنها منتشر خواهد شد. لذا آگاهی از درصد دروس برای قبولی تربیت معلم حائز اهمیت است.زیرا داوطلبان با بررسی های درصد های خود قبل از انتشار رتبه و تراز می توانند احتمال قبولی خود را در این رشته تخمین بزنند.

رشته های تربیت معلم یکی از پر طرفدار ترین رشته های کنکور تجربی است که دروس تخصصی و مهم برای قبولی تربیت معلم شامل زیست شناسی، شیمی، ریاضی و فیزیک است،داوطلبانی که می خواهن تربیت معلم رشته تجربی قبول شوند لازم است در این دروس درصد های بالایی بزنند تا بتوانند حد نصاب لازم برای قبولی تربیت معلم را کسب کنند.


درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی را شرح داده ایم داوطلبان کنکور با استفاده از درصد های لازم برای تربیت معلم می توانند تخمین بزنند که آیا احتمال قبولی رشته های تربیت معلم را دارد یا خیر.

درصدهای لازم برای قبولی تربیت معلم در دانشگاه های سراسری به شرح زیر است:


درصد دروس برای قبولی تربیت معلم آموزش زیست شناسی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی در واحدپردیس نسیبه تهران را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم با مشاهده درصد های لازم برای تربیت معلم می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی(آموزش زیست شناسی)

واحد پردیس نسیبه تهران

نام درس درصد درس ها برای قبولی تربیت معلم
ادبیات فارسی 50
عربی 70
معارف 70
زبان 50
زمین شناسی 10
ریاضیات 10
زیست شناسی 40
فیزیک 10
شیمی 20


درصد دروس برای قبولی تربیت معلم آموزش علوم تجربی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی تربیت معلم در واحد نسیبه تهران را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم با مشاهده درصد های لازم برای تربیت معلم می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی(آموزش علوم تجربی)

واحد پردیس نسیبه تهران

نام درس درصد درس ها برای قبولی تربیت معلم
ادبیات فارسی 50
عربی  50
معارف  70
زبان  30
زمین شناسی  10
ریاضیات  40
زیست شناسی  40
فیزیک  10
شیمی  10


درصد دروس برای قبولی تربیت معلم آموزش شیمی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی در واحد نسیبه تهران را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم با مشاهده درصد های لازم برای تربیت معلم می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی(آموزش شیمی)

واحد پردیس نسیبه تهران

نام درس درصد درس ها برای قبولی تربیت معلم
ادبیات فارسی 30
عربی 40
معارف 70
زبان 40
زمین شناسی 30
ریاضیات 20
زیست شناسی 30
فیزیک 30
شیمی 10


درصد دروس برای قبولی تربیت معلم آموزش ابتدایی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی در واحد نسیبه تهران را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایمف با مشاهده درصد های لازم برای تربیت معلم می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی(آموزش ابتدایی)

واحد پردیس نسیبه تهران

نام درس درصد درس ها برای قبولی تربیت معلم
ادبیات فارسی 40
عربی 40
معارف 50
زبان 10
زمین شناسی 10
ریاضیات 20
زیست شناسی 10
فیزیک 10
شیمی 20درصد دروس برای قبولی تربیت معلم دانش آموزان با نیازهای ویژه

در این قسمت درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی واحد پردیس شهید باهنر شیراز را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایمف با مشاهده درصد های لازم برای تربیت معلم می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی(آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه)

واحد پردیس شهید باهنر شیراز

نام درس درصد درس ها برای قبولی تربیت معلم
ادبیات فارسی 44
عربی 52
معارف 62
زبان 78
زمین شناسی 14
ریاضیات 63
زیست شناسی 94
فیزیک 70
شیمی 60درصد دروس برای قبولی تربیت معلم /آموزش کار و فناوری

در این قسمت درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی در واحد فاطمه الزهرا اصفهان را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایمف با مشاهده درصد های لازم برای تربیت معلم می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی(آموزش کار و فناوری)

واحد فاطمه الزهرا اصفهان

نام درس درصد درس ها برای قبولی تربیت معلم
ادبیات فارسی 50
عربی 50
معارف 80
زبان 10
زمین شناسی 10
ریاضیات 20
زیست شناسی 30
فیزیک 40
شیمی 40درصد دروس برای قبولی تربیت معلم آموزش علوم تجربی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی تربیت معلم در واحد پردیس شهید رجایی شیراز را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایمف با مشاهده درصد های لازم برای تربیت معلم می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی(آموزش علوم تجربی)

واحد پردیس شهید رجایی شیراز

نام درس درصد درس ها برای قبولی تربیت معلم
ادبیات فارسی 40
عربی 40
معارف 60
زبان 20
زمین شناسی 10
ریاضیات 20
زیست شناسی 30
فیزیک 30
شیمی 30درصد دروس برای قبولی تربیت معلم/آموزش زیست شناسی

در این قسمت درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی واحد پردیس شهید چمران اهواز را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایمف با مشاهده درصد های لازم برای تربیت معلم می توانید احتمال قبولی خود را تخمین بزنید.

درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی(آموزش زیست شناسی)

واحد پردیس شهید چمران تهران

نام درس درصد درس ها برای قبولی تربیت معلم
ادبیات فارسی 87
عربی 79
معارف 50
زبان 20
زمین شناسی 0
ریاضیات 23
زیست شناسی 69
فیزیک 84
شیمی 50ضریب درس های لازم برای قبولی تربیت معلم 

در ادامه ضریب درس های لازم برای قبولی تربیت معلم را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم.

زیست شناسی= 12 

شیمی= 9 

فیزیک= 7

ریاضی= 7

زمین شناسی= 1


برای قبولی در رشته تربیت معلم چند اصل مهم وجود دارد یکی اینکه درصد دروس تخصصی در کنکور را بالا بزنید مثلا در درسی مثل زیست شناسی و شیمی که ضریب بالایی دارند درصد درس ها برای قبولی تربیت معلم اهمیت دارد و باید برنامه ریزی منظم و هدفمند داشته باشید تا درصد های لازم برای تربیت معلم در این درس ها را کسب نمایید و بتوانید در رشته تربیت معلم ادامه تحصیل دهید.معمولا در کارنامه قبولی تربیت معلم در سال های قبل درصد درصد های زیست شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی بالا بوده است.

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور
درصد دروس برای قبولی تربیت معلم رشته تجربی۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1
راهنمای تلفنی تخمین قبولی تربیت معلم در رشته تجربی
در این مقاله درصد های لازم برای قبولی تربیت معلم در دانشگاه های سراسری را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم اگر برای تخمین قبولی تربیت معلم در رشته تجربی بر اساس درصد دروس در کنکور با سوال یا ابهام روبرو شده اید می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با شماره تلفن های مندرج در همین صفحه تماس حاصل کنید تا کارشناسان سامانه تلفنی شما را راهنمایی نمایند.
همچنین اگر می خواهید بدانید بر اساس درصد های دروس، در کدام رشته می توانید قبول شوید می توانید از کارشناسان این سامانه راهنمایی بگیرید.
به این مقاله امتیاز دهید
منابع : ناموجود

جهت مشاوره در زمینه تخمین قبولی تربیت معلم در رشته تجربی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی