جهت مشاوره در زمینه ثبت نام آزمون دکتری

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 51409

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 1402 (نیمه متمرکز)

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 1402 (نیمه متمرکز)

در این مقاله، لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 1402 سراسری (نیمه متمرکز) را در اختیار داوطلبان آزمون دکتری (اسفند ماه 1401) قرار داده ایم. علاوه براین شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام آزمون دکتری را مطابق با دفترچه ثبت نام آزمون دکتری، شرح داده ایم.

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری 1402

برای دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری 1402 می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 1402 (نیمه متمرکز) 1

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 1402

ثبت نام در آزمون دکتری فقط به صورت اينترنتي و در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور انجام ميشود. پيش از اقدام به ثبت نام در آزمون، لازم است به توضيحات اين دفترچه توجه کنيد و مدارك لازم را تهيه كنيد.
نشاني درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور sanjesh.org براي اطلاع از مجموعه هاي امتحاني داراي پذيرش در سال 1402 به صفحات 33 تا 73 مراجعه کنيد.

قبل از اينكه ثبت نام خود را شروع كنيد، لازم است مداركي مانند عكس خود يا اطلاعاتي که در پيش نويس تقاضانامه خواسته شده است را آماده کنيد و پس از آن ثبت نام خود را شروع کنید. توضيحات اين بخش شما را قدم به قدم تا انتهای ثبت نام راهنمایی می‌کند. در صورت نياز به اطلاع از مقرراتي مانند نظام وظيفه، نحوة شركت دانشجويان يا سهمیه ها و مطالب مشابه، بخش دوم را مطالعه كنيد.


هزینه ثبت نام آزمون دکتری 1402

هزینه ثبت نام آزمون دکتری 1402 چقدر است؟ با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام در اين روش بصورت اينترنتي انجام ميگيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال ميباشد با مراجعه به درگاه اطلاع رساني اين سازمان و پرداخت مبلغ سه ميليون و هفتصد و پنج هزار ريال را به عنوان وجه ثبت نام شركت در آزمون يك مجموعه امتحاني، نسبت به خريد سريال ثبت نام اقدام نمايند.
با توجه به اينكه مقرر گرديده در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون خدماتي از طريق ارسال پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود،لذا داوطلبان براي استفاده از خدمات پيام كوتاه مبلغ سي هزار ريال به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه نيز پرداخت مي نمايند.

شرایط ثبت نام آزمون دکتری 1402

شرايط عمومي و اختصاصي ثبت نام آزمون دکتری مطابق با دفترچه آزمون دکتری 1402 به شرح زیر است:
همة داوطلبان براي ثبت نام و شركت در آزمون دکتري بايد شرايط عمومي و اختصاصي باشند.
پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون دکتري سال 1401 مي توانند در آزمون دکتري سال 1402 ثبت نام و شرکت نمايند.ضمنا دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي روزانه و غيرروزانه دکتري ) به شرط نداشتن مشکل نظام وظيفه براي برادران( مي توانند بدون انصراف از تحصيل، درآزمون دکتري سال 1402 ثبت نام و شرکت نمايند. اين داوطلبان پس از اعالم نتايج نهايي در صورت قبولي بايد انصراف قطعي از رشته قبلي را به دانشگاه جديد محل تحصيل ارائه دهند.


بیشتر بدانید:

زمان برگزاری آزمون دکتریشرايط عمومي ثبت نام آزمون دکتری 1402

شرایط ثبت نام شامل شرایط عمومی و احتصاصی است، شرایط عمومی به شرح ذيل است. داوطلبان آقا توجه داشته باشند که از لحاظ مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند.

 • الف( اعتقاد به اسالم يا يكي از اديان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 • ب( عدم احراز ملتزم نبودن نسبت به احكام عملي اسالم )انجام دادن واجبات و پرهيز كردن از محرمات(.
 • تبصره: اقليتهاي ديني )اديان رسمي( مندرج در قانون اساسي از اين شرط مستثني هستند، به شرط آنكه متجاهر به نقض احكام اسالمي نباشند.
 • ج( عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوري اسالمي ايران.
 • تبصره: در صورتي كه داوطلب سابقه عناد با نظام جمهوري اسالمي داشته باشد، بايد تغيير نظر او احراز شود.
 • د( نداشتن سابقه عضويت در ساواك‌ و فراماسونري و اعقاب آنها.
 • ه( عدم احراز فساد اخالقي.
 • و( عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خالف شئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل يا زمان اشتغال.

شرايط اختصاصی ثبت نام آزمون دکتری 1402

شرایط اختصاصی ثبت نام دکتری 1402 به شرح زیر است:

 • الف( داشتن كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي عمومي )با فارغ التحصيلي حداکثر تا تاريخ31/6/1402 )كه مدرك‌ مذكور مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.
 • در صورت قبولي در رشته هايي که پذيرش آنان از نيمسال دوم سال تحصيلي 1403-1402 آغاز مي گردد به شرط دريافت مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتراي عمومي تا تاريخ 30/11/1402 ،ثبت نام و ادامه تحصيل آنان بلامانع است.
 • تبصره 1 :فارغ التحصیلان و دانشجويان رشته هاي گروه پزشكي داوطلب شركت در اين آزمون، قبل از اقدام به ثبت نام بايد توجه داشته باشند كه از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وضعيت خود را مشخص و از نظر وزارت مذكور منعي براي ثبت نام و شركت در آزمون و در صورت قبولي براي ادامه تحصيل نداشته باشند. در غير اين صورت عواقب بعدي آن، به عهده شخص داوطلب خواهد بود./ منبع: دفترچه ثبت نام آزمون دکتری
 • بصره 2 :با توجه به اينكه ادامه تحصيل در مقطع دكتري به صورت تمام وقت ميباشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانهها، سازمانها و نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبت نام موافقت محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند.
 • تبصره 3 :مجموعه امتحاني انتخابي داوطلبان در مقطع دكتري بايستي متناسب با رشته تحصيلي مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي آنها و مطابق ستون مربوط به رشته هاي مرتبط، جدول رشته ها و مواد امتحاني آزمون ) صفحات 33 تا 73 )باشد. در هر مرحله اي مشخص شود که رشته تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد يا دکتري عمومي با مجموعه انتخابي در آزمون دکتري بر اساس مندرجات اين دفترچه تناسب ندارد از ادامه پذيرش )در مراحل بررسي و مصاحبه( ايندسته از داوطلبان خودداري شده و حتي در صورت قبولي، از ادامه تحصيل آنان جلوگيري بعمل مي آيد./ منبع: دفترچه ثبت نام آزمون دکتری

بیشتر بدانید:

قیمت کارت معافیت سربازی با مدرک دکتری • تبصره 4 :دارندگان مدارك تحصيلي معادل ميبايست حائز شرايط »آييننامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع بالاتر« مصوبه جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به تمامي دانشگاه ً ها و موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند. ضمنا آن دسته از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 3/آبان/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )مبني بر ممنوعيت برگزاري دورههاي معادل( در دورههاي معادل پذيرفته شدهاند، در شمول اين مصوبه قرار ميگيرند.همچنين براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 26/8/1394 و نامه شماره 5714/99/دش مورخ 30/4/99 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همة دارندگان مدرك معادل كه طي سالهاي 1377 تا 1381 به دورههاي مذكور راه يافته اند، حسب مورد از تسهیلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 28/مرداد/1392 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار ميشوند.
 • تبصره 5 :ادامه تحصيل افرادي كه داراي مدارك استخدامي، داخلي و يا با عنوان »معادل« ميباشند، ضمن رعايت بخشنامه 77633/2 مورخ 28/5/92 ،منوط به تأييد سازمان امور دانشجويان اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي ً باشد و صرفا تأييديه تحصيلي و يا قبولي در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل، مجوز ثبت نام در دانشگاه نميباشد./منبع: دفترچه ثبت نام آزمون دکتری
 • ب( بر اساس مصوبه جلسه 548 مورخ 28/7/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد مدارك‌ تحصيلي صادر شده توسط مديريت يكي از حوزههاي علميه قم و خراسان، فضال و طالب حوزههاي علميه كه بر اساس مدرك‌ صادر شده توسط مديريت يكي از حوزههاي علميه قم و خراسان دوره سطح 3 را گذراندهاند و يا تا تاريخ 31/شهریور/1402 فارغالتحصيل ميشوند، منحصراً ميتوانند در يكي از مجموعه هاي امتحاني مرتبط در گروه علوم انساني ثبت نام و در آزمون آن شركت نمايند و در صورت پذيرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پيشنياز به تشخيص گروه آموزشي، ادامه تحصيل دهند. اين دسته از داوطلبان بايد تصوير مدرك‌ فراغت از تحصيل خود را كه توسط مديريت حوزه هاي علميه صادر گرديده است در اختيار داشته باشند.
 • ج( پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون دکتري سال 1401 مي توانند در آزمون دکتري سال 1402 ثبت نام و شرکت نمايند. دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي روزانه و غيرروزانه دکتري ) به شرط نداشتن مشکل نظام وظيفه براي برادران( مي توانند بدون انصراف از تحصيل، درآزمون دکتري سال 1402 ثبت نام و شرکت نمايند. اين داوطلبان پس از اعالم نتايج نهايي در صورت قبولي بايد انصراف قطعي از رشته قبلي را به دانشگاه جديد محل تحصيل ارائه دهند.
 • ثبت نام و شركت مجدد در اين آزمون براي فارغ التحصيالن مقطع دكتري تخصصي، به شرط فراغت از تحصيل در آن مقطع تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي جاري)1402-1401 )بلامانع مي باشد./ منبع: دفترچه ثبت نام آزمون دکتری
 • د( داوطلباني كه فارغالتحصيل شدهاند، لازم است معدل مقاطع کاردانی،كارشناسي و كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي خود را در رديفهاي مربوطه تقاضانامه درج نمايند. همچنين داوطلباني كه حداكثرتا تاريخ 31/شهریور/1402 فارغالتحصيل خواهند شد لازم است عالوه بر درج معدل مقاطع کارداني وكارشناسي، ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده در مقاطع كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي خود را حداكثر تا تاريخ 31/شهریور/1401 در تقاضانامه درج نموده و نسبت به تكميل و تأييد فرم معدل مندرج در انتهاي اين دفترچه راهنما از سوي دانشگاه محل تحصيل مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي خود اقدام نموده و آن را نزد خود نگهداري نمايند، تا در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه گردد.


بیشتر بدانید:

شرایط معافیت دانشجویی مقطع دکتری • تبصره 1 :آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا 30/11/1401 و يا 31/6/1402 در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي فارغالتحصيل ميشوند، در مرحله دريافت كارت ورود به جلسه، ميتوانند نسبت به ويرايش و يا درج معدل فارغالتحصيلي )براي فارغ التحصیلان 30/11/1401 )و يا ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده )براي فارغ التحصیلان تا تاريخ 31/6/1402 )خود تا تاريخ 30/11/1401 اقدام نمايند./منبع: دفترچه ثبت نام آزمون دکتری
 • تبصره 2 :دانشجويان سال آخر و يا فارغ التحصیلان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي )به جز فارغ التحصیلان كارشناسي ارشد پيوسته، دكتري عمومي دامپزشكي و دكتري پزشكي(، كه معدل آنان كمتر از 00/14 ميباشد، حق ثبت نام و شركت در اين آزمون را ندارند.
 • تذكر مهم: داوطلب بايد در زمان مراجعه به دانشگاه، معدل خود را با مدرك معتبر به دانشگاهها ارائه دهد.
 • ه( پذيرفتهشدگان دوره روزانه با توجه به تعهدات آموزش رايگان بايد برابر طول مدت تحصيل مقطع دكتري، در موقع ثبت نام تعهد بسپارند تا در صورت نياز در محلي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعيين ميكند به خدمت اشتغال ورزند.
 • و( بهرهمندان از مزاياي صندوقهاي رفاه دانشجويان چنانچه قصد ادامه تحصيل در مقطع بالاتر را داشته باشند، ميتوانند با سپردن تضمين كافي )به تشخيص صندوقهاي رفاه دانشجويان( به صندوقهاي مذكور، انجام تعهد خود را به بعد از خاتمه مقطع تحصيلي جديد موكول نمايند.
 • تبصره: چنانچه هر يك از فارغ التحصیلان پس از اشتغال و كسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام ننموده باشند، مشمول تسهیلات موضوع اين بند نخواهند شد و لازم است قبل از ثبت نام در مقطع تحصيلي جديد با صندوقهاي رفاه دانشجويان تسويه حساب نمايند.
 • ز( استفاده از مأموريت آموزشي تابع مقررات مربوطه ميباشد و شركت و پذيرش در آزمون براي داوطلب به منزله موافقت با مأموريت آموزشي نخواهد بود./منبع: دفترچه ثبت نام آزمون دکتری.
به این مقاله امتیاز دهید
منابع :

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام آزمون دکتری

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی