جهت مشاوره در زمینه شرایط جذب اعضای هیات علمی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 49775

جدول حقوق اعضای هیات علمی سال 1403

در این صفحه، جدول حقوق اعضای هیات علمی 1403 و ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش‌­ عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1403 را مشاهده می کنید. همچنین از قوانین و ضوابط مربوط به جدول حقوق اعضای هیات علمی 1403 مطلع می شوید:

افزایش 20 درصدی حقوق اعضای هیات علمی


تصویب‌ نامه درخصوص جدول ضریب حقوق اعضای هیات علمی

دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش‌­ عالی و قضات

و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری


جدول حقوق اعضای هیات علمی در سال 1403

در این قسمت، جدول حقوق اعضای هیات علمی در سال 1403 را مشاهده می کنید. این جدول ها شامل ضرایب فوق العاده شغل (مخصوص) و فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی موضوع بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1403 کل کشور است.

جدول 1 : حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان دولت تا سال 1402 به شرح زیر است، حقوق اعضای هیات علمی در سال 1403 با افزایش همراه است. به زودی مبلغ جدید اعلام می شود احتمالا این افزایش حقوق برای اعضای هیات علمی 20 درصد خواهد بود.

جدول حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان دولت 1402

جدول 2 : 

جدول حقوق اعضای هیات علمی

جدول 2 :

جدول حقوق اعضای هیات علمی


 قوانین و ضوابط مربوط به حقوق اعضای هیات علمی

 قوانین و ضوابط مربوط به حقوق اعضای هیات علمی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شد:

هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۲/1403 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ  مصوب ۱۳۹۵ ـ و جزءهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۶)، (۸) و (۱۲) بند (الف) و بند (و) تبصره (۱۲) و بند (ی) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه کل کشور تصویب کرد:

 • ۱ـ ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ­عالی و قضات مطابق با جدول حقوق اعضای هیات علمی به میزان چهل و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و چهار (۷۵۴ر۴۷) ریال تعیین می‌شود.
 • ۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای به میزان سه هزار و سیصد و پنجاه و سه (۳۵۳ر۳) ریال تعیین می‌شود.
 • تبصره ـ مطابق جدول حقوق اعضای هیات علمی حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یکصد و شصت و دو (۱۶۲ر۳) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌­نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴محاسبه و پرداخت می‌شود.
 • ۳ـ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان­های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1403 به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می­شود.
 • تبصره۱ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ الزامی است.
 • تبصره۲ـ رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند براساس این تصویب­نامه خواهد بود.
 • ۴ـ پیرو جدول حقوق اعضای هیات علمی حداقل حقوق و فوق­‌العاده­‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه­های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق­های وابسته به دستگاه­های اجرایی به میزان بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۰۰۰ر۷۱۵ر۲۴) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان سیزده میلیون و سیصد و شصت و دو هزار (۰۰۰ر۳۶۲ر۱۳) ریال تعیین می‏شود.
 • تبصره۱ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1403 با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۰۰۰ر۷۱۵ر۲۴) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن تا مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۰۰۰ر۷۱۵ر۲۴) ریال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد.
 • تبصره۲ـ حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق­العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند می­باشد.
 • ۵ ـ پس از اعمال افزایش­های موضوع بندهای فوق­ الذکر، مطابق جدول حقوق اعضای هیات علمی، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و والدین شهدا و مجموع مبلغ مندرج در قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ پنجاه و شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۶) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۶) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲)” در احکام درج می گردد. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌گردد.
 • تبصره ـ مبالغ ریالی ناشی از اجرای بندهای (۵) و (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن و بند (۷) تصویب­نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ  مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن، پس از اعمال در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع این بند، در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می‌باشند.
 • ۶ ـ برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (۵) این تصویب‌نامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که بازنشسته می­شوند، ابتدا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (۵) این تصویب­نامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص می­گردد و سپس کسور قانونی/ مبلغ حکم بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش یافته از اقلام مشمول کسور تعیین می‌شود.
 • ۷ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق­های بازنشستگی، مطابق جدول حقوق اعضای هیات علمی ، ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول نباید از پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال کمتر باشد.
 • ۸ ـ به استناد جز (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی­ربط از جمله هیأت‌های امنا، مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات غیرخصوصی (به استناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هرنوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.
 • تبصره ـ مجوزهای جدید مندرج در قانون بودجه سال 1403 کل کشور از شمول این بند مستثنی هستند.
 • ۹ـ سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسورات قانونی بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات) از هرمحل و تحت هر عنوان در سال 1403 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی و قضات و در کلیه مناطق کشور سیصد و نود و دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۲) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هرنوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
 • تبصره۱ـ کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.
 •  تبصره۲ـ سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.
 • تبصره۳ـ سقف پرداختی در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران افزایش می‌یابد.
 • ۱۰ـ در اجرای جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه کل کشور و بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان به ترتیب دو و سه برابر می‌گردد.
 • ۱۱ـ مطابق جدول حقوق اعضای هیات علمی، در اجرای بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه کل کشور، ضرایب فوق‌العاده‌های حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش ­عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای­عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش آموزش­عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده‌اند همسان با ضرایب حقوق اعضای هیأت علمی تمام وقت غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعمال خواهد شد.
 • تبصره۱ـ اعتبار موضوع این بند در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) دستگاه اجرایی مربوط در قانون بودجه کل کشور خواهد بود و اعتبار مجزایی بابت این موضوع در هیچ ردیفی در قانون بودجه سال 1403 پیش‌بینی نشده است.
 • تبصره۲ـ در صورت عدم انطباق نظام پرداخت اعضای هیأت علمی تمام وقت سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه کل کشور، مقادیر معادل در سقف ضرایب اعمال‌شده در این بند، مورد اقدام قرار می‌گیرد.
 • تبصره۳ـ در صورت کاهش مبلغ حکم کارگزینی در سال جاری، پس از اجرای این بند برای اعضای هیأت علمی دستگاه‌های اجرایی (غیروابسته به وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، میزان کاهش مذکور با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، مشمول تفاوت تطبیق موضوع این بند است. مابه‌التفاوت مذکور با افزایش‌های بعدی در حکم کارگزینی عضو هیأت علمی، مستهلک خواهد شد.
 • تبصره۴ـ رعایت الزامات مذکور در جزء (۶) بند (الف) و همچنین بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه کل کشور، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی اصلی و تابع و ذی­حساب/مدیر مالی دستگاه محل خدمت عضو هیأت علمی می‌باشد.
 • تبصره۵ ـ اعضای هیأت علمی بالینی (تمام وقت جغرافیایی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آن دسته از اعضای هیأت علمی هستند که علی‌رغم داشتن اختیار تأسیس مطب (موضوع بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت تمام وقت جغرافیایی در محل خدمت مربوط (یعنی (۵۴) ساعت در هفته)، اشتغال دارند و از فعالیت‌های انتفاعی و از جمله تأسیس مطب محروم می‌باشند. مصادیق اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس فهرست رشته‌های تحصیلی دایر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشروط به عدم امکان تأسیس مطب پزشکی توسط عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه‌ها و بخش‌های پزشکی می‌باشد.
 • تبصره۶ ـ مطابق جدول حقوق اعضای هیات علمی، میزان ضرایب فوق‌العاده‌های جذب و مخصوص برای اعضای هیأت‌ علمی بالینی تمام­ وقت جغرافیایی (۶/۱) اعمال می‌گردد و برای اعضای هیأت علمی غیرگروه پزشکی (غیربالینی) تمام­وقت براساس جداول پیوست موضوع این بند، با ضریب (۱) از تاریخ ۱/۱/1403 برابر ضریب مصوب این بند می‌باشد.
 • تبصره۷ـ همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که شناسه (کد) کارمندی در سامانه کارمند ایران ندارند، مشروط به صدور شناسه (کد) کارمندی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
 • ۱۲ـ در اجرای بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، و پیرو جدول حقوق اعضای هیات علمی، سازمان­های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور موظفند ضرایب فوق‌العاده‌ مناطق کمتر توسعه­ یافته، موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس فهرست مناطق کمتر توسعه­یافته که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به‌روزرسانی می‌گردد و محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس که توسط ستاد کل نیروهای مسلح، موضوع بند (الف) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه بازبینی، تعدیل و ابلاغ نمایند. ملاک هرگونه پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور، از تاریخ ابلاغ، دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. / معاون اول رئیس ‎جمهور- جدول حقوق اعضای هیات علمی

2/5 - (3 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه شرایط جذب اعضای هیات علمی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی