جهت مشاوره در زمینه حذفیات کنکور 1403

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 61762

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ (اردیبهشت)

حذفیات کنکور ۱۴۰۳به علت حجم بالای دروس، سازمان سنجش، حذفیات کنکور ۱۴۰۳ (اردیبهشت) را از بخش های کم اهمیت تر کتاب های درسی اعلام خواهد کرد، متقاضیان شرکت در آزمون سراسری، می توانند با مطالعه این مقاله از حذفیات کنکور مطلع شده و آمادگی لازم را برای شرکت در کنکور سراسری کسب کنند. در ادامه لیست حذفیات هر رشته را شرح داده ایم.

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ اردیبهشت (نوبت اول)

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ نوبت اول، اعلام شد. در ادامه فایل pdf حذفیات کنکور ۱۴۰۳ اردیبهشت (نوبت اول) را برای دانلود قرار داده ایم. همچنین لیست حذفیات کنکور سراسری 1403 را به تفکیک رشته در ادامه مقاله به صورت کامل ذکر کرده ایم.

دانلود حذفیات کنکور سراسری 1403 (PDF)

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ (اردیبهشت) 1

لیست حذفیات کنکور ۱۴۰۳

در این بخش لیست کامل حذفیات کنکور ۱۴۰۳ را به تفکیک رشته قرار داده ایم. این حذفیات شامل دروس اختصاصی هر رشته و دروس مشترک برخی رشته می باشد. در ادامه جیدترین لیست حذفیات کنکور ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید:

توجهحذفیات کنکور ۱۴

۰۳ دروس اختصاصی رشته ریاضی_فیزیک:

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ بخش های حذف شده
فیزیک 1 110209 دهم 1400 ☀️تاريخ علم ها ،پانويس ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعاليت های تحقيقي، جدول ها، پيوست ها، .واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ريز و جزئی تصاوير كه دور از هدف اصلي تصاويرند و نيز داده های مندرج در برخي از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.

☀️در بسياری از قسمت های كتاب درسي، محدوديت هايی در آموزش و ارزشيابي بيان شده است كه در طراحی سوالات الزاما رعايت می شوند، مانند بررسی حالت هايی كه نيروها هم راستا يا عمود برهم نيستند يا كليه حالت هايی كه در آنها نياز به تجزيه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی اين كتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 2 111244 یازدهم 1401

☀️تاريخ علم ها ،پانويس ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعاليت های تحقيقي، جدول ها، پيوست ها، .واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ريز و جزئی تصاوير كه دور از هدف اصلي تصاويرند و نيز داده های مندرج در برخي از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.

☀️در بسياری از قسمت های كتاب درسي، محدوديت هايی در آموزش و ارزشيابي بيان شده است كه در طراحی سوالات الزاما رعايت می شوند، مانند بررسی حالت هايی كه نيروها هم راستا يا عمود برهم نيستند يا كليه حالت هايی كه در آنها نياز به تجزيه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی اين كتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 3 112244 دوازدهم 1402

☀️تاريخ علم ها ،پانويس ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعاليت های تحقيقي، جدول ها، پيوست ها، .واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ريز و جزئی تصاوير كه دور از هدف اصلي تصاويرند و نيز داده های مندرج در برخي از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.

☀️در بسياری از قسمت های كتاب درسي، محدوديت هايی در آموزش و ارزشيابي بيان شده است كه در طراحی سوالات الزاما رعايت می شوند، مانند بررسی حالت هايی كه نيروها هم راستا يا عمود برهم نيستند يا كليه حالت هايی كه در آنها نياز به تجزيه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی اين كتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

هندسه 1 110213 دهم 1400 ☀️تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
هندسه 2 111213 یازدهم 1401
هندسه 3 112213 دوازدهم 1402
حسابان 1 11214 یازدهم 1401
حسابان 2 112214 دوازدهم 1402
ریاضیات و گسسته 112215 دوازدهم 1402
آمار و احتمال 111215 یازدهم 1401

توجهحذفیات کنکور ۱۴۰۳ دروس اختصاصی رشته تجربی:

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ بخش های حذف شده
زیست شناسی 1 110216 دهم 1400

☀️مطالبی كه با عنوان «بيشتر بدانيد» و «واژه شناسی» مشخص شده اند

☀️پرسش های عددی و محاسباتی به هرشكل و در هر سطحی

☀️فرمول ساختار مواد شيميايی

☀️پرسش از شكل هايی كه با «غيرمجاز بودن طرح سوال» در كتاب درسی مشخص شده اند.

زیست شناسی 2 111216 یازدهم 1401

☀️مطالبی كه با عنوان «بيشتر بدانيد» و «واژه شناسی» مشخص شده اند.

☀️پرسش های عددی و محاسباتی به هرشكل و در هر سطحی 

☀️فرمول ساختار مواد شيميايی

☀️پرسش از شكل هايی كه با «غيرمجاز بودن طرح سوال» در كتاب درسی مشخص شده اند.

زیست شناسی 3 112216 دوازدهم 1402

☀️مطالبی كه با عنوان «بيشتر بدانيد» و «واژه شناسی» مشخص شده اند.

☀️پرسش های عددی و محاسباتی به هرشكل و در هر سطحی

☀️فرمول ساختار مواد شيميايی

☀️پرسش از شكل هايی كه با «غيرمجاز بودن طرح سوال» در كتاب درسی مشخص شده اند.

فیزیک 1 110214 دهم 1400

☀️تاريخ علم ها، پانويس ها، خوب است بدانيد ها، نتيجه فعاليت های تحقيقي، جدول ها، پيوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ريز و جزئی تصاوير كه دور از هدف اصلي تصاويرند و نيز داده های مندرج در برخي از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.

☀️در بسياری از قسمت های كتاب درسي، محدوديت هايی در آموزش و ارزشيابي بيان شده است كه در طراحی سوالات الزاما رعايت می شوند، مانند بررسی حالت هايی كه نيروها هم راستا يا عمود برهم نيستند يا كليه حالت هايی كه در آنها نياز به تجزيه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی اين كتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

فیزیک 2 111214 یازدهم 1401

☀️تاريخ علم ها، پانويس ها، خوب است بدانيد ها، نتيجه فعاليت های تحقيقي، جدول ها، پيوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ريز و جزئی تصاوير كه دور از هدف اصلي تصاويرند و نيز داده های مندرج در برخي از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.

☀️در بسياری از قسمت های كتاب درسی، محدوديت هايی در آموزش و ارزشيابی بيان شده است كه در طراحي سوالات الزاما رعايت می شوند.  مانند بررسی حالت هايی كه نيروها و ميدان های الكتريكی هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا حل مدارهای چند حلقه ای كه در حلقه های مختلف از باتری استفاده ميشود و همچنين ساير به هم بستن های مقاومت ها به غير از به هم بسنت متوالی و موازی جزء اهداف برنامه درسی اين كتاب نبوده و الزاما در طراحي سوالات مد نظر قرار نمی گيرد.

فیزیک 3 112214 دوازدهم 1402

☀️تاريخ علم ها، پانويس ها، خوب است بدانيد ها، نتيجه فعاليت های تحقيقي، جدول ها، پيوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ريز و جزئی تصاوير كه دور از هدف اصلي تصاويرند و نيز داده های مندرج در برخي از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.

☀️در بسياری از قسمت های كتاب درسي، محدوديت هايی در آموزش و ارزشيابي بيان شده است كه در طراحی سوالات الزاما رعايت می شوند، مانند بررسی حالت هايی كه نيروها هم راستا يا عمود برهم نيستند يا كليه حالت هايی كه در آنها نياز به تجزيه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی اين كتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

ریاضی 2 111211 یازدهم 1401 ☀️تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
 ریاضی 3 112211 دوازدهم 1402

توجهحذفیات کنکور ۱۴۰۳ دروس مشترک رشته تجربی و ریاضی فیزیک:

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ بخش های حذف شده
شیمی 1 110210 دهم 1400

☀️پرسش از محتوای “در ميان تارنما، تفكر نقّادانه و آيا ميدانيد”.

☀️حفظ كردن نام و فرمول شيميايی تركيب های آلی پيچيده

☀️ حفظ كردن معادله های شيميايی

☀️رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی

شیمی 2 111210 یازدهم 1401

☀️پرسش از محتوای “در ميان تارنما، تفكر نقّادانه و آيا ميدانيد”.

☀️نامگذاری تركيب های آلی بجز آلكان ها

☀️حفظ كردن نام و فرمول شيميايی تركيب های آلی پيچيده

☀️رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی

☀️ حفظ كردن معادله های شيميايی

شیمی 3 112210 دوازدهم 1402

☀️پرسش از محتوای “در ميان تارنما، تفكر نقّادانه و آيا ميدانيد”.

☀️حفظ كردن نام و فرمول شيميايی تركيب های آلی پيچيده

☀️ حفظ كردن معادله های شيميايی

☀️رسم آرايش الكترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی

زمین شناسی 111237 یازدهم 1401

☀️حفظ کردن اعداد

☀️مطالبی که با عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی» مشخص شده اند.

☀️دانشمندان علوم زمین 

ریاضی 1 110211 دهم 1400 ☀️تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

توجه

متقاضیان گرامی می توانند در صورت هرگونه سوال و ابهام در زمینه حذفیات کنکور ۱۴۰۳، از تلفن ثابت با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرند. کارشناسان این سامانه هرروز از 8 صبح تا 12 شب، آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما عزیزان در سراسر کشور هستند.

توجهحذفیات کنکور ۱۴۰۳ دروس اختصاصی رشته ادبیات و علوم انسانی:

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ بخش های حذف شده
عربی، زبان قرآن 1

علوم انسانی

110207 دهم 1400 ☀️بخش «البحث العلمي»

☀️ذكر صيغه فعل به صورت للغائب، للمخاطبین و… (به جای اصطلاح للغائب، اصطلاح مفرد مذكر غائب ذكر شود).

عربی، زبان قرآن 2

علوم انسانی

111207 یازدهم 1401 ☀️بخش «للمطالعة» صفحات 57 و 58

☀️بخش «البحث العلمی»

عربی، زبان قرآن 3

علوم انسانی

112207 دوازدهم 1402 ☀️بخش «خوب است بدانيم» صفحه 18

☀️تشخيص اسلوب حصر

فلسفه 1 111226 یازدهم 1401

☀️فعاليت ها درون متن كه با علامت * مشخص شده اند

☀️مطالبی كه در حاشيه كتاب آمده است

☀️پاورقي ها

☀️مطالب مربوط به مطالعه

فلسفه 2 112226 دوازدهم 1402

☀️فعاليت ها درون متن كه با علامت * مشخص شده اند

☀️مطالبی كه در حاشيه كتاب آمده است

☀️پاورقي ها

☀️مطالب مربوط به مطالعه

منطق 110223 دهم 1400 ☀️پيرا بندهای آبی ستاره دار

☀️حكايت ها

☀️پاورقي ها

☀️صفحات «آنچه در اين بخش مي خوانيم»

☀️صفحات “عناوين بخش ها”

☀️فرهنگ اصطلاحات

جغرافیای 2 111218 یازدهم 1401

☀️مطالب “بيشتر بدانيم”، “بينديشيم”، “برای مطالعه”، “توضيحات و زير نويس ها”، نقشه ها و مدل ها”، “آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها” و “واژه نامه های پيوست كتاب”

جغرافیای 3 (کاربردی) 112218 دوازدهم 1402
تاریخ 1 110219 دهم 1400 ☀️تمامی مطالب ذيل عنوان های «بیشتر بدانيم» و «يک توضيح»

☀️تمامی مطالب مندرج در جدول

☀️تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاوير تاريخی و ساير نمودارها

☀️متن و مطالب تمامی فعاليت ها به ويژه فعاليت های ذيل عنوان «بررسي شواهد و مدارک»

☀️تمامی مطالب مندرج در زیرنویس

تاریخ 2 111219 یازدهم 1401 ☀️تمامی مطالب ذيل عنوان های «بیشتر بدانيم» و «يک توضيح»

☀️تمامی مطالب مندرج در جدول

☀️تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاوير تاريخی و ساير نمودارها

☀️متن و مطالب تمامی فعاليت ها به ويژه فعاليت های ذيل عنوان «بررسي شواهد و مدارک»

☀️تمامی مطالب مندرج در زیرنویس

تاریخ 3 112219 دوازدهم 1402 ☀️تمامی مطالب ذيل عنوان های «بیشتر بدانيم» و «يک توضيح»

☀️تمامی مطالب مندرج در جدول

☀️تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاوير تاريخی و ساير نمودارها

☀️متن و مطالب تمامی فعاليت ها به ويژه فعاليت های ذيل عنوان «بررسي شواهد و مدارک»

☀️تمامی مطالب مندرج در زیرنویس


توجهحذفیات کنکور ۱۴۰۳ دروس اختصاصی رشته علوم و معارف اسلامی:

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ بخش های حذف شده
تاریخ اسلام 1 110233 دهم 1400

☀️تمامی مطالب ذيل عنوان های «بیشتر بدانيم» و «يک توضيح»

☀️تمامی مطالب مندرج در جدول

☀️تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاوير تاريخی و ساير نمودارها

☀️متن و مطالب تمامی فعاليت ها به ويژه فعاليت های ذيل عنوان «بررسي شواهد و مدارک»

تاریخ اسلام 2 111233 یازدهم 1401
تاریخ 3

ایران در دوره اسلامی

112233 دوازدهم 1402
عربی، زبان قرآن 1

علوم و معراف اسلامی

110208 دهم 1400

☀️بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرينات كه برای مطالعه دانش آموزان است.

☀️كليه قواعد پاورقي

☀️بخش «البحث العلمي»

☀️تشخيص اسم مبالغه بودن يا نبودنِ اسم ابزار و شغل بر وزن فعّال و فعّالة مانند جوّال، غَسّالة . نَجّار

عربی، زبان قرآن 2

علوم و معراف اسلامی

111208 یازدهم 1401
عربی، زبان قرآن 3

علوم و معراف اسلامی

112208 دوازدهم 1402

توجهحذفیات کنکور ۱۴۰۳ دروس مشترک رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی:

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ بخش های حذف شده
روانشناسی 111224 یازدهم 1401 ☀️بخش برای مطالعه تمام دروس

☀️پانويس های انگليسی تمام صفحات كتاب

ریاضی و آمار 1 110212 دهم 1400 ☀️تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی و آمار 2 111212 یازدهم 1401 ☀️تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

☀️درس دوم (درس سری های زمانی) از فصل سوم (فصل آمار)؛صفحات 63 تا 73

ریاضی و آمار 3 112212 دوازدهم 1402 ☀️تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
اقتصاد 110221 دهم 1400

☀️بخش های: موقعيت در اول هر درس، بيشتر بدانيم، شهد و شكر، درس زندگی، گفتگو در كلاس، فعاليت ها.

جغرافیای ایران 110218 دهم 1400 ☀️مطالب “بيشتر بدانيم “، “بينديشيم”، “برای مطالعه “، “توضيحات و زير نويس ها”، نقشه ها و مدل ها”، “آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها” و “واژه نامه های پيوست كتاب”

تلفن تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

خلاصه مطلب

از آنجایی که حجم دروس مقطه متوسطه دوم بالاست، سازمان سنجش اطلاعیه ای تحت عنوان حذفیات کنکور ۱۴۰۳، منتشر کرده است؛ طبق این اطلاعیه بخش های کم اهمیت تر کتاب های درسی برای طرح سوالات کنکور حذف می شوند. حذفیات حذفیات کنکور ۱۴۰۳ اعلام شد. در این مقاله لیست کامل حذفیات کنکور نوبت اول را به تفکیک رشته قرار داده ایم.

همچنین متقاضیان شرکت در آزمون سراسری می توانند در صورت هر گونه سوال و ابهامی در خصوص حذفیات کنکور ۱۴۰۳، از تلفن ثابت و بدون گرفتن کد با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرند. کارشناسان این سامانه هرروز از 8 صبح تا 12 شب، آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما عزیزن در سراسر کشور هستند.


اخبار جدید حذفیات  کنکور ۱۴۰۳

معاون آزمون‌های سازمان سنجش گفت: بر اساس قوانین کنکور امسال زیرگروه‌ ها حذف شده اند؛ یعنی علی‌ رغم سال‌ های گذشته که تقسیم‌ بندی رشته‌ ها را داشتیم، دیگر تفاوتی برای ضرایب دروس قائل نیستیم.

 • علی صدر٬ معاون آزمون‌ های سازمان سنجش آموزش کشور در برنامه موکب جوانان رادیو جوان با اشاره به قوانین جدید کنکور بیان کرد: امسال یک سری قوانین جدید را در کنکور جاری کرده‌ایم که البته هیچ خدشه‌ ای به روال تأثیر تلاش دانش آموزان در دوران مدرسه بر رتبه کنکور وارد نخواهد کرد و این مهم به قوت خود باقی است تا افراد از تأثیرات روند تحصیلی خود بر قبولی و پذیرش در کنکور بهره‌ مند شوند.
 • وی در ادامه افزود: در سال گذشته، روند عملیاتی تأثیر قطعی سوابق تحصیلی بر کنکور ۱۴۰۲ را آغاز کردیم و قرار بر این شد تا دروس اختصاصی و عمومی در هر رشته‌ ای تا ۴۰ درصد بر نتیجه کنکور دانش آموزان تاثیر داشته باشند. بدان معنا که ۴۰ درصد از امتیاز دروس اختصاصی و عمومی سال دوازدهم موثر بود و ما با تعامل و همکاری با وزارت آموزش و پرورش، سوابق تحصیلی دانش آموزان را اخذ و پس از بررسی همه‌ جانبه آن ها، در نتیجه کنکور افراد دخیل کردیم.
  البته در این میان آنچه که از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است افزایش میزان اثرگذاری سوابق تحصیلی بر کنکور، از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد در کنکور ۱۴۰۳ است.
 • معاون آزمون‌ های سازمان سنجش آموزش کشور در راستای رضایت‌ سنجی دانش‌ آموزان و خانواده‌ های آن‌ ها از طرح تأثیر سوابق تحصیلی بر کنکور اظهار کرد: بی‌ شک هر طرحی که جدید اجرا می‌ شود با موافقان و مخالفان بسیاری همراه می‌شود که نتیجه نگرش افراد و وجود سؤالات و ابهامات بی‌ پاسخ است و ضروری است تا ما با استفاده از ابزار رسانه‌ ای به این سؤالات و شبهات پاسخ داده و ابعاد مختلف این مهم را برای دانش‌ آموزان و خانواده‌ های آنان آشکار کنیم.
 • وی در راستای روند کنکور امسال برای علاقه‌ مندان به دانشگاه فرهنگیان نیز گفت: بسیاری از افرادی که در کنکور شرکت می‌کنند، تمایل به پذیرش در دانشگاه فرهنگیان داشتند و آمار این افراد بین ۵۰ تا ۶۰۰ هزار نفر اعلام و از این رو قوانین مربوط به این افراد نیز امسال با تغییراتی همراه شده است که مهمترین آن‌ها، برگزاری آزمون اختصاصی در راستای پذیرش دانشجومعلمان است تا با توجه به علاقه‌ مندی خاصی که فرد برای ورود به دانشگاه فرهنگیان دارد، در مناسب‌ ترین رشته تخصصی قرار بگیرند.
 • علی صدر همچنین در زمینه کنکور گروه‌ های شناور نیز گفت: علاقه‌ مندان به شرکت در رشته‌ ها و گروه‌ های شناور (هنر و زبان‌ های خارجی) کنکور آتی، می‌توانند در نوبت دوم ثبت نام کنند. به این ترتیب که به طور مثال، در نوبت اول که اردیبهشت است، رشته هنر و در نوبت دوم که در تیر برگزار می‌شود رشته زبان را انتخاب کنند؛ بنابراین ضروری است تا شرکت کنندگان توجه داشته باشند که تنها در هر نوبت می‌ توانند یک رشته را انتخاب کنند.
 • وی ادامه داد: بر اساس قوانین جدید کنکور امسال، زیرگروه‌ ها حذف شده اند. بدان معنا که علی‌ رغم سال‌ های گذشته که تقسیم‌ بندی رشته‌ها را در علوم ریاضی، علوم تجربی و… داشتیم، امسال و براساس قوانین جدید چنین روندی را شاهد نخواهیم بود و دیگر تفاوتی برای ضرایب دروس قائل نیستیم و زیرگروه‌ ها به طور کامل حذف شده‌ اند.
 • معاون آزمون‌ های سازمان سنجش آموزش کشور در مقایسه برگزاری کنکور در ایران و دیگر کشورها بیان کرد: در اکثر کشورهای جهان کنکور برگزار می شود؛ اما روش‌ های برگزاری آن متفاوت است. باید توجه داشته باشیم که واژه کنکور، ماهیتا فرانسوی و معنای آن رقابت است. حال مهم است بدانیم که این رقابت از کجا نشات می‌گیرد. این نوع رقابت به تراکم جمعیت، فرهنگ، اقتصاد، میزان جمعیت و… بستگی دارد. به طور مثال در کشور ایالات متحده، کنکور متمرکزی برای پذیرش دانشجو وجود ندارد؛ بلکه از روش‌ ها و راه‌ های مختلف و متفاوتی این مهم را تحقق می‌بخشند که مرسوم‌ ترین آن‌ ها٬ شرکت در آزمون سَت (Scholastic Aptitude Test) است که تحت عنوان آزمون استعداد تحصیلی از آن یاد می‌ شود و هیچ ارتباطی با دروس سال‌ های تحصیل ندارد.
 • علی صدر متذکر شد که دانش‌ آموزان باید توجه داشته باشند که همه چیز در اخذ مدرک خلاصه نشده است و در این میان کسب تخصص و مهارت نیز از اهمیت ویژه و جایگاه خاصی برخوردار است که متأسفانه در کشور ما مورد کم توجهی قرار گرفته است.
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه حذفیات کنکور 1403

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی