• ساعت٧ تا ٧:٢٠ دانش فنی تخصصی /مبحث محاسبات تلفات حرارتی ساختمان/ پایه١٢- رشته تاسیسات / شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴٠ درس زیست شناسی/ پایه١٠ -درس مشترک/ شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
  • ساعت ٧:۴٠ تا ٨:١٠ آموزش نرم افزار Corel Draw – مبحث طراحی لوگو /پایه١١و١٢- رشته گرافیک رایانه /شاخه کاردانش
  • ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس شیمی/ پایه ۱۰ و ۱۱- درس مشترک- شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
  • ساعت٨:٣۵ تا ٩:١٠ تعمیرات سیستم های برقی خودرو / پایه ۱۲ – مبحث مشترک با استاندارد برق خودرو پایه ۱۱ / شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
  • ساعت ۹:١٠ تا ٩:۴٠ تعمیرات سیستم های برقی خودرو / پایه ۱۲ – مبحث مشترک با استاندارد برق خودرو پایه ۱۱ / شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

 برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات متوسطه کلیک کنید.

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات هنرستان  و نمونه دولتی