• ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری
  • ساعت ۸:۳۰ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری
  • ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان
  • ساعت ۱۱:۳۰ درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان
  • ساعت ۱۵ اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری
  • ساعت ۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه