کد خبر : 19489
- بازدید

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 16 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 16 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۱۶ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۶ شهریور 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 16 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۶ شهریور ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما

را در سایت خبری نو مشاهده کنید.

جدول پخش برنامه درسی یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۱۶ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما در سایت خبری نو اطلاع رسانی می شود. دانش آموزان در سراسر کشور با توجه به جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۶ شهریور ۹۹شبکه آموزش و 10 سیما در روز یکشنبه ۱۶ شهریور 99 میتوانند برنامه درسی شبکه آموزش را مشاهده کنند.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش 7 و شبکه 4 پخش می شود. جدول پخش شبکه آموزش یکشنبه مرداد و شبکه 7 سیما هر روز در سایت خبری نو در اختیار دانش آموزان کشور در تمام مقاطع قرار داده می شود.

 • جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۶ شهریور ۹۹
 • برنامه شبکه آموزش
 • جدول پخش شبکه آموزش فردا

جدول پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه ۷) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ و شبکه ۷ سیما  اعلام شده است.

مشاهده جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و شبکه 7 سیما 

برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی روز یکشنبه ۱۶ شهریور 99 از شبکه آموزش دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 16 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی شبکه 7 دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 16 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه اعلام شده است. برای مشاهده روی لینک های بالا کلیک کنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش 7 و شبکه 4سیما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612 


اگر از مشاهده برنامه های درسی شبکه 4 و شبکه 7  جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

برای اطلاع از جدیدترین اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.


جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا یکشنبه ۱۶ شهریور 99


برنامه درسی یکشنبه 16 شهریور 99 شبکه آموزش 7

فنی و حرفه ای و کاردانش:

 • ساعت٨ تا ٨:٣٠الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
 • ساعت٨:٣٠ تا٩ مدیریت تولید -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
 • ساعت ٩ تا ٩:٣٠نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
 • ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس فناوری های نوین -مشترک زمینه صنعت
 • ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر جهان -مشترک زمینه هنر و گرافیک

پایه ابتدایی:

 • ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠بازی و‌ریاضی پایه اول
 • ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم
 • ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و‌نگارش پایه سوم
 • ساعت١٢ تا١٢:٢۵علوم تجربی و‌تفکر پایه چهارم
 • ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم
 • ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵فارسی و‌نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

 • ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم ( راهبردهای حل مسئله)
 • ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم ( یادآوری عددهای صحیح )
 • ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ ریاضی پایه نهم ( معرفی مجموعه )

متوسطه دوم:

 • ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ شیمی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیم
 • ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
 • ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
 • ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

جدول برنامه درسی یکشنبه 16 شهریور ۹۹ شبکه چهار:

متوسطه دوم:

 • ساعت٨ تا ٨:٣٠ریاضی و آمار ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت٨:٣٠ تا ٩ ریاضی و آمار۲،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت٩ تا ٩:٣٠ریاضی و آمار ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت٩:٣٠ تا ١٠ فارسی۱،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،
 • ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها
 • ساعت١٠:٣٠ تا ١١ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک رشته ها
 • ساعت١١ تا ١١:٣٠ فارسی۳،پایه۱۲،مشترک،رشته ها
 • ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،هندسه ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت١٢تا ١٢:٣٠ هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

جدول برنامه درسی یکشنبه 16 شهریور ۹۹ شبکه قرآن:

متوسطه دوم:

 • ساعت١۵ تا١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت١۵:٣٠ تا١۶اصول عقاید٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ اصول عقاید١پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت١۶:٣٠ تا١٧ اصول عقاید٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

قابل توجه دانش آموزان و والدین : (برای مشاهده لینک های زیر را انتخاب نمایید )

وظایف جدید معلمان مدارس در پیشگیری کرونا

زنگ تفریح در مدارس ممنوع شد

بازگشایی مدارس در مناطق قرمز 

محدودکردن دسترسی دانش آموزان در موبایل والدین برای استفاده از شاد

پایه یکشنبه
دوره ابتدایی:  

 • برنامه درسی هر روز در سایت خبری نو اعلام می شود

متوسطه اول:
 • برنامه درسی هر روز در سایت خبری نو اعلام می شود
متوسطه دوم:
 • برنامه درسی هر روز در سایت خبری نو اعلام می شود
 • برنامه درسی هر روز در سایت خبری نو اعلام می شود

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

یکشنبه
 • برنامه درسی هر روز در سایت خبری نو اعلام می شود

جهت دریافت رایگان نمونه سوالات امتحانی پایه نهم تا دوازدهم ثبت نام کنید:

ثبت نام (کلیک کنید)

برای اطلاع ازمهم ترین و جدیدترین اخبار تعطیلی مدارسکلیک کنید.اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسهاز اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 16 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3810
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: − 1 = 1

نصب اپ دانش آموزی