• ساعت 7 تا 7:25 درس رنگ کاری روی چوب/ پایه 11 و12/رشته صنایع چوب و مبلمان /شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت 7:28 تا 7:55 درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب/پایه 11/ رشته شبکه و نرم افزار رایانه/ شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت 7:55 تا 8:20 استاندارد گرافیک رایانه ای ،ایجاد جلوه ویژه تصاویر /پایه 10 و 11 /شاخه کاردانش
  • ساعت 8:20 تا 8:40 درس ریاضی 3 پودمان5 /شاخه های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
  • ساعت 8:40 تا 9:05 درس مبانی طراحی معماری /پایه12 /رشته نقشه کشی معماری/شاخه فنی و حرفه ای
  • ساعت 9:05 تا 9:30 استاندارد شهروند الکترونیک /پایه 10/رشته کامپیوتر /شاخه کاردانش
  • ساعت 9:30 تا 10 درس جغرافیا 2 /پایه 11 /رشته ادبیات و علوم انسانی
  • ساعت 10 تا 10:30 درس فلسفه 2 / پایه 12 /رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
  • ساعت 10:30 تا 11 درس اقتصاد / پایه 10 / رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی