• ساعت ۸ احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری
  • ساعت ۸:۳۰ احکام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری
  • ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان
  • ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پنجم دبستان
  • ساعت ۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول
  • ساعت ۱۵:۳۰ جریان شناسی اندیشه‌های معاصر رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری