کد خبر : 19785
- بازدید

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 20 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 20 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ٢٠ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٢٠ شهریور 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 20 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢٠ شهریور ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن 

را در سایت خبری نو مشاهده کنید.

جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه ٢٠ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ٢٠ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما در سایت خبری نو اطلاع رسانی می شود. دانش آموزان در سراسر کشور با توجه به جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢٠ شهریور ۹۹شبکه آموزش و 10 سیما در روز پنجشنبه ٢٠ شهریور 99 میتوانند برنامه درسی شبکه آموزش را مشاهده کنند.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش 7 و شبکه 4 پخش می شود. جدول پخش شبکه آموزش پنجشنبه مرداد و شبکه 7 سیما هر روز در سایت خبری نو در اختیار دانش آموزان کشور در تمام مقاطع قرار داده می شود.

 • جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢٠ شهریور ۹۹
 • برنامه شبکه آموزش
 • جدول پخش شبکه آموزش فردا

جدول پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه ۷) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز پنجشنبه ٢٠ شهریور ۹۹ و شبکه ۷ سیما  اعلام شده است.

مشاهده جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ٢٠ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و شبکه 7 سیما 

برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی روز پنجشنبه ٢٠ شهریور 99 از شبکه آموزش دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 16 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی شبکه 7 دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش پنجشنبه ٢٠ شهریور ۹۹ کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 16 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز پنجشنبه ٢٠ شهریور ماه اعلام شده است. برای مشاهده روی لینک های بالا کلیک کنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش 7 و شبکه 4سیما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612 


اگر از مشاهده برنامه های درسی شبکه 4 و شبکه 7  جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

برای اطلاع از جدیدترین اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.


ساعت پخش برنامه درسی تلویزیونی مدارس تمام پایه ها

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا پنجشنبه٢٠ شهریور 99

پایه پنجشنبه 17 شهریور
دوره ابتدایی: دوره ابتدایی:

 • ✔️ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
 • ✔️ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر پایه دوم
 • ✔️ساعت١١:٣۵ تا١٢بازی و ریاضی پایه سوم
 • ✔️ساعت١٢ تا١٢:٢۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
 • ✔️ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
 • ✔️ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

متوسطه اول:
متوسطه اول:
 • ✔️ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ تفکر و سبک زندگی پایه هفتم ( درس اول )
 • ✔️ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم ( درس اول )
 • ✔️ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی پایه نهم (درس اول )
متوسطه دوم: متوسطه دوم:


 • ✔️ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران موضوع: ویژگی های دانش آموزان قرن ٢١(بخش ٢ ) از تئوری تا عمل
 • ✔️ ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ✔️ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ✔️ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ✔️ ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
 • ✔️ ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
فنی و حرفه ای و کاردانش : فنی و حرفه ای و کاردانش :

 • ✔️ساعت٨ تا ٨:٣ شناخت مواد و مصالح پایه ١٠ رشته نقشه کشی و معماری
 • ✔️ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی نرم افزارهای تخصصی تمام پایه هارشته صنایع چوب
 • ✔️ساعت ٩ تا ٩:٣٠ مقدمه ای بر عکاسی دیجیتال پایه ١٠ رشته عکاسی
 • ✔️ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ کاربرد فناوری های نوین – دروس شایستگی غیرفنی
 • ✔️ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ ارتباط موثر – درس مشترک زمینه خدمات

 

آموزش تکمیلی : آموزش تکمیلی :

دوره آموزش مجازی متوسطه

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع: ویژگی های دانش آموزان قرن ٢١(بخش ٢ ) از تئوری تا عمل

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز پنجشنبه٢٠ شهریور ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

پنجشنبه
متوسطه دوم مشترک بین رشته ها:

 • ✔️ساعت 8 تا 8:30 – علوم و فنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
 • ✔️ساعت 8:30  تا 9 – تاریخ 2 پایه 11 ادبیات و علوم انسانی
 • ✔️ساعت 9 تا 9:30 – هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک
 • ✔️ساعت 9:30  تا 10 – علوم و فنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
 • ✔️ساعت 10:30 تا 11 – زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمام رشته ها
 • ✔️ساعت 11  تا 11:30 – هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
 • ✔️ساعت 11:30  تا 12 – نگارش 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها
 • ✔️ساعت 12:00 تا 12:30 – ریاضی و آمار 1 پایه 10 و 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
 • ✔️ساعت 12:30 تا 13 – هندسه 3 پایه 12 ریاضی فیزیک

 

جدول پخش شبکه قرآن در روز پنجشنبه٢٠ شهریور ماه ۹۹

رشته علوم و معارف اسلامی

 • به زودی هیمنجا اعلام می شود…


سایت آرشیو فیلم های مدرسه تلویزیونی تمام پایه ها

اگر از مشاهده برنامه درسی تلویزیون جامانده اید نگران نباشید. برای مشاهده فیلمهای ضبط شده درسی تلویزیون در شبکه آموزش 7 ،شبکه 4 و شبکه قرآن دکمه آموزیتو را در همین صفحه انتخاب کنید. در این نرم افزار تمام دروس برای دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم ، کاردانش، فنی و حرفه ای و علوم و معارف اسلامی وجود دارد. آرشیو کامل فیلم های آموزشی تلویزیون در تمام روزهاو برای تمام مقاطع، را همینجا مشاهده کنید:


برای مشاهده کلیک کنید

اپلیکیشن آموزیتو - خبرینو


اپلیکیشن مدرسه تلویزیونی

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسهاز اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است.

برای مشاهده کلیک کنید

 

منابع :

جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 20 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3810
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: 3 + 4 =

نصب اپ دانش آموزی