• ساعت۱۱درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
  • ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن اول دبستان.
  • ساعت۱۵دین و زندگی ۳پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی
  • ساعت۱۵:۳۰آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه