• ……صبح…….
  🌸ساعت ۸ علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  🌸ساعت ۸:۳۰ علوم و معارف قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
 • 🌸ساعت۱۱درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
  🌸ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن اول دبستان.
 • ……..عصر………..
  🌺ساعت۱۵ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی
  🌺ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه