• ……صبح…….
  🌸ساعت ۸  علوم  و معارف قرآنی   ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری
  🌸ساعت ۸:۳۰ علوم و معارف  قرآنی سه   پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری
 • 🌸ساعت۱۱درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
  🌸ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن اول    دبستان.
 • ……..عصر………..
  🌺ساعت۱۵ دین و زندگی ۳   پایه دوازدهم   رشته علوم و معارف اسلامی
  🌺ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم  مقطع  اول متوسطه