کد خبر : 3309
- بازدید

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 23 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما؛

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 23 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه های درسی شنبه 23 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 23 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٢۳ فروردین 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 23 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢۳ فروردین ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما

هر روز در سایت خبری نو اعلام میشود.


جدول پخش برنامه درسی شنبه ٢۳فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 23 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما در سایت خبری نو اطلاع رسانی می شود. دانش آموزان در سراسر کشور با توجه به جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢۳ فروردین ۹۹شبکه آموزش و 4 سیما در روز شنبه 22 فروردین 99 میتوانند برنامه درسی شبکه آموزش را مشاهده کنند.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش 7 و شبکه 4 پخش می شود. جدول پخش شبکه آموزش شنبه فروردین و شبکه 4 سیما هر روز در سایت خبری نو در اختیار دانش آموزان کشور در تمام مقاطع قرار داده می شود.

 • جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢۳ فروردین ۹۹
 • برنامه شبکه آموزش
 • جدول پخش شبکه آموزش فردا

جدول پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه ۷) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز شنبه ٢۳ فروردین ۹۹ و شبکه ۴ سیما اعلام شده است.

مشاهده جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی شنبه ٢۳ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه 4 سیما

برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی روز شنبه 23 فروردین 99 از شبکه آموزش دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 21 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی شبکه 4 دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش شنبه ٢۳ فروردین ۹۹ کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 21 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز شنبه ٢۳ فروردین ماه اعلام شده است. برای مشاهده روی لینک های بالا کلیک کنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش 7 و شبکه 4سیما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612

اگر از مشاهده برنامه های درسی شبکه 7 و شبکه 4 و 2 جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا شنبه 23 فروردین 99

پایه جمعه شنبه
متوسطه اول:
 • ساعت ٩ تا ٩: ٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩
 • ساعت ٩: ٣٠ تا ١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸
 • ساعت ١٠ تا ١٠: ٣٠ درس نگارش پایه ٧
 • ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩
 • ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی پایه ۷
 • ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣٠ درس ریاضی پایه ۹

متوسطه دوم:
 • ساعت ١۴:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠
 • ساعت ١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه ١٠
 • ساعت ۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١
 • ساعت ۱۶ فیزیک ٢ پایه ١١
 • ساعت ۱۶:٣٠ زیست شناسی ٣ پایه ١٢ تجربی
 • ساعت ١٧ درس فیزیک ۳ پایه١٢ رشته ریاضی و فیزیک
 • ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی
 • ساعت ١۵ درس فارسی ١ پایه ۱۰
 • ساعت ۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ۱۱
 • ساعت ۱۶ درس تاریخ معاصر پایه ۱۱
 • ساعت ۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه ۱۲
 • ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲
 • ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ۱۱
 • ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس حسابان ٢ پایه ۱۲
دوره ابتدایی:
 • از ساعت ١٠: ٣٠ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول
 • از ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم
 • از ساعت ١١: ٣٠ تا ١٢ هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم
 • از ساعت ١٢ تا ١٢: ٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم
 • از ساعت ١٢: ٣٠ تا ١٣ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه پنجم
 • از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

 

 • ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول
 • از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم
 • از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
 • ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم
 • از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ علوم تجربی و تفکر

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز شنبه 23 فروردین ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

جمعه شنبه
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

 • ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ۹ تا ٩: ٣٠ درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۹:۳۰ تا١٠ تاریخ اسلام ۲ پایه ١١ علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس فلسفه ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۱ تا ١١: ٣٠ درس دانش فنی تخصصی. سایزبندی و فناوری مواد-پایه ١٢ رشته طراحی و دوخت لباس
 • ساعت ١١: ٣٠ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی، خواص مهندسی سطوح -پایه ١٢ رشته ساختمان
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

 • ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ۱٠ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس منطق پایه ١٠ علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ علوم و فنون ادبی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ٩:٣۵ تا ١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱٠:٢۵ تا ١٠:۵٠ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان ۴- پایه ١١-شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
 • ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١۵ درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه ١١ -رشته حسابداری مالی -شاخه کاردانش
 • ساعت ١١:١۵ تا ١١:٣۵ درس دانش فنی رشته ماشین ابزار – پایه ١٠- شاخه فنی و حرفه ای
 • ساعت ١١:٣۵ تا ١٢درس عربی ٣ پایه ١٢- مشترک بین تمام زمینه ها

برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.

اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان اپلیکیشن آموزیتو

برای اطلاع از برنامه مدرسه تلویزیونی روزانه شبکه 7 و 4 در کانال تلگرام اخبار مدارس عضو شوید:

https://t.me/madrese_news

منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه های درسی شنبه 23 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3696
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: 7 + 1 =

نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام