• صبح ساعت ۸ علوم  و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۸:۳۰ علوم و معارف  قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری
  • ساعت ۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی
  • ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن اول  دبستان
  • ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳   پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی
  • ساعت ۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع  اول متوسطه