کد خبر : 3107
- بازدید

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 19 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 19 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 19 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱٩ فروردین 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 19 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱٩ فروردین ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما

را در سایت خبری نو مشاهده کنید و از ورود به سایت های غیر معتبر خودداری کنید…


جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ۱٩فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 19 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما در سایت خبری نو اطلاع رسانی می شود. دانش آموزان در سراسر کشور با توجه به جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱٩ فروردین ۹۹شبکه آموزش و 4 سیما در روز سه شنبه 19 فروردین 99 میتوانند برنامه درسی شبکه آموزش را مشاهده کنند.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش 7 و شبکه 4 پخش می شود. جدول پخش شبکه آموزش سه شنبه فروردین و شبکه 4 سیما هر روز در سایت خبری نو در اختیار دانش آموزان کشور در تمام مقاطع قرار داده می شود.

  • جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱٩ فروردین ۹۹
  • برنامه شبکه آموزش
  • جدول پخش شبکه آموزش فردا

جدول پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه ۷) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز سه شنبه ۱٩ فروردین ۹۹ و شبکه ۴ سیما  اعلام شده است.

مشاهده جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۱٩ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه 4 سیما 

برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی روز سه شنبه 1٩ فروردین 99 از شبکه آموزش دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 16 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی شبکه 4 دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش سه شنبه ۱٩ فروردین ۹۹ کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 16 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز سه شنبه ۱٩ فروردین ماه اعلام شده است. برای مشاهده روی لینک های بالا کلیک کنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش 7 و شبکه 4سیما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612

اگر از مشاهده برنامه های درسی شبکه 7 و شبکه 4 و 2 جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا سه شنبه 19 فروردین 99

پایه دوشنبه سه شنبه
متوسطه اول:

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ درس عربی پایه ٩

از ساعت ٨:٣٠  تا ٩ درس ریاضی پایه ٨

از ساعت ٩  تا ٩:٣٠ درس علوم تجربی پایه ٧

🔹ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩
🔹ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس عربی پایه ٨
🔹ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٧
متوسطه دوم:

 ساعت١۴:٣٠ درس شیمی ١ پایه ١٠

از ساعت ١۵ درس شیمی ٢ پایه ۱١

از ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١

از ساعت ۱۶ شیمی پایه ١٢

از ساعت ۱۶:٣٠ ادبیات فارسی ٣ پایه ١٢

از ساعت ١٧ درس حسابان پایه ۱۲

از ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٣  پایه١٢
از ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک   پایه١٢

🔹ساعت١۴:٣٠درس زیست شناسی١
🔹ساعت١۵ درس زیست شناسی٢
🔹ساعت۱۵:٣٠ درس عربی پایه١١
🔹ساعت۱۶ زیست شناسی پایه١٢
🔹ساعت۱۶:٣٠ دین و زندگی پایه١٢
🔹ساعت ١٧ درس فیزیک پایه۱۲ رشته ریاضی -فیزیک
🔹ساعت ٢٢ درس زبان شیمی پایه١٢
🔹ساعت ٢٢:٣٠ درس ریاضی پایه١٢
دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

🔹ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و نگارش پایه اول
🔹از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم
🔹از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم
🔹ازساعت١٢تا١٢:٣٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم
🔹از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس فارسی و نگارش پایه پنجم
🔹از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز سه شنبه ۱٩ فروردین ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

دو شنبه سه شنبه

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس دین و زندگی ٣ پایه ١٢ علوم انسانی

از ساعت۸:۳۰ تا ۹درس منطق پایه ١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌ علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس تاریخ ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت۹:۳۰ تا ١٠ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه دهم علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس عربی،زبان قرآن ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس استاندارد نقاشی با آبرنگ پایه ١٢ – رشته چهره سازی شاخه کاردانش

🔹ساعت۸تا۸:۳۰درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و معارف انسانی
🔹ساعت۸:۳۰تا۹درس جامعه شناسی١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی
🔹ساعت۹تا٩:٣٠ درس عربی،زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی
🔹ساعت۹:۳۰ تا١٠درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🔹ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس احکام ٣ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
🔹ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس تاریخ٣ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی🔹ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس ارتباط موثر پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
🔹ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس قالی بافی درجه ٢ پایه ١٠(چله کشی ) شاخه کاردانش

برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.

 

اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان اپلیکیشن آموزیتو

منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 19 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3810
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: + 26 = 36

نصب اپ دانش آموزی