• ساعت ۸ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی سوم دبستان.
  • ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن دوم دبستان.
  • ساعت ۱۵ دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
  • ساعت ۱۵.۳۰ آموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه