• 🎲 ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر فلش – مبحث برنامه نویسی در فلش – پایه ۱۲- رشته تولید محتوای الکترونیکی – شاخه کاردانش
  • 🎲 ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس سیستم های سوخت رسانی و جرقه – پایه ۱۲- مبحث تعمیرات سوخت رسانی- رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی حرفه ای
  • 🎲 ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد طراحی طلا و جواهر با رایانه -مبحث نرم افزار متریکس- پایه۱۱ و۱۲ – شاخه کاردانش
  • 🎲 ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – ادامه مبحث سیستم های سرمایشی- رشته تاسیسات- شاخه فنی و حرفه ای
  • 🎲 ساعت٨:٣۵ تا ٩:١٠ درس شیمی – پایه ۱۰ و۱۱ – درس مشترک- شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
  • 🎲 ساعت ۹:١٠ تا ۹:۴۰ استاندارد کاربر دایرکتور – پایه ۱۲ – مبحث کدنویسی lingo – رشته تولید محتوای الکترونیکی – شاخه کاردانش

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات متوسطه کلیک کنید.

برای مشاهده نحوه برگزاری امتحانات هنرستان و نمونه دولتی