کد خبر : 19589
- بازدید

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 17 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 17 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۱۷ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۷ شهریور 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 17 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۷ شهریور ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن 

را در سایت خبری نو مشاهده کنید.

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۱۷ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما در سایت خبری نو اطلاع رسانی می شود. دانش آموزان در سراسر کشور با توجه به جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۷ شهریور ۹۹شبکه آموزش و 10 سیما در روز دوشنبه ۱۷ شهریور 99 میتوانند برنامه درسی شبکه آموزش را مشاهده کنند.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش 7 و شبکه 4 پخش می شود. جدول پخش شبکه آموزش دوشنبه مرداد و شبکه 7 سیما هر روز در سایت خبری نو در اختیار دانش آموزان کشور در تمام مقاطع قرار داده می شود.

 • جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۷ شهریور ۹۹
 • برنامه شبکه آموزش
 • جدول پخش شبکه آموزش فردا

جدول پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه ۷) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ و شبکه ۷ سیما  اعلام شده است.

مشاهده جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ شبکه آموزش و شبکه 7 سیما 

برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی روز دوشنبه ۱۷ شهریور 99 از شبکه آموزش دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 16 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی شبکه 7 دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 16 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه اعلام شده است. برای مشاهده روی لینک های بالا کلیک کنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش 7 و شبکه 4سیما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612 


اگر از مشاهده برنامه های درسی شبکه 4 و شبکه 7  جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

برای اطلاع از جدیدترین اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.


ساعت پخش برنامه درسی تلویزیونی مدارس تمام پایه ها

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا دوشنبه۱۷ شهریور 99

پایه دوشنبه 17 شهریور
دوره ابتدایی: دوره ابتدایی:

 • ساعت 10.45 تا 11.10 علوم تجربی و تفکر   پایه اول
 • ساعت 11.10 تا 11.35 فارسی و نگارش  پایه دوم
 • ساعت 11.35 تا 12 بازی و ریاضی   پایه سوم
 • ساعت 12 تا 12.25 فارسی و نگارش  پایه چهارم
 • ساعت 12.25 تا 12.50 بازی و ریاضی  پایه پنجم
 • ساعت 13.15 تا 13.45 بازی و ریاضی   پایه ششم


متوسطه اول:
متوسطه اول:
 • ساعت 14.30  تا 15 علوم تجربی  پایه هفتم (تجربه و تفکر )
 • ساعت 15 تا 15.30 علوم تجربی  پایه هشتم (مخلوط و جداسازی مواد   )
 • ساعت 15.30 تا 16 علوم تجربی   پایه نهم (مواد و نقش آنها در زندگی  )
متوسطه دوم: متوسطه دوم:


 • ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ عربی زبان قرآن ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 •  ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس تفکر و سوادرسانه ای درس انتخابی پایه دهم و یازدهم تمام رشته های
 •  ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس زمین شناسی پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 •  ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز دوشنبه۱۷ شهریور ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

دوشنبه
فنی و حرفه ای و کاردانش :

 • ساعت 8  تا 8.30 درس نقشه کشی  -مشترک زمینه صنعت
 • 8:30 تا 9 درس زبان بصری   -مشترک زمینه خدمات
 • ساعت 9 تا 9.30- سیستم های اندازه گیری – مشترک زمینه صنعت
 • ساعت 20.50 تا 21.15 درس کاربرد فناوری های نوین   -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش
 • ساعت 21.15 تا 21.45 درس ارتباط موثر    -مشترک زمینه خدمات

متوسطه دوم مشترک بین رشته ها:

 • ساعت٨ تا ٨:٣٠علوم و فنون ادبی ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت٨:٣٠ تا ٩علوم و فنون ادبی ٢ ،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت٩ تا ٩:٣٠علوم و فنون ادبی ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت٩:٣٠ تا ١٠ نگارش١،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،
 • ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها
 • ساعت١٠:٣٠ تا ١١ نگار ش٣ ، پایه۱۲، مشترک رشته ها
 • ساعت١١ تا ١١:٣٠ سلامت و بهداشت ،پایه۱۲،مشترک رشته ها
 • ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،فیزیک ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت١٢تا ١٢:٣٠ فیزیک٢ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ فیزیک٣ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

جدول پخش شبکه قرآن در روز دوشنبه۱۷ شهریور ماه ۹۹

رشته علوم و معارف اسلامی

 • ساعت 15 تا 15.30 علوم و معارف قرآنی 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت 15.30 تا 16‌ تاریخ اسلام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت 16 تا 16.30 عربی زبان قرآن 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت 16.30 تا 17 عربی زبان قرآن 2 پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی

برنامه درسی شبکه آموزش 7 سیما :

در این دوره شبکه آموزش سیما به عنوان شبکه محوری روزانه حدود ۱۱ ساعت از برنامه‌های خود را به کلاس‌های درسی و آموزشی اختصاص می‌دهد.

شبکه آموزش از ساعت ۸ صبح تا ۹:۳۰ دروس مربوط به متوسطه دوم، کار و دانش و فنی و حرفه‌ای،

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ درس‌های مقطع ابتدایی

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ دروس مقطع متوسطه اول

از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برنامه‌های درسی متوسطه دوم را در دستور کار دارد

از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ هم دروس متوسطه دوم در رشته‌های تجربی و فنی و حرفه‌ای و درس‌های عمومی مقطع متوسطه دوم روی آنتن می‌رود.

 برنامه درسی شبکه 4 و شبکه قرآن:

شبکه چهار سیما با ۵ ساعت و شبکه قرآن و معارف سیما هم با ۳ ساعت برنامه در طول روز به امر آموزش ۱۴ میلیون دانش آموز می‌پردازند.

 • شبکه چهار سیما هم از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ رشته علوم انسانی متوسطه دوم و همچنین دروس مشترک رشته‌های علوم و معارف اسلامی و دروس تخصصی رشته علوم ریاضی را ارائه می‌کند.
 • شبکه قرآن و معارف هم دروس مرتبط با قرآن، دینی، عربی و همچنین درس‌های تخصصی علوم و معارف اسلامی را در دستور کار آموزش دارد.


جهت دریافت رایگان نمونه سوالات امتحانی پایه نهم تا دوازدهم ثبت نام کنید:

ثبت نام (کلیک کنید)

برای اطلاع ازمهم ترین و جدیدترین اخبار تعطیلی مدارسکلیک کنید.اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسهاز اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:


منابع :

جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 17 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3810
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: 1 + 3 =

نصب اپ دانش آموزی