کد خبر : 3811
- بازدید

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 30 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما؛

جدول پخش برنامه درسی شنبه ٣٠ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی شنبه ٣٠ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 30 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٣٠ فروردین 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 30 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی فروردین ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما

هر روز در سایت خبری نو اعلام میشود.


جدول پخش برنامه درسی شنبه ٣٠فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ٣٠ فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما در سایت خبری نو اطلاع رسانی می شود. دانش آموزان در سراسر کشور با توجه به جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٣٠ فروردین ۹۹شبکه آموزش و 4 سیما در روز شنبه 30 فروردین 99 میتوانند برنامه درسی شبکه آموزش را مشاهده کنند.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش 7 و شبکه 4 پخش می شود. جدول پخش شبکه آموزش شنبه فروردین و شبکه 4 سیما هر روز در سایت خبری نو در اختیار دانش آموزان کشور در تمام مقاطع قرار داده می شود.

 • جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٣٠ فروردین ۹۹
 • برنامه شبکه آموزش
 • جدول پخش شبکه آموزش فردا

جدول پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه 7) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز شنبه ٣٠ فروردین ۹۹ و شبکه ۴ سیما  اعلام شده است.

برای ثبت نام سایت مجازی کلیک کنید:

ثبت نام سایت مجازی

مشاهده جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی شنبه ٣٠ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه 4 سیما 

برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی روز شنبه 30 فروردین 99 از شبکه آموزش دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کلیک کنید:

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 24 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی شبکه 4 دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش شنبه ٣٠ فروردین ۹۹ کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 21 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز شنبه ٣٠ فروردین ماه اعلام شده است. برای مشاهده روی لینک های بالا کلیک کنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش 7 و شبکه 4سیما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612

اگر از مشاهده برنامه های درسی شبکه 7 و شبکه 4 و 2 جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا شنبه 30 فروردین 99

پایه جمعه شنبه
متوسطه اول:
 • ⏰ساعت٩:٠۵ نگارش پایه ٩
  ⏰ساعت ٩:٢۵ تفکر و سبک زندگی پایه۸
  ⏰ساعت ٩:۴۵ تفکر و سبک زندگی پایه ٧
  ⏰ساعت ١٠:٠۵ کار و فناوری پایه ٧
 • ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩
 • ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه۸
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧
 • ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ کاروفناوری پایه ٧
متوسطه دوم:
 • ⏰ساعت١۴:٣٠درس عربی،زبان قرآن١ پایه١۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
  ⏰ساعت١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه۱٠ تمام رشته ها
  ⏰ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک
  ⏰ساعت۱۶ درس فیزیک ٢ پایه۱١رشته علوم تجربی.
  ⏰ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢
  ⏰ساعت ١٧ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت١۴:٣٠درس فیزیک ١ پایه١۰ رشته علوم تجربی
 • ساعت ١۵ درس فارسی ١ پایه۱٠ تمام رشته ها
 • ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت۱۶ درس تاریخ معاصر پایه ۱١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ تمام رشته ها
 • ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٢ پایه١١ تمام رشته ها
 • ساعت ٢٢:٣٠ درس حسابان٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
دوره ابتدایی:
 • ⏰ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.
  ⏰ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم.
  ⏰ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم.
  ⏰ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم.
  ⏰ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه پنجم.
  ⏰ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم.
 • ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش
 • ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول
 • از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
 • از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم
 • ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم
 • از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز شنبه 30 فروردین ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

جمعه شنبه
 • 🟨 ادبیات و علوم انسانی
  🟦 علوم و معارف اسلامی⏰ساعت۸تا۸:٣٠درس اخلاق اسلامی١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی .
  ⏰ساعت۸:٣٠ تا٩ درس اخلاق اسلامی٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
  ⏰ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس احکام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی
  ⏰ساعت٩:٣٠تا١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ۱٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
  ⏰ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
  ⏰ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠درس عربی٢-پایه١١-مبحث جارو مجرور -مشترک تمام زمینه ها
 • 🟦 فنی حرفه ای وکاردانش⏰ساعت ۵٠ :١٠ تا ۱١:١٠ درس کارگاه طراحی و دوخت لباس -پایه١٠ مبحث تاریخ لباس ایران – شاخه فنی و حرفه ای
  ⏰ساعت ١٠: ١١تا ١١:٣۵ کارگاه رنگ کاری چوب ،رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه های ١١ و ١٢ – شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
  ⏰ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی -پایه ١٠-رشته گرافیک مبحث کنتراست رنگها،شاخه فنی و حرفه ای

 

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

 • ساعت ۸تا۸:٣٠درس عربی،زبان قرآن١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت۸:٣٠ تا ٩ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس عربی،زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت٩:٣٠تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس جغرافیا٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠ دانش فنی تخصصی/ درس خواص هندسی سطوح/ پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی حرفه ای
 • ۵٠ : ١٠ تا ۱١:١٠ رنگ کاری چوب و مبلمان/ پایه ۱۱و۱۲ رشته صنایع چوب/ شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
 • ١٠: ١١تا ١١:٣۵ تاریخ هنر جهان -درس رنسانس -پایه ۱۲ رشته گرافیک / شاخه فنی حرفه ای
 • ۱١:٣۵ تا ١٢ نقشه کشی فنی رایانه ای /درس مشترک پایه ۱۰ رشته های زمینه صنعت/ شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش


برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.

اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان اپلیکیشن آموزیتو


برای اطلاع از برنامه مدرسه تلویزیونی روزانه شبکه 7 و 4 در کانال تلگرام اخبار مدارس عضو شوید:

https://t.me/madrese_news

منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی شنبه ٣٠ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3815
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: 69 + = 70

نصب اپ دانش آموزی