کد خبر : 4074
- بازدید

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 3 اردیبهشت 99 شبکه آموزش و 4 سیما؛

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ٢ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ٢ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 2 اردیبهشت 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٢ اردیبهشت 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 2 اردیبهشت 99 شبکه آموزش و 4 سیما

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی اردیبهشت ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما

هر روز در سایت خبری نو اعلام میشود.


جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ٢ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ٢ اردیبهشت 99 شبکه آموزش و 4 سیما در سایت خبری نو اطلاع رسانی می شود. دانش آموزان در سراسر کشور با توجه به جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢ اردیبهشت ۹۹شبکه آموزش و 4 سیما در روز سه شنبه ٢ اردیبهشت 99 میتوانند برنامه درسی شبکه آموزش را مشاهده کنند.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش 7 و شبکه 4 پخش می شود. جدول پخش شبکه آموزش سه شنبه اردیبهشت و شبکه 4 سیما هر روز در سایت خبری نو در اختیار دانش آموزان کشور در تمام مقاطع قرار داده می شود.

 • جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢ اردیبهشت ۹۹
 • برنامه شبکه آموزش
 • جدول پخش شبکه آموزش فردا

جدول پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه 7) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز سه شنبه ٢ اردیبهشت ۹۹ و شبکه ۴ سیما  اعلام شده است.

برای ثبت نام سایت مجازی کلیک کنید:

ثبت نام سایت مجازی

مشاهده جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی سه شنبه ٢ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و شبکه 4 سیما 

برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی روز سه شنبه 2 اردیبهشت 99 از شبکه آموزش دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کلیک کنید:

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 24 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی شبکه 4 دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش سه شنبه ٢ اردیبهشت ۹۹ کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 21 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز سه شنبه ٢ اردیبهشت ماه اعلام شده است. برای مشاهده روی لینک های بالا کلیک کنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش 7 و شبکه 4سیما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612

اگر از مشاهده برنامه های درسی شبکه 7 و شبکه 4 و 2 جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.


جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا سه شنبه 2 اردیبهشت 99

پایه سه شنبه دوم اردیبهشت 99
متوسطه اول: متوسطه اول- سه شنبه 2 اردیبهشت:

 • ساعت ٧:۴۵ تا ٨ _درس تربیت بدنی
 • ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ _درس ادبیات فارسی پایه ٩
 • ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ _درس علوم تجربی پایه۸
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵_درس ریاضی پایه ٧
 • ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ _علوم تجربی پایه ٧
متوسطه دوم: متوسطه دوم- سه شنبه 2 اردیبهشت:

 • ساعت١۴:٣٠_درس نگارش١ _پایه١٠ تمامی رشته ها
 • ساعت ١۵ _درس ریاضی١_ پایه١٠ رشته ریاضی و تجربی
 • ساعت۱۵:٣٠ _درس فیزیک٢_ پایه ١١ رشته ریاضی
 • ساعت ۱۶_ درس ریاضی٢ _پایه١١ رشته تجربی
 • ساعت۱۶:٣٠ _درس دین و زندگی ٢_ پایه١١ رشته ریاضی و تجربی
 • ساعت ١٧ _درس انسان و محیط زیست _پایه١١ رشته های ریاضی و تجربی
 • ساعت ٢٢_ درس هندسه٣ _پایه١٢ رشته ریاضی
 • ساعت ٢٢:٣٠ _درس فیزیک٣_ پایه١٢ رشته تجربی
دوره ابتدایی: دوره ابتدایی- سه شنبه 2 اردیبهشت:

 • ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱_درس فارسی و‌ نگارش پایه اول
 • از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠_ درس فارسی و نگارش پایه2
 • از ساعت ١١:٣٠ تا١٢_درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه3
 • ازساعت١٢تا١٢:٣٠ _درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه 4
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣_ درس فارسی و‌نگارش پایه 5
 • از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵_درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه6

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز سه شنبه 2 اردیبهشت ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

سه شنبه 2اردیبهشت
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی:

 • ساعت ۸ الی۸:٣٠ _ریاضی و آمار١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت۸:٣٠ الی ٩ _ عربی زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ٩ الی ٩:٣٠_  اصول عقاید١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت٩:٣٠ الی ١٠_ ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ١٠ الی۱٠:٣٠_ تاریخ اسلام١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

رشته های فنی حرفه ای وکاردانش:

 • ساعت ١٠:٣٠ الی ۱٠:۵۵ _کارگاه نوآوری و کارآفرینی / پایه ۱١/بازاریابی و فروش /درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش
 • ساعت ۵۵: ١٠ الی ١١:٢٠_ درس آب، خاک و گیاه /پایه١٠ /و نگهداری گیاهان /رشته های زمینه کشاورزی شاخه فنی حرفه ای
 • ساعت ٠: ١١ الی ١١:۴٠_ فناوری های نوین/ پایه١١/ از ایده تا محصول – درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش
 • ساعت ۴٠: ١١ الی ١٢_ارتباط موثر پایه١٠/ ارتباط کسب و کار /رشته های زمینه خدمات/ شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش


برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.

اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان اپلیکیشن آموزیتو


برای اطلاع از برنامه مدرسه تلویزیونی روزانه شبکه 7 و 4 در کانال تلگرام اخبار مدارس عضو شوید:

https://t.me/madrese_news

منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ٢ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3755
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

6 + = 12

نصب اپ دانش آموزی
راهنمای مای مدیو