کد خبر : 3456
- بازدید

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 26 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما؛

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ٢۶ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ٢۶ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 26 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٢۶ فروردین 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 26 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی فروردین ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما

هر روز در سایت خبری نو اعلام میشود.


جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ٢۶فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 26 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما در سایت خبری نو اطلاع رسانی می شود. دانش آموزان در سراسر کشور با توجه به جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢۶ فروردین ۹۹شبکه آموزش و 4 سیما در روز سه شنبه 26 فروردین 99 میتوانند برنامه درسی شبکه آموزش را مشاهده کنند.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش 7 و شبکه 4 پخش می شود. جدول پخش شبکه آموزش سه شنبه فروردین و شبکه 4 سیما هر روز در سایت خبری نو در اختیار دانش آموزان کشور در تمام مقاطع قرار داده می شود.

 • جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢۶ فروردین ۹۹
 • برنامه شبکه آموزش
 • جدول پخش شبکه آموزش فردا

جدول پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه ۷) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز سه شنبه ٢۶ فروردین ۹۹ و شبکه ۴ سیما اعلام شده است.

مشاهده جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی سه شنبه ٢۶ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه 4 سیما

برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی روز سه شنبه 26 فروردین 99 از شبکه آموزش دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 24 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی شبکه 4 دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش سه شنبه ٢۴ فروردین ۹۹ کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 21 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز سه شنبه ٢۶ فروردین ماه اعلام شده است. برای مشاهده روی لینک های بالا کلیک کنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش 7 و شبکه 4سیما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612

اگر از مشاهده برنامه های درسی شبکه 7 و شبکه 4 و 2 جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا سه شنبه 26 فروردین 99

پایه دوشنبه سه شنبه
متوسطه اول:
 • ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس کار و فناوری پایه ٩
 • ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۸
 • ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس علوم تجربی پایه ٧
 • ساعت ٩ تا ٩:٢٢ درس عربی پایه ٩
 

 • ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت بدنی برای مقطع متوسطه
 • ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس فارسی پایه ٩
 • ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس عربی پایه ۸
 • ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس ریاضی پایه ۷
 • ساعت ٩ تا ٩:٢٢درس مطالعات اجتماعی پایه ۹
متوسطه دوم:
 • ساعت ١۴:٣٠درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمامی رشته ها
 • ساعت ١۵ درس دین وزندگی١ پایه١٠ رشته تجربی وریاضی
 • ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان۱ پایه١١ریاضی فیزیک
 • ساعت ۱۶ درس زیست شناسی۲ پایه١١ رشته تجربی
 • ساعت ۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته تجربی
 • ساعت ١٧ درس فارسی۳ پایه١٢تمامی رشته ها
 • ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی
 • ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس نگارش ۳پایه١٢تمامی رشته ها
 • ساعت ١۴:٣٠ درس نگارش ۱ پایه ١۰ تمامی رشته ها متوسطه دوم
 • ساعت ١۵ درس ریاضی ۱ پایه ۱۰رشته ریاضی و تجربی
 • ساعت ۱۵:٣٠ درس فیزیک ۲ پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ۱۶ درس ریاضی ۲ پایه۱۱رشته تجربی
 • ساعت ۱۶:٣٠ درس دین وزندگی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و تجربی
 • ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه ١۱تمام رشته ها
 • ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس هندسه ۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس فیزیک ۳ پایه ١٢ رشته تجربی
دوره ابتدایی:
 • ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی وریاضی پایه اول
 • از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی ونگارش پایه دوم
 • از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی ونگارش پایه سوم
 • ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی وتفکر پایه چهارم
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم
 • از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی ونگارش پایه ششم
 • ازساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
 • از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
 • از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم ابتدایی
 • ازساعت١٢ تا ١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی
 • از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم ابتدایی

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز سه شنبه 26 فروردین ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

دوشنبه سه شنبه
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

 • ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم رشته ادبیات علوم و انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ٩:٣۵ تا۱۰ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ۱٠:٢۵ تا ١٠:۴۵درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها – پایه۱۲ رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای
 • ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ درس طراحی و ساخت مبلمان اداری – پایه١١ رشته صنایع چوب -شاخه فنی حرفه ای
 • ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ درس کاربرد تولید محتوا -پایه۱۲_ رشته رایانه شاخه کاردانش
 • ساعت ١١:٣۵ تا ١٢درس دامنه و فضای میزبانی وب – پایه١١- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

 • ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس اصول عقاید ۱ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی و زبان قرآن ۳ پایه ۱۲رشته علوم معارف اسلامی
 • ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس اصول عقاید ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۰:۲۵ تا ۱۰:۵٠ مدیریت تولید / پایه ۱۱ /مبحث کیفیت شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
 • ساعت ۱۰:۵٠ تا ۱۱:١۵ درس دانش فنی پایه،رشته شبکه ونرم افزاررایانه/ پایه ۱۰/ شاخه فنی و حرفه ای
 • ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵ درس استانداردبرنامه ریزی امورهنری درخانواده/ پایه ۱۱/ رشته مدیریت و برنامه ریزی امورخانواده-شاخه کاردانش
 • ساعت ۱۱:۳۵ تا ۱۲ استانداردطراحی چهره /پایه ۱۰ /رشته چهره سازی شاخه کاردانش


اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان اپلیکیشن آموزیتو

برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.

برای اطلاع از برنامه مدرسه تلویزیونی روزانه شبکه 7 و 4 در کانال تلگرام اخبار مدارس عضو شوید:

https://t.me/madrese_news


منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ٢۶ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3670
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: + 9 = 15

نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام