کد خبر : 3757
- بازدید

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 29 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما؛

جدول پخش برنامه درسی جمعه ٢۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی جمعه ٢۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 29 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٢۹ فروردین 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد.

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 29 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی فروردین ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما

هر روز در سایت خبری نو اعلام میشود.


جدول پخش برنامه درسی جمعه ٢۹فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 29 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما در سایت خبری نو اطلاع رسانی می شود. دانش آموزان در سراسر کشور با توجه به جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢۹ فروردین ۹۹شبکه آموزش و 4 سیما در روز جمعه 29 فروردین 99 میتوانند برنامه درسی شبکه آموزش را مشاهده کنند.

برنامه درسی مقاطع تحصیلی به صورت زنده مطابق با جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی در شبکه آموزش 7 و شبکه 4 پخش می شود. جدول پخش شبکه آموزش جمعه فروردین و شبکه 4 سیما هر روز در سایت خبری نو در اختیار دانش آموزان کشور در تمام مقاطع قرار داده می شود.

 • جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢۹ فروردین ۹۹
 • برنامه شبکه آموزش
 • جدول پخش شبکه آموزش فردا

جدول پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه 7) دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم برای روز جمعه ٢۹ فروردین ۹۹ و شبکه ۴ سیما  اعلام شده است.

برای ثبت نام سایت مجازی کلیک کنید:

ثبت نام سایت مجازی

مشاهده جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی جمعه ٢۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه 4 سیما 

برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی تلویزیونی روز جمعه 29 فروردین 99 از شبکه آموزش دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کلیک کنید:

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 24 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما
برای مشاهده جدول پخش برنامه درسی شبکه 4 دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش جمعه ٢۹ فروردین ۹۹ کلیک کنید:
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 21 فروردین 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز جمعه ٢۹ فروردین ماه اعلام شده است. برای مشاهده روی لینک های بالا کلیک کنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش 7 و شبکه 4سیما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612

اگر از مشاهده برنامه های درسی شبکه 7 و شبکه 4 و 2 جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا جمعه 29 فروردین 99

پایه پنجشنبه جمعه
متوسطه اول:
 • ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩ نهم
 • ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس کاروفناوری پایه ۸ هشتم
 • ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس مطالعات اجتماعی پایه ۷ هفتم
 • ساعت ٩ تا ٩:٢٢ درس علوم تجربی پایه ۹ نهم
 • ⏰ساعت٩:٠۵ نگارش پایه ٩
  ⏰ساعت ٩:٢۵ تفکر و سبک زندگی پایه۸
  ⏰ساعت ٩:۴۵ تفکر و سبک زندگی پایه ٧
  ⏰ساعت ١٠:٠۵ کار و فناوری پایه ٧
متوسطه دوم:
 • ساعت١۴:٣٠درس هندسه١ پایه١۰ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت١۵ درس تفکر و سواد رسانه ای پایه۱٠ تمام رشته ها
 • ساعت۱۵:٣٠ درس شیمی ۲پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک و تجربی
 • ساعت۱۶ درس نگارش ٢ پایه۱١ تمام رشته ها
 • ساعت۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ١٧ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
 • ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و تجربی
 • ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣درس فارسی٣ پایه١٢
 • ⏰ساعت١۴:٣٠درس عربی،زبان قرآن١ پایه١۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
  ⏰ساعت١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه۱٠ تمام رشته ها
  ⏰ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک
  ⏰ساعت۱۶ درس فیزیک ٢ پایه۱١رشته علوم تجربی.
  ⏰ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢
  ⏰ساعت ١٧ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
دوره ابتدایی:
 • از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
 • از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم
 • از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم
 • ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم
 • از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم
 • ⏰ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.
  ⏰ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم.
  ⏰ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم.
  ⏰ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم.
  ⏰ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه پنجم.
  ⏰ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم.

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز جمعه 29 فروردین ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

پنجشنبه جمعه
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ادبیات و علوم انسانی
🟦 علوم و معارف اسلامی

⏰ساعت ۸ اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
⏰ساعت ۸:٢۵ عربی،زبان قرآن ۲پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
⏰ساعت ٨:۴۵ تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی
⏰ساعت ٩:١٠ عربی ، زبان قرآن ٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
⏰ساعت ٩:٣۵ عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

🟦 فنی حرفه ای وکاردانش

⏰ساعت ١٠ فلسفه١ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
⏰ساعت ١٠:٢۵ تاریخ هنر جهان رشته گرافیک پایه١٢ -شاخه فنی و حرفه ای .
⏰ساعت ١٠:۵۰ دانش فنی پایه- رشته ماشین ابزار پایه١٠ -شاخه فنی و حرفه ای
⏰ساعت ۱۵: ١١ کنترل فرایندهای شیمیایی – رشته صنایع شیمیایی پایه١١- شاخه فنی و حرفه ای
⏰ساعت ۱١:٣۵ نقشه کشی فنی رایانه ای پایه ١٠ رشته های زمینه صنعت شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

 • 🟨 ادبیات و علوم انسانی
  🟦 علوم و معارف اسلامی⏰ساعت۸تا۸:٣٠درس اخلاق اسلامی١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی .
  ⏰ساعت۸:٣٠ تا٩ درس اخلاق اسلامی٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
  ⏰ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس احکام ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی
  ⏰ساعت٩:٣٠تا١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ۱٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
  ⏰ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
  ⏰ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠درس عربی٢-پایه١١-مبحث جارو مجرور -مشترک تمام زمینه ها
 • 🟦 فنی حرفه ای وکاردانش⏰ساعت ۵٠ :١٠ تا ۱١:١٠ درس کارگاه طراحی و دوخت لباس -پایه١٠ مبحث تاریخ لباس ایران – شاخه فنی و حرفه ای
  ⏰ساعت ١٠: ١١تا ١١:٣۵ کارگاه رنگ کاری چوب ،رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه های ١١ و ١٢ – شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
  ⏰ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی -پایه ١٠-رشته گرافیک مبحث کنتراست رنگها،شاخه فنی و حرفه ای

 


برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.

اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان اپلیکیشن آموزیتو


برای اطلاع از برنامه مدرسه تلویزیونی روزانه شبکه 7 و 4 در کانال تلگرام اخبار مدارس عضو شوید:

https://t.me/madrese_news

منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه جدول پخش برنامه درسی جمعه ٢۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و 4 سیما
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3810
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: + 22 = 26

نصب اپ دانش آموزی