جهت مشاوره در زمینه نحوه مصاحبه دانشگاه امام صادق

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 59460

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403

دفترچه دکتری دانشگاه امام صادق

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق

 در این مقاله لینک مستقیم دانلود دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم، علاوه بر این شرایط دکتری دانشگاه امام صادق،نحوه ثبت نام و زمان مصاحبه دکتری، رشته های دکتری و دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه امام صادق را توضیح داده ایم.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 1

دانلود دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق


شرایط دکتری دانشگاه امام صادق

شرایط پذیرش دانشجو دکتری دانشگاه امام صادق مطابق با دفترچه ثبت نام دکتری در دانشگاه امام صادق به صورت کلی دو دسته است، یکی شرایط عمومی پذیرش و دیگری شرایط اختصاصی پذیرش، که در ادامه به شرح هر کدام پرداخته ایم. برای اطلاع از نحوه پذیرش دکتری دانشگاه امام صادق و شرایط پذیرش دکتری در دانشگاه امام صادق پیشنهاد میکنیم این مطلب را تا آخر بخوانید:

شرایط عمومی پذیرش دانشجو دکتری دانشگاه امام صادق مطابق با دفترچه دکتری دانشگاه به شرح زیر است:

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 2حد نصاب الزم براي داوطلبان داراي سهميه ايثارگر 1 درصد و براي داوطلبان سهميه رزمندگان و مربيان حائز شرايط یک درصد حد نصاب اعلام شده، براي ساير داوطلبان با رعايت شرايط اختصاصي اين دانشگاه خواهد بود.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 3 متقاضي در زمان ارائه درخواست نبايد جزء پذيرفته شدگان نهايي دوره روزانه آزمون ورودي دکتری، يا دانشجوي مقطع دکتري در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي باشد.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 4 محل اجراء و تشکيل دوره ي دکتري (كد رشته فقط داوطلب خواهر) در رشته هاي فلسفه و کلام اسلامی ، فقه و مباني حقوق اسلامی، مديريت آموزشي در محل پرديس خواهران؛ به نشاني: تهران، ميدان صنعت، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان شهيد طاهرخاني، خيايان امام صادق- دانشگاه امام صادق- پرديس خواهران مي باشد.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 5پذيرش دانشجويان دکتري به صورت تمام وقت بوده و تعهد حضور تمام وقت براي تحصيل الزامي است.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 6 وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان نهايي در زمان ثبت نام با مقررات مربوط تطبيق داده ميشود.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 7مقررات خوابگاه دانشجويي بدين شرح است: به اطلاع داوطلبان گرامي مي رساند اختصاص خوابگاه با توجه به شرايط ، تابع دستورالعمل مصوب دانشگاه جدول اولویت سازی و یا معادل سازی تسهیلات خواهد بود.دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 8 بیشتر بدانید: سامانه ساعد دانشگاه امام صادقشرایط اختصاصی پذیرش دکتری در دانشگاه امام صادق به شرح زیر است:

مرحله اول: آزمون معارف اسلامی(اسما)
دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 2 اين آزمون به صورت اختصاصي براي اين دانشگاه جهت ورود به مرحله مصاحبه شفاهي برگزار ميشود .
دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 3اطلاعیه اسما در پرتال دانشگاه درج شده است .

مرحله دوم: مصاحبه علمی(آزمون شفاهی)

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11 مدارک مورد نياز جهت بارگذاري و ثبت نام به شرح زیر است:

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 2تکميل اطلاعات درخواستي از طريق “نرم افزار جامع آموزش دانشگاه” .
دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 3 تکميل و بارگذاري مدارک مطابق راهنماي ثبت نام سامانه گلستان.
دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 4گواهي قبولي در آزمون معارف اسلامی ويژه دانشگاه امام صادق.
دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 5 تکميل و ارائه طرح پيشنهادي رساله دکتري پيرامون يکي از محورهاي پژوهشي مصوب دوره.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11 كلیه داوطلبان بايستی به منظور احراز توانايی پژوهشی خود،طرح پیشنهادی رساله دكتری خود را (با استفاده از كاربرگ مندرج در همین اطلاعیه)قبـــل از زمان مصاحبه ضمن تعامل و مشاركت با استاد ذيربط در دانشكده تدوين نموده ، و در زمان مصاحبه علمی به دانشكدهی مربوط ارائه كنند. اين موضوع به عنوان يكی از منابع مهم ارزيابی داوطلب برای پذيرش در دوره دكتری لحاظ میشود.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 6 پرداخت هزينه شركت در مصاحبه علمی (آزمون شفاهی) به مبلغ يک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ريال به صورت الكترونیكی از طريق تكمیل مرحله پرداخت می باشد. داوطلبانی که نمره تراز آزمون آنها، بیشتر از حد نصاب دانشگاه باشد از پرداخت هزینه معاف هستند.


دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11برگزاري مصاحبه علمي (آزمون شفاهي)

زمان ثبت نام از داوطلبان واجد شرايط مطابق با دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق برای آزمون شفاهی، داوطلبان می بايست مدارك الزم را در سامانه جامع دانشگاه (گلستان) بارگذاری نمايند.

حداقل نمره علمی در مرحله مصاحبه شفاهی برابر 25 از 51 میباشد.احراز اين حداقل برای ورود به مراحل
بعدی الزامی است.


دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11 اعلام اسامي و ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي به شرح زیر است:

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 2 اسامي پذيرفته شدگان نهايي از طريق پرتال رسمي سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 3 عدم مراجعه در زمان ثبت نام و يا ناقص بودن مدارک به منزله ی انصراف تلقي مي شود.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 4ارائه مدرک قبولي زبان خارجي معتبر (پس از اعلام نتيجه نهايي سازمان سنجش آموزش کشور)در زمان ثبت نام در اين دانشگاه، الزامي و عدم ارائه آن موجب حذف قبولي خواهد شد.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 5 مقررات خوابگاه دانشجويي بدين شرح است :

به اطلاع داوطلبان گرامي مي رساند اختصاص خوابگاه تابع دستورالعمل مصوب دانشگاه ؛ جدول اولويت ها و يا معادل سازي تسهيلات خواهد بود.

رشته های دکتری دانشگاه امام صادق

لیست رشته های دکتری دانشگاه امام صادق مطابق دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق به تفکیک نوع دانشکده، ظرفیتن پذیرش، جنس پذیرش، حداقل تراز نهایی و حد نصاب نمره مرحله مصاحبه مطابق با دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق در جدول شماره 1 و 2 شرح داده ایم.
دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11رشته های دانشگاه امام صادق برای هر دو جنس زن و مرد پذیرش دارند.
لیست رشته های دانشگاه امام صادق
لیست رشته های دانشگاه امام صادق

نحوه ثبت نام دانشگاه امام صادق

در این قسمت نحوه ثبت نام در دانشگاه امام صادق را به صورت تصویری و گام به گام شرح داده ایم:
دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11 قبل از وررود به سایت دانشگاه،مدارک لازم برای ثبت نام در سامانه را آماده کنید.
دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 2 ورود به سامانه دانشگاه امام صادق به نشانی edu.isu.ac.ir برای ورود به سایت دانشگاه امام صادق می توانید روی لینک زیر کلیک کنید
دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11 لینک مستقیم ورود به سایت ثبت نام دانشگاه امام صادق را در ادامه قرار داده ایم:

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 28

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 29

برای ورود مستقیم به سایت کلیک کنید.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 3 روی عبارت “ورود به سیستم” کلیک کنید.
نحوه ثبت نام در دانشگاه امام صادق
دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 4 در سیستم جامع دانشگاهی دانشگاه امام صادق، “شناسه کاربری” و “گذرواژه” را وارد کرده، سپس کد امنیتی را درج نمایید،روی عبارت “ورود” کلیک کنید تا به پنل شخصی خود در سایت دانشگاه امام صادق دسترسی پیدا کنید.
نحوه ثبت نام در دانشگاه امام صادق

محورهای پژوهشی مرتبط با پذیرش دکتری 1402 که در دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق بیان شده بود از طرف دانشکده ها به شرح زیر اعلام شد:


دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11معارف اسلامی و علوم سیاسی

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11معارف اسلامی و حقوق

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11معارف اسلامی و مدیریت

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات


زمان مصاحبه دکتری دانشگاه امام صادق

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه امام صادق بر طبق اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشگاه امام صادق مطابق با دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق برای رشته های مختلف متفاوت بوده، و ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه امام صادق بر اساس رشته انتخابی صورت می گیرد.


دفترچه انتخاب رشته دکتری امام صادق

بعد از اعلام نتایج اولیه، دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 روی سایت سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند دانلود رایگان دفترچه انتخاب رشته دکتری را از سایت سنجش به نشانی sanjesh.org انجام دهند.


دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 28

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 29

برای ورود مستقیم به سایت سنجش کلیک کنید.

دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 11باتوجه به اینکه شرایط پذیرش دانشگاه امام صادق منوط به شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه امام صادق است بنابراین دانشگاه امام صادق نمره ای برای رتبه قبولی دکتری منتشر نکرده و ملاک پذیرش این دانشگاه در صورت مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه شدن، شرکت در مصاحبه می باشد.

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه امام صادق 1402-1403 40

راهنمای نحوه مصاحبه دانشگاه امام صادق

داوطلبان عزیز، اگر در زمینه نحوه مصاحبه دانشگاه امام صادق و چگونکی موفقیت در مصاحبه عملی سوال یا ابهام دارید،می توانید از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور، با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه آماده اند تا از طریق سیستم مشاوره تلفنی، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما عزیزان قرار دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه نحوه مصاحبه دانشگاه امام صادق

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی