کد خبر : 34753
- بازدید

تعداد سوالات کنکور از هر مبحث


جهت مشاوره در زمینه بهترین منابع تست زنی کنکور که رتبه برتر داشته اند

تعداد سوالات کنکور از هر مبحث

جدول بودجه بندی کنکور سراسری 1402 در تیر ماه نشان دهنده تعداد سوالات کنکور از هر مبحث برای گروه های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان است. 

سرتیتر ها

بودجه بندی کنکور سراسری 1402

بودجه بندی سوالات عمومی در کنکور سراسری 1402 را برای هر مبحث گروه ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان به شرح جدول زیر است”


بودجه بندی کنکور علوم تجربی 1402

بودجه بندی زیست کنکور تجربی ۱۴۰۲

سوالات زیست کنکور ۱۴۰۲ شامل ۴۵ تست می باشد و داوطلبان برای پاسخ گویی به آن ها ۴۵ دقیقه زمان دارند.

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
گوارش و جذب مواد ۳
تبادلات گازی ۲
گردش مواد در بدن ۳
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۲
از یاخته تا گیاه ۱
جذب و انتقال مواد در گیاهان ۱
تنظیم عصبی ۳
حواس ۳
دستگاه حرکتی ۲
تنظیم شیمیایی ۱
ایمنی ۳
تقسیم یاخته ۱
تولید مثل ۳
تولید مثل نهاندانگان ۱
پاسخ گیاه به محرک ها ۱
مولکول های اطلاعاتی ۲
جریان اطلاعات در یاخته ها ۳
انتقال اطلاعات در نسل ها ۳
تغییر در اطلاعات وراثتی ۲
از ماده به انرژی ۱
از انرژی به ماده ۲
فناوری های نوین زیستی ۱
رفتارهای جانوران ۱

بودجه بندی هر مبحث فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۲

تعداد تست های فیزیک مانند سال های گذشته ۳۰ تست می باشد که در ادامه به تفکیک پایه و فصل ها بودجه بندی فیزیک کنکور را آورده ایم.

بودجه بندی فیزیک دهم تجربی

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
فیزیک و اندازه گیری ۱
کار انرژی توان ۲
ویژگی های فیزیکی مواد ۲
دما گرما قانون گازها ۳

بودجه بندی فیزیک یازدهم تجربی

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
الکتریسته ساکن ۳
جریان الکتریکی ۳
مغناطیس و القا ۳

بودجه بندی فیزیک دوازدهم تجربی

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
حرکت بر خط راست ۳
دینامیک ۳
نوسان و امواج ۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای ۳

بودجه بندی هر مبحث ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۲

سال های بسیاری است که در کنکور تجربی، سوالات درس ریاضی به صورت ترکیبی در کنکور آورده می شود و بودجه بندی آن نیز به صورت ترکیبی است و شامل ۳۰ تست می باشد.

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
مشتق ۴
کاربرد مشتق ۲
حد و پیوستگی ۴
تابع ۲
معادله و نامعادله ۳
آمار و احتمال ۳
مثلثات ۴
لگاریتم و توابع نمایی ۱
مجموعه و دنباله ۱
توان های گویا ۱
شمارش بدون شمردن ۱
هندسه ۳

بودجه بندی هر مبحث شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۲

سبک سوالات شیمی کنکور نیز به صورت مبحثی و ترکیبی است یعنی سوالات شیمی در کنکور را نمی توان تفکیک به پایه های دهم، یازدهم و یا دوازدهم کرد و سوالات کاملا ترکیبی است و داوطلبان برای پاسخ گویی به تست های شیمی کنکور پس از تسلط بر مطالب هر فصل باید مباحث را به صورت ترکیبی مطالعه کنند.

شیمی کنکور شامل ۳۵ تست می باشد که در جدول زیر بودجه بندی شیمی کنکور ۱۴۰۲ نوبت اول را آورده ایم:

عنوان مبحث تعداد تست
آرایش الکترونی و جدول تناوبی ۵
شیمی آلی ۵
سینتیک ۲
نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس ۱
ترموشیمی ۴
تعادل ۲
جامد های بلوری ۲
استوکیومتری و واکنش ها ۴
اسید و باز ۴
الکتروشیمی ۳
محلول ها ۲
خواص فلزی و نافلزی ۱

بودجه بندی هر مبحث زمین شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۳

درس زمین شناسی، تعداد ۱۵ تست از دفترچه شماره ۳ کنکور تجربی را به خود اختصاص داده است و بودجه بندی آن شامل:

عنوان مبحث تعداد تست
آفرینش کیهان و تکوین زمین ۴
منابع معدنی و ذخایر زیربنای تمدن ۲
منابع آب و خاک ۲
زمین شناسی و سازه های مهندسی ۲
زمین شناسی و سلامت ۲
پویایی زمین ۲
زمین شناسی ایران ۱

بودجه بندی کنکور ریاضی 1402

بودجه بندی هر مبحث فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۲

سوالات فیزیک کنکور رشته ریاضی شامل ۳۵ تست می باشد و با درس شیمی در یک دفترچه قرار گرفته است و برای پاسخ گویی به سوالات این دو درس ۷۵ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است.

بودجه بندی درس فیزیک به تفکیک پایه های یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی را در جدول های زیر مشاهده کنید.

بودجه بندی فیزیک دهم ریاضی

عنوان فصل تعداد سوال در کنکور
اندازه گیری و چگالی ۰
کار توان انرژی ۱
ویژگی فیزیکی مواد ۳
دما و گرما قانون گازها ۳
ترمودینامیک ۳

بودجه بندی فیزیک یازدهم ریاضی

عنوان فصل تعداد سوال در کنکور
الکتریسته ساکن ۳
جریان الکتریکی ۳
مغناطیس ۲
القا ۲

بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

عنوان فصل تعداد تست
حرکت بر خط راست ۳
دینامیک و حرکت دایره ای ۲
نوسان و امواج ۴
برهم کنش های موج ۲
فیزیک اتمی ۲
فیزیک هسته ای ۲

بودجه بندی هر مبحث شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۲

درس شیمی تعداد ۳۰ تست را در کنکور ریاضی به خود اختصاص داده است. سبک سوالات این درس به صورت مبحثی است و داوطلبان کنکور ریاضی پس مطالعه فصل های هر سه پایه باید مطالب را بر اساس بودجه بندی شیمی کنکور، به صورت مبحثی مطالعه کرده و تست های متعدد برای تسلط بیشتر بزنند.

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی شامل:

عنوان مبحث تعداد تست
آرایش الکترونی و جدول تناوبی ۳
شیمی آلی ۳
سینتیک ۲
نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس ۱
ترموشیمی ۳
تعادل ۲
جامد های بلوری ۲
استوکیومتری و واکنش ها ۴
اسید و باز ۴
الکتروشیمی ۳
محلول ها ۲
خواص فلزی و نافلزی ۱

بودجه بندی هر مبحث حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۲

مدت زمان برگزاری کنکور گروه آزمایشی ریاضی‌ فیزیک ۱۴۵ دقیقه است، داوطلبان در این بازه زمانی به ۱۰۵ سوال پاسخ می‌دهند. دفترچه شماره یک این گروه آزمایشی شامل ۴۰ سوال ریاضی است و داوطلبان ۷۰ دقیقه برای پاسخ به پرسش‌ها وقت دارند. تعداد سوالات ریاضی نسبت کنکور ۱۴۰۱، ۱۰ مورد کاهش یافته است.

مبحث تعداد سوال
مجموعه، الگو، دنباله ۰
مثلثات ۲
توان های گویا و عبارت های جبری ۱
معادله و نامعادله ۲
شمارش بدون شمردن ۰
هندسه تحلیلی ۰
تابع ۲
بخش پذیری و تقسیم ۰
تابع نمایی و لگاریتمی ۱
حد و پیوستگی ۲
حد نامتناهی و حد در بینهایت ۱
مشتق ۲
کاربرد مشتق ۱

بودجه بندی هر مبحث گسسته و هندسه کنکور ریاضی ۱۴۰۲

مبحث تعداد سوال
ترسیم های هندسی و استدلال ۰
قضیه تالس و تشابه ۲
چندضلعی ها ۱
تجسم فضایی ۲
دایره ۲
تبدیل های هندسی ۲
روابط طولی در مثلث ۱
ماتریس ۲
مقاطع مخروطی ۲
بردارها ۱
مبانی ریاضیات ۲
احتمال ۲
آمار توصیفی ۲
آمار استنباطی ۰
نظریه اعداد ۱
گراف ۱
ترکیبیات ۳

بودجه بندی کنکور علوم انسانی 1402

بودجه بندی هر مبحث ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۲

بودجه بندی درس ریاضی به تفکیک پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در جدول های زیر آورده شده است که.

بودجه بندی ریاضی دهم انسانی

عنوان تعداد سوال
عبارت‌های جبری (اتحاد جبری و کاربردها) ۱
عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا) ۱
معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی) ۲
معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا) ۱
تابع (نمودار تابع درجه ۲) ۱
کار با داده‌های آماری (معیار‌های پراکندگی) ۱
نمایش داده‌ها (نمودار‌های یک متغیره) ۲

بودجه بندی ریاضی یازدهم انسانی

عنوان تعداد سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها ) ۱
تابع ( اعمال بر روی تابع ) ۱
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی ) ۱
آمار ( شاخص‌های آماری ) ۱
آمار ( سری‌های زمانی ) ۱

بودجه بندی ریاضی دوازدهم انسانی

عنوان تعداد سوال
آمار احتمال (شمارش) ۱
احتمال ۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی) ۱
الگوهای خطی (مدل‌ سازی و دنباله) ۱
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی) ۱

بودجه‌ بندی هر مبحث اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۲

اقتصاد در کنکور انسانی ۱۴۰۲ تعداد ۱۵ تست را به خود اختصاص داده است که بودجه بندی اقتصاد شامل:

عنوان تعداد سوال
تولید ۲
بازار ۲
آشنایی با شاخص اقتصادی ۵
پول و بانک ۲
فقر و توزیع درآمد ۱
اقتصاد بین الملل ۲
اقتصاد ایران ۱

بودجه‌ بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی ۱۴۰۲

ادبیات فارسی تعداد ۳۰ تست را به خود اختصاص داده است و جز درس های مهم کنکور انسانی محسوب می شود.

بودجه بندی ادبیات کنکور انسانی نیز بر اساس سبک سوالات این درس در چند سال اخیر، به صورت مبحثی و ترکیبی است.

عنوان تعداد سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی ۹
عروض ۶
قافیه ۲
ترکیبی عروض و قافیه ۱
آرایه ادبی ۷
قرابت معنایی ۵

بودجه‌بندی هر مبحث عربی تخصصی کنکور ۱۴۰۲

عربی کنکور انسانی شامل ۲۰ تست می باشد که تست های این درس به صورت مبحثی طراحی می شود. بودجه بندی عربی کنکور انسانی ۱۴۰۲ شامل:

عنوان تعداد سوال
ترجمه ۸
تحلیل صرفی ۳
ضبط حرکات ۱
قواعد ۷
مفهوم ۱

بودجه‌ بندی هر مبحث تاریخ کنکور انسانی ۱۴۰۲

درس تاریخ در کنکور انسانی تعداد ۱۳ تست را به خود اختصاص داده است و تست های آن به تفکیک پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می شود.

بودجه بندی تاریخ دهم انسانی

عنوان تعداد سوال
درس دوم ۱
درس سوم ۱
درس هفتم ۱
درس چهاردهم ۱
درس پانزدهم ۱

بودجه بندی تاریخ یازدهم انسانی

عنوان تعداد سوال
درس دوم ۱
درس هفتم ۱
درس سیزدهم ۱

بودجه بندی تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان تعداد سوال
درس اول ۱
درس دوم ۱
درس چهارم ۱
درس پنجم ۱
درس هشتم ۱

بودجه‌ بندی هر مبحث جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۲

سوالات درس جغرافیا در کنکور به گونه ای است که کتاب هر سه پایه باید فصل به فصل خوانده شود و بودجه بندی زیر بر اساس کنکور دی ماه ۱۴۰۱ آورده شده است.

عنوان تعداد سوال
دهم ۳
یازدهم ۵
دوازدهم ۴

بودجه‌بندی هر مبحث علوم اجتماعی کنکور انسانی ۱۴۰۲

درس علوم اجتماعی تعداد ۱۵ تست را در کنکور انسانی شامل می شود و داوطلبان کنکور انسانی برای کسب درصد بالا از این درس باید بر کلیه فصل های هر سه پایه تسلط کافی داشته باشند.

عنوان تعداد سوال
پایه دهم ۵
پایه یازدهم ۵
پایه دوازدهم ۵

بودجه‌بندی هر مبحث فلسفه و منطق کنکور انسانی ۱۴۰۲

از درس فلسفه و منطق در کنکور ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ تست آورده می شود ( تعداد ۱۰ تست از درس فلسفه و ۱۰ تست از درس منطق ) که به تفکیک پایه، بودجه بندی آن ها را بر اساس کنکور دی ماه ۱۴۰۱ آورده ایم.

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی ۱۴۰۲

پایه تعداد تست
دهم ۴
یازدهم ۳
دوازدهم ۳

بودجه‌ بندی هر مبحث منطق کنکور انسانی ۱۴۰۲

عنوان تعداد سوال
منطق ترازوی اندیشه ۱
لفظ و معنا ۱
مفهوم و مصداق ۱
انواع و شرایط تعریف ۱
اقسام استدلال و کاربردهای آن ۱
قضیه حملی ۱
احکام قضایا ۱
نگاهی به تاریخچه معرفت ۱
قضیه شرطی و قیاس استثنایی ۲

بودجه‌ بندی هر مبحث روانشناسی کنکور انسانی ۱۴۰۲

درس روانشناسی تعداد ۱۵ تست را در کنکور انسانی ۱۴۰۲ شامل می شود که بودجه بندی آن شامل:

عنوان تعداد سوال
روانشناسی، تعریف و روش مطالعه ۱
روان شناسی رشد ۴
احساس، توجه، ادراک ۳
حافظه و علل فراموشی ۲
تفکر (۱) حل مسئله ۲
تفکر (۲) تصمیم‌گیری ۲
انگیزه و نگرش ۱
روانشناسی سلامت ۱


بودجه بندی کنکور هنر 1402

بودجه بندی هر مبحث خلاقیت تصویری تجسمی کنکور ۱۴۰۲

عناصر و کیفیات بصری شناخت تکنیک و ابزار شناخت آثار هنرمندان شناخت سبک های هنری مبانی طراحی گرافیک سایر موضوعات
۵ ۲ ۳ ۳ ۳ ۴

بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر ۱۴۰۲

مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات
اعداد حقیقی ۲ درصد ۱ چند ضلعی ۳ گرما ۱
معادله ۱ هوش و ریاضی ۱ تبدیلات هندسی ۳ کار و انرژی ۱
نسبت و تناسب ۲ اعداد گویا ۱ هندسه در فضا ۲ نور ۱
رادیکال ۱ مثلث ۲ دایره ۱ خواص مواد ۱
هوش شناسی ۳ الگو سازی ۲ فشار ۱

بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور ۱۴۰۲

مبحث تعداد سوال مبحث تعداد سوال مبحث تعداد سوال
هنر پیشا تاریخ ایران ۳ هنر پیشا تاریخی جهان ۲ سبک های هنری ۵
هنر ایران باستان ۳ چین و ژاپن ۲ صنایع دستی ۳
هند ۲ بین النهرین ۲ عکاسی ۳
اژه و یونان ۲ هنر اسلامی ایران ۵ موسیقی ۳
قرون وسطی ۳ هنر رنسانس ۲ نمایش ۴
خوشنویس ۲ چاپ ۴

بودجه بندی کنکور زبان 1402

کنکور زبان تخصصی دارای ۷۰ تست می باشد و داوطلبان این کنکور برای پاسخ دادن به سوالات ۱۰۵ دقیقه زمان دارند.

بودجه بندی سوالات کنکور زبان تخصصی به صورت مبحثی است که در جدول زیر آورده شده است:

مبحث تعداد سوالات
واژگان ۱۵
گرامر ۱۰
کاربرد زبان ۱۰
ترتیب واژه ۵
کلوز تست ۱۰
ریدینگ ۲۰

تعداد سوالات کنکور سراسری 1402 تمام رشته ها

برای مشاهده تعداد سوالات هر درس کلیک کنید:
 کنکور تجربی (کلیک کنید)
کنکور ریاضی (کلیک کنید)
کنکور انسانی (کلیک کنید)
کنکور هنر (کلیک کنید)
کنکور زبان (کلیک کنید)

 


جهت مشاوره در زمینه بهترین منابع تست زنی کنکور که رتبه برتر داشته اند
پیام رسان های خبرینو

برچسب ها :

ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3755
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

95 − 92 =

نصب اپ دانش آموزی
راهنمای مای مدیو