جهت مشاوره در زمینه بهترین منابع تست زنی کنکور که رتبه برتر داشته اند

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 34753

تعداد سوالات کنکور از هر مبحث

تعداد سوالات کنکور از هر مبحث

جدول بودجه بندی کنکور سراسری 1403 در  نشان دهنده تعداد سوالات کنکور از هر مبحث برای گروه های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان است. 

بودجه بندی کنکور سراسری 1403

بودجه بندی سوالات عمومی در کنکور سراسری 1403 را برای هر مبحث گروه ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان به شرح جدول زیر است”

بودجه بندی کنکور علوم تجربی 1403

بودجه بندی کنکور علوم تجربی سال 1403 برای دروس تخصصی شامل زیست شناسی، شیمی، ریاضی، فیزیک و… ارائه شده است.

بودجه بندی زیست کنکور تجربی 1403

سوالات زیست کنکور ۱۴۰۲ شامل ۴۵ تست می باشد و داوطلبان برای پاسخ گویی به آن ها ۴۵ دقیقه زمان دارند.

جدول(1): بودجه بندی زیست کنکور تجربی

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
گوارش و جذب مواد ۲
تبادلات گازی ۰
گردش مواد در بدن ۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۱
تنظیم عصبی ۱
حواس ۱
دستگاه حرکتی ۲
تنظیم شیمیایی ۱
ایمنی ۲
تقسیم یاخته ۰
تولید مثل ۳
مولکول های اطلاعاتی ۲
جریان اطلاعات در یاخته ها ۳
انتقال اطلاعات در نسل ها ۵
تغییر در اطلاعات وراثتی ۲
از ماده به انرژی ۲
از انرژی به ماده ۳
فناوری های نوین زیستی ۱
رفتارهای جانوران ۱
گیاهی دهم ۲
گیاهی یازدهم ۴
گیاهی جامع ۲
جانوری ۷

بودجه بندی هر مبحث فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۳

تعداد تست های فیزیک مانند سال های گذشته ۳۰ تست می باشد که در ادامه به تفکیک پایه و فصل ها بودجه بندی فیزیک کنکور را آورده ایم.

 جدول (2):بودجه بندی فیزیک دهم تجربی

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
فیزیک و اندازه گیری ۱
کار انرژی توان ۱
ویژگی های فیزیکی مواد ۲
دما گرما قانون گازها ۲

 جدول (3) بودجه بندی فیزیک یازدهم تجربی

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
الکتریسته ساکن ۴
جریان الکتریکی ۴
مغناطیس و القا ۲

 جدول(4):بودجه بندی فیزیک یازدهم تجربی

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
حرکت بر خط راست ۴
دینامیک ۳
نوسان و امواج ۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای ۳

بودجه بندی هر مبحث ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۳

سال های بسیاری است که در کنکور تجربی، سوالات درس ریاضی به صورت ترکیبی در کنکور آورده می شود و بودجه بندی آن نیز به صورت ترکیبی است و شامل ۳۰ تست می باشد. تعداد سوالات کنکور از هر مبحث ریاضی در کنکور تجربی را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول(5): بودجه بندی هر مبحث ریاضی کنکور تجربی

عنوان فصل تعداد تست در کنکور
مشتق ۲
کاربرد مشتق ۳
حد و پیوستگی ۳
تابع ۴
معادله و نامعادله ۲
آمار ۰
احتمال ۲
ترکیبیات ۲
مثلثات ۴
لگاریتم و توابع نمایی ۲
مجموعه و دنباله ۰
توان های گویا ۱
هندسه ۲
مقاطع مخروطی ۱
هندسه مختصاتی ۲

بودجه بندی هر مبحث شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۳

سبک سوالات شیمی کنکور نیز به صورت مبحثی و ترکیبی است یعنی سوالات شیمی در کنکور را نمی توان تفکیک به پایه های دهم، یازدهم و یا دوازدهم کرد و سوالات کاملا ترکیبی است و داوطلبان برای پاسخ گویی به تست های شیمی کنکور پس از تسلط بر مطالب هر فصل باید مباحث را به صورت ترکیبی مطالعه کنند.

جدول(6): بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

عنوان مبحث تعداد تست
آرایش الکترونی و جدول دوره ای ۵
نام گذاری – فرمول نویسی – ساختار لوویس ۱
استوکیومتری واکنش ها ۴
شیمی آلی ۵
ترموشیمی ۴
اسید و باز ۴
سینتیک ۲
تعادل ۲
الکتروشیمی ۳
جامدهای بلوری ۲
محلول ها ۲

بودجه بندی هر مبحث زمین شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۳

درس زمین شناسی، تعداد ۱۵ تست از دفترچه شماره ۳ کنکور تجربی را به خود اختصاص داده است و بودجه بندی آن شامل:

جدول(7): بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

عنوان مبحث تعداد تست
آفرینش کیهان و تکوین زمین ۴
منابع معدنی و ذخایر زیربنای تمدن ۲
منابع آب و خاک ۲
زمین شناسی و سازه های مهندسی ۲
زمین شناسی و سلامت ۲
پویایی زمین ۲
زمین شناسی ایران ۱

بودجه بندی کنکور ریاضی 1403

بودجه بندی کنکور ریاضی برای هر مبحث درسی به شرح زیر ارائه شده است که این دروس تخصصی شامل فیزیک، ریاضی، حسابان، هندسه و … است.

بودجه بندی هر مبحث فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۳

سوالات فیزیک کنکور رشته ریاضی شامل ۳۵ تست می باشد و با درس شیمی در یک دفترچه قرار گرفته است و برای پاسخ گویی به سوالات این دو درس ۷۵ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است.

بودجه بندی درس فیزیک به تفکیک پایه های یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی را در جدول های زیر مشاهده کنید

جدول(8) بودجه بندی فیزیک دهم ریاضی 

عنوان فصل

تعداد سوال در کنکور

اندازه گیری و چگالی

۱

کار توان انرژی

۱

ویژگی فیزیکی مواد

۳

دما و گرما قانون گازها

۲

ترمودینامیک

۳


جدول(9) بودجه بندی فیزیک یازدهم ریاضی 

عنوان فصل

تعداد سوال در کنکور

الکتریسته ساکن

۵

جریان الکتریکی

۶

مغناطیس

۳

القا

۰


جدول(10) بودجه بندی فیزیک داوازدهم ریاضی

عنوان فصل

تعداد سوال در کنکور

حرکت بر خط راست

۵

دینامیک و حرکت دایره ای

۳

نوسان و امواج

۴+۱ ترکیبی

برهم کنش های موج

۲

فیزیک اتمی

۵

فیزیک هسته ای

۲


بودجه بندی هر مبحث شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۳

درس شیمی تعداد ۳۰ تست را در کنکور ریاضی به خود اختصاص داده است. سبک سوالات این درس به صورت مبحثی است و داوطلبان کنکور ریاضی 1403 پس مطالعه فصل های هر سه پایه باید مطالب را بر اساس بودجه بندی شیمی کنکور، به صورت مبحثی مطالعه کرده و تست های متعدد برای تسلط بیشتر بزنند.تعداد سوالات کنکور از هر مبحث شیمی را در جدول آورده ایم.

جدول (11) بودجه بندی هر مبحث شیمی کنکور ریاضی

عنوان مبحث

تعداد تست در کنکور

آرایش الکترونی و جدول دوره ای

۵

فرمول شیمیایی

۲

ظرفیت الکترون

۱

شیمی آلی

۶

استوکیومتری یا آنتالپی پیوند

۱

ترکیبی موازنه با اکسایش و کاهش

۱

تعادل

۱

الکتروشیمیایی

۳

اسید

۳

ترموشیمی

۱ ترکیبی با استوکیومتری
۲ ترموشیمی

استوکیومتری

۱

انحلال پذیری

۱

ساختار لوویس

۱

ترکیبی درصد جرمی با استوکیومتری

۱

آنیون و کاتیون

۱

سینتیک

۲

محلول ها

۲


بودجه بندی هر مبحث حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۳

مدت زمان برگزاری کنکور گروه آزمایشی ریاضی‌ فیزیک ۱۴۵ دقیقه است، داوطلبان در این بازه زمانی به ۱۰۵ سوال پاسخ می‌دهند. دفترچه شماره یک این گروه آزمایشی شامل ۴۰ سوال ریاضی است و داوطلبان ۷۰ دقیقه برای پاسخ به پرسش‌ها وقت دارند. 

جدول(12) بودجه بندی هر مبحث حسابان 1403

عنوان مبحث

تعداد تست در کنکور

معادله و نامعادله ۱۰ و ۱۱

۲

لگاریتم ترکیبی با دترمینان

۱

حد و پیوستگی یازدهم

۲

حدو پیوستگی دوازدهم

۲

حد و پیوستگی ترکیبی ۱۱ و ۱۲

۱

لگاریتم

۱

الگو و دنباله

۲

تابع

تابع ۷
ترکیبی با لگاریتم ۲
ترکیبی با مثلثات ۱

مثلثات

مثلثات دوازدهم ۱
مثلثات یادزهم ۱
ترکیبی مثلثات یازدهم ودوازدهم ۱


بودجه بندی هر مبحث گسسته و هندسه کنکور ریاضی ۱۴۰۳

در این جدول بودجه بندی هر مبحث گسسته و هندسه کنکور ریاضی را به تفکیک شرح داده ایم.

جدول(13) بودجه بندی هر مبحث گسسته 1403

عنوان مبحث

تعداد سوال در کنکور

گراف

۲

بردار

۲

مربع لاتین

۱

نظریه اعداد

۴

ترکیبیات

۱


جدول(14) بودجه بندی بودجه بندی هر مبحث هندسه 1403

عنوان مبحث

تعداد سوال در کنکور

چند ضلعی محاطی و محیطی

۳

نیمساز زوایای داخلی و محاسبه طول نیمساز

۲

بیضی و سهمی

۱

دایره

۳

ماتریس

۲


بودجه بندی کنکور علوم انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی کنکور علوم انسانی مطابق با دروس تخصصی شامل ادبیات، عربی، فلسفه، منطق، اقتصاد، روان شناسی و … را شرح داده ایم.

بودجه بندی هر مبحث ریاضی کنکور انسانی 1403

بودجه بندی درس ریاضی به تفکیک پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در جدول های زیر آورده شده است:

جدول(15):بودجه بندی ریاضی دهم انسانی

عنوان تعداد سوال
عبارت‌های جبری (اتحاد جبری و کاربردها) ۱
عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا) ۱
معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی) ۱
معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا) ۱
تابع (نمودار تابع درجه ۲) ۱
کار با داده‌های آماری (معیار‌های پراکندگی) ۱
نمایش داده‌ها (نمودار‌های یک متغیره) ۲

جدول(16):بودجه بندی ریاضی یازدهم انسانی

عنوان تعداد سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها ) ۱
تابع ( اعمال بر روی تابع ) ۱
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی ) ۱
آمار ( شاخص‌های آماری ) ۱
آمار ( سری‌های زمانی ) ۱

جدول(17):بودجه بندی ریاضی دوازدهم انسانی

عنوان تعداد سوال
آمار احتمال (شمارش) ۱
احتمال ۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی) ۱
الگوهای خطی (مدل‌ سازی و دنباله) ۱
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی) ۱

بودجه‌ بندی هر مبحث اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۳

اقتصاد در کنکور انسانی 1403 تعداد ۱۵ تست را به خود اختصاص داده است که بودجه بندی اقتصاد شامل:

جدول(18): بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی

عنوان تعداد سوال
تولید ۲
بازار ۲
آشنایی با شاخص اقتصادی ۵
پول و بانک ۲
فقر و توزیع درآمد ۱
اقتصاد بین الملل ۲
اقتصاد ایران ۱

بودجه‌ بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی۱۴۰۳

ادبیات فارسی تعداد ۳۰ تست را به خود اختصاص داده است و جز درس های مهم کنکور انسانی1403 محسوب می شود.

بودجه بندی ادبیات کنکور انسانی نیز بر اساس سبک سوالات این درس در چند سال اخیر، به صورت مبحثی و ترکیبی است در ادامه تعداد سوالات کنکور از هر مبحث فارسی را آورده ایم.

جدول(19): بودجه بندی فارسی کنکور انسانی

عنوان تعداد سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی ۹
عروض ۶
قافیه ۲
ترکیبی عروض و قافیه ۱
آرایه ادبی ۷
قرابت معنایی ۵

بودجه‌بندی هر مبحث عربی تخصصی کنکور 1403

عربی کنکور انسانی شامل ۲۰ تست می باشد که تست های این درس به صورت مبحثی طراحی می شود. بودجه بندی عربی کنکور انسانی 1403 شامل:

جدول(20):بودجه بندی عربی کنکور انسانی 

عنوان تعداد سوال
ترجمه ۸
تحلیل صرفی ۳
ضبط حرکات ۱
قواعد ۷
مفهوم ۱

بودجه‌ بندی هر مبحث تاریخ کنکور انسانی ۱۴۰۳

درس تاریخ در کنکور انسانی تعداد ۱۳ تست را به خود اختصاص داده است و تست های آن به تفکیک پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می شود.

جدول(21):بودجه بندی تاریخ دهم انسانی

عنوان تعداد سوال
درس دوم ۱
درس سوم ۱
درس هشتم ۱
درس چهاردهم ۱
درس شانزدهم ۱

جدول(22):بودجه بندی تاریخ یازدهم انسانی

عنوان تعداد سوال
درس دوم ۱
درس هفتم ۱
درس دهم ۱
درس سیزدهم ۱
درس پانزدهم ۱

جدول(23):بودجه بندی تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان تعداد سوال
درس اول ۱
درس دوم ۱
درس چهارم ۱
درس پنجم ۱
درس هشتم ۱

بودجه‌ بندی هر مبحث جغرافیا کنکور انسانی۱۴۰۳

سوالات درس جغرافیا در کنکور به گونه ای است که کتاب هر سه پایه باید فصل به فصل خوانده شود و بودجه بندی زیر بر اساس کنکور 1403 آورده شده است.

جدول(24):بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی

عنوان تعداد سوال
دهم ۳
یازدهم ۷
دوازدهم ۵

بودجه‌بندی هر مبحث علوم اجتماعی کنکور انسانی 1403

درس علوم اجتماعی تعداد ۱۵ تست را در کنکور انسانی شامل می شود و داوطلبان کنکور انسانی برای کسب درصد بالا از این درس باید بر کلیه فصل های هر سه پایه تسلط کافی داشته باشند در ادامه تعداد سوالات کنکور از هر مبحث در درس علوم اجتماعی کنکور را آورده ایم.

جدول(25):بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی

عنوان تعداد سوال
پایه دهم ۶
پایه یازدهم ۷
پایه دوازدهم ۵
سوالات ترکیبی ۲

بودجه‌بندی هر مبحث فلسفه و منطق کنکور انسانی ۱۴۰۳

از درس فلسفه و منطق در کنکور 1403 تعداد ۲۰ تست آورده می شود ( تعداد ۱۰ تست از درس فلسفه و ۱۰ تست از درس منطق ) که به تفکیک پایه، تعداد سوالات کنکور از هر مبحث بر اساس کنکور 1403 آورده ایم.

جدول(26):بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی ۱۴۰۳

عنوان تعداد سوال
چیستی فلسفه ۱
ریشه و شاخه‌ های فلسفه ۱
آغاز تاریخی فلسفه ۱
زندگی بر اساس اندیشه ۱
امکان شناخت ۱
نگاهی به تاریخچه معرفت ۱
چیستی انسان ۱
انسان موجودی اخلاق‌ گرا ۱

جدول(27)بودجه بندی فلسفه دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

عنوان تعداد سوال
هستی و چیستی ۱
جهان ممکنات ۱
جهان علی و معلولی ۲
کدام تصویر از جهان ۱
خدا در فلسفه (۱) ۱
خدا در فلسفه (۲) ۱
عقل در فلسفه (۲) ۱

بودجه‌ بندی هر مبحث منطق کنکور انسانی ۱۴۰۳

جدول(28): بودجه بندی هر مبحث منطق کنکور انسانی

عنوان تعداد سوال
منطق ترازوی اندیشه ۱
لفظ و معنا ۱
مفهوم و مصداق ۱
انواع و شرایط تعریف ۱
اقسام استدلال و کاربردهای آن ۱
قضیه حملی ۱
احکام قضایا ۱
نگاهی به تاریخچه معرفت ۱
قضیه شرطی و قیاس استثنایی ۱

بودجه‌ بندی هر مبحث روانشناسی کنکور انسانی۱۴۰۳

درس روانشناسی تعداد ۱۵ تست را در کنکور انسانی1403 شامل می شود که تعداد سوالات کنکور از هر مبحث به شرح زیر است:

جدول(29): بودجه بندی روان شناسی کنکور انسانی

عنوان تعداد سوال
روانشناسی، تعریف و روش مطالعه ۲
روان شناسی رشد ۴
احساس، توجه، ادراک ۴
حافظه و علل فراموشی ۲
تفکر (۱) حل مسئله ۲
تفکر (۲) تصمیم‌گیری ۳
انگیزه و نگرش ۲
روانشناسی سلامت ۱

بودجه‌ بندی هر مبحث کنکور هنر ۱۴۰۳

در این قسمت بودجه بندی هر مبحث کنکور هنر 1403 را به تفکیک دروس اصلی شرح داده ایم:

جدول(30)بودجه بندی خلاقیت موسیقی کنکور هنر ۱۴۰۳

مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات
مد شناسی موسیقی ایرانی ۳ تاریخ موسیقی غرب ۱ فرم شناسی ۲
ساز شناسی غربی ۴ تاریخ موسیقی ایران ۱ آکور شناسی ۲
ساز شناسی ایرانی ۲ موسیقی فیلم ۲ هارمونی ۳

جدول(31)بودجه بندی خواص مواد کنکور هنر ۱۴۰۳

مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات
مواد و مصالح ۳ شیمی رنگ ۱ حلال ها و رنگ برها ۱
کاغذ و چاپ ۴ عکاسی ۱ چسب ۱
شیشه ۱ ابزار و اسلوب های هنری ۳ آلات موسیقی ۲
الیاف نساجی ۲ مرمت و موزه داری ۱ 1 1

جدول(32)بودجه بندی خلاقیت نمایشی کنکور ۱۴۰۳

مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات
عناصر نمایش ۱ سینمای ملل ۲
نمایش در شرق ۱ سبک های سینمایی ۱
ماسک و گریم ۱ کارگردانان خلاق دوره ی صامت ۱
نمایش در ایران ۳ درک تصویر ۲
نمایش عروسکی ۱ اسطوره و حماسه ۱
سینمای ایران ۴ انیمیشن ۱
مباحث فنی سینما ۲

جدول(33)بودجه بندی خلاقیت تصویری تجسمی کنکور ۱۴۰۳

عناصر و کیفیات بصری شناخت تکنیک و ابزار شناخت آثار هنرمندان شناخت سبک های هنری مبانی طراحی گرافیک سایر موضوعات
۵ ۲ ۳ ۳ ۳ ۴

جدول(34)بودجه بندی ترسیم فنی کنکور ۱۴۰۳

مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات
تاریخچه ۱ جایگاه خط و صفحه ۱ مقیاس ۱
مثلث ۱ رسم سه  نما ۱ نقشه کشی معماری ۳
چند ضلعی ۲ مجهول یابی ۳ مکعبات کوچک ۱
ترسیمات هندسی ۲ تصاویر سه بعدی ۱
برش و تداخل ۱ هندسه احجام ۱

جدول(35)بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور ۱۴۰۳

مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات مبحث تعداد سوالات
اعداد حقیقی ۲ درصد ۱ چند ضلعی ۳ گرما ۱
معادله ۱ هوش و ریاضی ۱ تبدیلات هندسی ۳ کار و انرژی ۱
نسبت و تناسب ۲ اعداد گویا ۱ هندسه در فضا ۲ نور ۱
رادیکال ۱ مثلث ۲ دایره ۱ خواص مواد ۱
هوش شناسی ۳ الگو سازی ۲ فشار ۱

جدول(36)بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور ۱۴۰۳

مبحث تعداد سوال مبحث تعداد سوال مبحث تعداد سوال
هنر پیشا تاریخ ایران ۱ هنر پیشا تاریخی جهان ۱ سبک های هنری ۵
هنر ایران باستان ۱ چین و ژاپن ۱ صنایع دستی ۲
هند ۱ بین النهرین ۱ عکاسی ۳
اژه و یونان ۱ هنر اسلامی ایران ۴ موسیقی ۱
قرون وسطی ۱ هنر رنسانس ۱ نمایش ۴
خوشنویس ۱ چاپ ۱

بودجه بندی کنکور زبان ۱۴۰۳

کنکور زبان تخصصی دارای ۷۰ تست می باشد و داوطلبان این کنکور برای پاسخ دادن به سوالات ۱۰۵ دقیقه زمان دارند.

بودجه بندی سوالات کنکور زبان تخصصی به صورت مبحثی است که در جدول زیر آورده شده است:

جدول(37):بودجه بندی کنکور زبان ۱۴۰۳

مبحث تعداد سوالات
واژگان ۱۵
گرامر ۱۰
کاربرد زبان ۱۰
ترتیب واژه ۵
کلوز تست ۱۰
ریدینگ ۲۰

تعداد سوالات کنکور سراسری 1403 تمام رشته ها

برای مشاهده تعداد سوالات هر درس کلیک کنید:
 کنکور تجربی (کلیک کنید)
کنکور ریاضی (کلیک کنید)
کنکور انسانی (کلیک کنید)
کنکور هنر (کلیک کنید)
کنکور زبان (کلیک کنید)

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تعداد سوالات کنکور از هر مبحث 1


ارتباط تلفنی بودجه بندی هر درس در کنکور

در این مقاله جدول بودجه بندی و تعداد سوالات کنکور از هر مبحث را شرح داده ایم، اگر در مورد بودجه بندی هر درس در کنکور با سوال یا ابهام روبرو شده اید می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس حاصل کنید تا کارشناسان سامانه تلفنی شما را راهنمایی کنند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه بهترین منابع تست زنی کنکور که رتبه برتر داشته اند

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی