جهت مشاوره در زمینه تراز و رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور 1403

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 17373

تراز و رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور 1403

تراز و رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان

در این مقاله آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳، تراز کنکور برای قبولی و کارنامه قبولی رشته های دانشگاه فرهنگیان را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. با توجه به مزایای تحصیل در فرهنگیان، این دانشگاه از جمله دانشگاه های پرطرفدار محسوب می شود.

پذیرش این دانشگاه به صورت دومرحله ای و نیمه متمرکز انجام می شود. داوطلبان بعداز شرکت در کنکور سراسری و قبولی انتخاب رشته کنکور، به مرحله مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان دعوت می شوند. داوطلبان کنکور با توجه به آخرین رتبه و تراز کنکور برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان می توانند در موعد انتخاب رشته، انتخاب های خود را اولویت بندی کنند. همچنین داوطلبان کنکور نوبت بعدی، می توانند برای مطالعه کنکور با توجه به کارنامه، آخرین رتبه و تراز لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان برنامه ریزی کنند.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان 1403

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان و تراز کنکور برای قبولی انتخاب رشته های دانشگاه فرهنگیان در سال 1403 مطابق جدول زیر در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. برای مشاهده کافیست لینک مربوط را انتخاب کنید:


آخرین رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان آموزش ابتدایی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2972 206 منطقه 3 پسر جوانرود اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت جوانرود
6757 685 منطقه 3 پسر جوانرود اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت روانسر
7614 830 منطقه 3 پسر جوانرود اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت ثلاث باباجاني
15410 2286 منطقه 3 پسر كنگاور اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان – آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت کنگاور

آخرین رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان زبان و ادبیات عربی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری دبیری عربی در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
19724 6334 منطقه 2 پسر بندرعباس اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان – آزاد-بومي هرمزگان – محل خدمت بندرعباس ناحيه 1
1768 495 منطقه 3 پسر جهرم اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان – آزاد-بومي فارس – محل خدمت اوز
3072 1034 منطقه 3 پسر رودان اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان – آزاد-بومي هرمزگان – محل خدمت رودان
7060 2850 منطقه 3 پسر بم اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان – آزاد-بومي استان کرمان – محل خدمت بم
7078 2859 منطقه 3 پسر خرامه اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان – آزاد-بومي فارس – محل خدمت عشايري فارس
13801 6416 منطقه 3 پسر ميناب اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان – آزاد-بومي هرمزگان – محل خدمت رودخانه
14761 6925 منطقه 3 پسر ميناب اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان – آزاد-بومي هرمزگان – محل خدمت ميناب
17542 8470 منطقه 3 پسر ابركوه اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان – آزاد-بومي استان يزد – محل خدمت ابرکوه

آخرین رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان تربیت بدنی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط رتبه کشوری تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3828 1119 منطقه 1 دختر اصفهان علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحيه 2
17810 3423 منطقه 1 پسر تهرانسر علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان تهران – محل خدمت تهران منطقه 5
1617 598 منطقه 2 پسر بيرجند علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان جنوبي – محل خدمت بيرجند
1864 686 منطقه 2 دختر زرين شهر علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحيه 3
3441 1221 منطقه 2 پسر سبزوار علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت سبزوار
3733 1328 منطقه 2 پسر كاشمر علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت کاشمر
3991 1418 منطقه 2 پسر نهاوند علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان همدان – محل خدمت ملاير
4138 1467 منطقه 2 دختر اهواز علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي خوزستان – محل خدمت اهواز ناحيه 3
3859 1363 منطقه 3 پسر هشترود علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي اذربايجان شرقي – محل خدمت تبريزناحيه 3
5168 1962 منطقه 3 پسر سراوان علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان و بلوچستان – محل خدمت سيب و سوران
9378 4015 منطقه 3 دختر گلستان علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان تهران – محل خدمت بهارستان 1
57215 30930 منطقه 3 پسر تهران علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان تهران – محل خدمت شهرقدس

آخرین رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان راهنمایی و مشاوره

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مشاوره و راهنمایی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری مشاوره و راهنمایی در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
48 18 منطقه 2 پسر دولت آبادتربت حيدريه راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت جلگه رخ
2899 1044 منطقه 2 پسر كهنوج راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي استان کرمان – محل خدمت رودبار کرمان
2465 770 منطقه 3 پسر سراوان راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان و بلوچستان – محل خدمت بم پشت
3033 1015 منطقه 3 پسر زابل راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان و بلوچستان – محل خدمت هامون
3166 1079 منطقه 3 پسر تايباد راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت تايباد
4402 1607 منطقه 3 پسر فريمان راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت فريمان
5161 1958 منطقه 3 پسر رودبار راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي استان کرمان – محل خدمت قلعه گنج
5546 2128 منطقه 3 پسر سراوان راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان و بلوچستان – محل خدمت جالق
6437 2550 منطقه 3 پسر ايرانشهر راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان و بلوچستان – محل خدمت دلگان
6765 2703 منطقه 3 پسر پلان راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان و بلوچستان – محل خدمت دشتياري
11886 5369 منطقه 3 پسر در‌گز راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت کلات
13984 6512 منطقه 3 پسر عشق آباد راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان جنوبي – محل خدمت طبس
19274 9442 منطقه 3 پسر راور راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومي استان کرمان – محل خدمت راور


آخرین رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان آموزش شیمی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری آموزش شیمی در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15555 6781 منطقه 2 پسر اروميه اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي آذربايجان غربي – محل خدمت اروميه ناحيه 1
6136 1548 منطقه 3 پسر مياندوآب اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي آذربايجان غربي – محل خدمت مياندوآب
10075 2659 منطقه 3 پسر عجب شير اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي آذربايجان شرقي – محل خدمت عجب شير
16480 4612 منطقه 3 پسر خوي اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي آذربايجان غربي – محل خدمت خوي
16589 4655 منطقه 3 پسر نقده اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي آذربايجان غربي – محل خدمت نقده
17225 4868 منطقه 3 پسر دهگلان اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي کردستان – محل خدمت قروه
63126 21054 منطقه 3 پسر لالجين اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان – آزاد-بومي همدان – محل خدمت لالجين

آخرین رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان آموزش زبان و ادبیات فارسی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش زبان و ادبیات فراسی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه جنسیت شهر رشته قبولی
511 225 منطقه 1 دختر شيراز اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي فارس – محل خدمت سروستان
824 319 منطقه 2 دختر يزد اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي استان يزد – محل خدمت يزد ناحيه 1
1123 423 منطقه 2 دختر بوشهر اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي استان بوشهر – محل خدمت بوشهر
1687 621 منطقه 2 دختر بندرعباس اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي هرمزگان – محل خدمت بندرعباس ناحيه 2
237 34 منطقه 3 دختر گچساران اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد – محل خدمت گچساران
352 65 منطقه 3 دختر سعادت شهر اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي فارس – محل خدمت خرم بيد
658 132 منطقه 3 دختر اشکذر اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي استان يزد – محل خدمت اردکان
661 134 منطقه 3 دختر چرام اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد – محل خدمت دهدشت
1066 268 منطقه 3 دختر لامرد اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي فارس – محل خدمت علامرودشت
1394 361 منطقه 3 دختر زرين دشت اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي فارس – محل خدمت لارستان
4316 1576 منطقه 3 دختر ميناب اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومي هرمزگان – محل خدمت ميناب

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تراز و رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور 1403 1

مشاوره برنامه ریزی کنکور و انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان 1403

اهمیت مشاوره تخصصی انتخاب رشته کنکور و برنامه ریزی مطالعه کنکوری غیرقابل انکار است. البته انتخاب مشاور حرفه ای در افزایش احتمال قبولی داوطلبان بسیار موثر است. به همین منظور در این قسمت از مقاله قصد داریم اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور در ایران را معرفی کنیم. مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور اولین سامانه تلفنی مشاوره کنکور در ایران است که علاوه بر مشاوره حضوری امکان مشاوره تلفنی را برای داوطلبان فراهم کرده است. برای مشاوره انتخاب رشته های دانشگاه فرهنگیان در کنکور 99 و دریافت برنامه ریزی قبولی در کنکور 1403 میتوانید با این سامانه تماس حاصل فرمایید:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی دردانشگاه فرهنگیان، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی دانشگاه فرهنگیان را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.


مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور 

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تراز و رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور 1403 1

به این مقاله امتیاز دهید
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی