جهت مشاوره در زمینه تخمین تراز لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 17278

تراز لازم برای قبولی گروه تجربی در دانشگاه فرهنگیان 1403


تراز لازم برای قبولی گروه تجربی در دانشگاه فرهنگیان 99-1400

در این مقاله از تراز لازم برای قبولی گروه تجربی در دانشگاه فرهنگیان 1403 مطلع می شوید. داوطلبان گروه تجربی کنکور سراسری که علاقمند به ادامه تحصیل در کدرشته محل های دانشگاه فرهنگیان می باشند، می توانند با توجه به تراز لازم برای قبولی ، احتمال پذیرش توسط دانشگاه فرهنگیان را تخمین بزنند. با توجه به تراز، رتبه و درصدهای لازم برای قبولی ، می توانید برای انجام انتخاب رشته صحیح کنکور و برنامه ریزی مطالعه کنکوری اقدام نمایید.

رشته های دانشگاه فرهنگیان در کنکور تجربی به شرح زیر است:

 1. آموزش زیست شناسی
 2. آموزش شیمی
 3. آموزش صنایع مبلمان
 4. آموزش ابتدایی
 5. آموزش کودکان استثنایی
 6. آموزش تربیت بدنی
 7. آموزش علوم تجربی
 8. و……

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته تجربی 1403

در این قسمت آخرین رتبه های قبولی دانشگاه فرهنگیان از کنکور رشته تجربی دانشگاه شهید چمران تهران /آموزش زیست شناسی را مشاهده می کنید:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27944 7579 منطقه 1 پسر تهرانسر اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت تهران منطقه 5
13266 5817 منطقه 2 پسر قم اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي قم – محل خدمت جعفرآباد
39405 16615 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت اسلامشهر
42807 18019 منطقه 2 پسر شهريار اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت اسلامشهر
49325 20642 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهريار
52608 21988 منطقه 2 پسر ورامين اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت ورامين
52985 22146 منطقه 2 پسر شهريار اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهريار
16971 4785 منطقه 3 پسر گرگان اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان – محل خدمت آق قلا
18648 5336 منطقه 3 پسر مراوه تپه اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان- محل خدمت گنبد کاووس
28847 8781 منطقه 3 پسر مينودشت اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان – محل خدمت علي اباد
53215 17380 منطقه 3 پسر شهر قدس اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهرقدس
57082 18822 منطقه 3 پسر ورامين اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت ورامين
64974 21755 منطقه 3 پسر قرچك اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت قرچک


در این قسمت آخرین رتبه های قبولی دانشگاه فرهنگیان از کنکور رشته تجربی دانشگاه شهید چمران تهران /آموزش شیمی را مشاهده می کنید:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37379 9886 منطقه 1 پسر تهران اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت تهران منطقه 5
43684 11373 منطقه 1 پسر تهران اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت تهران منطقه 16
48351 12462 منطقه 1 پسر تهران اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت تهران منطقه19
57879 24134 منطقه 2 پسر گنبد اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهرري ناحيه 1
72537 30096 منطقه 2 پسر شهريار اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت ملارد
72537 30096 منطقه 2 پسر ورامين اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهرري ناحيه 1
73335 24865 منطقه 3 پسر ورامين اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهرري ناحيه 1

در این قسمت آخرین رتبه های قبولی دانشگاه فرهنگیان از کنکور رشته تجربی دانشگاه شهید چمران تهران /آموزش علوم تجربی را مشاهده می کنید:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
44674 11610 منطقه 1 پسر تهران اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت تهران منطقه 15
54255 13835 منطقه 1 پسر تهران اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت تهران منطقه 4
58398 24332 منطقه 2 پسر شهريار اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهريار
81768 33837 منطقه 2 پسر دامغان اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي سمنان – محل خدمت دامغان
8066 2094 منطقه 3 پسر گرمي اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان اردبيل – محل خدمت مغان
28417 8640 منطقه 3 پسر شهر قدس اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهرقدس
32498 10046 منطقه 3 پسر تنكابن اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي مازندران – محل خدمت چالوس
66873 22427 منطقه 3 پسر ملارد اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت شهريار
78808 26959 منطقه 3 پسر فيروزكوه اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت پرديس

تراز قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور تجربی

با توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان نیمه متمرکز است و پذیرش مرحله اول از طریق کنکور سراسری انجام می شود. اطلاع از تراز لازم برای قبولی گروه تجربی در دانشگاه فرهنگیان به داوطلبان کمک میکند کد رشته های انتخابی خود را به درستی اولویت بندی نمایند. به این صورت می تونند با استفاده از تراز لازم برای قبولی ، احتمال پذیرش در دانشگاه فرهنگیان را تخمین بزنند. در این قسمت تراز لازم برای قبولی داوطلبان گروه آزمایشی تجربی در دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید:

جدول درصد احتمال قبولی در دانشگاه فرهنگیان با توجه به تراز کنکور

گروه آزمایشی کنکور تراز لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان درصد احتمال قبولی در دانشگاه فرهنگیان
تجربی بالای 9000 100
8500 تا 9000 بالای 90
8000 الی 8500 80الی 90
8500 الی 8000 50 الی 60
7000 الی 7500 40 الی 50
7200 الی 7300 30الی 40
7000الی 7200 20الی 30
6500 تا 7000 کمتر از 20


تراز لازم برای قبولی گروه تجربی در دانشگاه فرهنگیان 1403 1 تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

نحوه تخمین رتبه براساس تراز سنجش

داوطلبان کنکور گروه تجربی می توانند با استفاده از روش تخمین رتبه ،تراز و درصدهای لازم برای قبولی رشته های دانشگاه فرهنگیان در  کنکور ، انتخاب رشته ای موفق برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان انجام دهند.

برای قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود نیاز به تبدیل تراز به رتبه خواهید داشت.

بنابراین پیشنهاد می دهیم برای اطلاع از تراز و رتبه لازم برای قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر خود و تبدیل رتبه به تراز ، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. به شما مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور را پیشنهاد می دهیم. مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی صدای مشاور اولین سامانه مشاوره انتخاب رشته تلفنی در ایران است. داوطلبان عزیز کنکور میتوانند برای مشاوره و تخمین رتبه براساس تراز کنکور سازمان سنجش ، با شماره تلفن های مندرج در همین صفحه تماس حاصل فرمایند. کارشناسان این سامانه راهنمای شما برای قبولی در انتخاب رشته کنکور خواهند بود.

پذیرش دانشجود در این دانشگاه به صورت نیمه متمرکز انجام می شود، به این معنی که بعد از قبولی در انتخاب رشته ، پذیرفته شدگان به مرحله مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان دعوت خواهند شد. داوطلبان کنکور میتوانند برای مشاوره در زمینه موارد زیر با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرند:

 • نحوه تبدیل تراز به رتبه
 • مشاوره انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان
 • مشاوره نحوه مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان
 • سوالات مصاحبه دانشگاه فرهنگیان
 • و …

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تراز لازم برای قبولی گروه تجربی در دانشگاه فرهنگیان 1403 1

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان کنکور تجربی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

تراز لازم برای قبولی گروه تجربی در دانشگاه فرهنگیان 1403 1به این مقاله امتیاز دهید
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی