جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 17276

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

تراز لازم برای قبولی رشته زبان دانشگاه فرهنگیان 99-1400

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. داوطلبان گروه آزمایشی زبان در کنکور سراسری که برای انتخاب رشته در دانشگاه فرهنگیان اقدام می کنند با توجه به تراز لازم برای قبولی می توانند احتمال پذیرش در دانشگاه فرهنگیان را تخمین بزنند.


رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور زبان انگلیسی 1402-1403

در این قسمت درصد احتمال قبولی و آخرین رتبه های قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور زبان انگلیسی را مشاهده می کنید.


 آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا(س)-سمنان رشته زبان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زبان انگلیسی درفرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا(س)-سمنان رشته زبان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا(س)-سمنان رشته زبان تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه جنسیت شهر رشته قبولی
207 114 منطقه 1 دختر مشهد اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت تبادکان
2607 1091 منطقه 2 دختر گرگان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان – محل خدمت گرگان
7118 2880 منطقه 2 دختر بيرجند اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان جنوبي – محل خدمت بيرجند
4309 794 منطقه 3 دختر مينودشت اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان – محل خدمت علي آباد
6595 1402 منطقه 3 دختر آمل اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان – آزاد-بومي مازندران – محل خدمت نور
14851 3781 منطقه 3 دختر سبزوار اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت داورزن

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر شریعتی -ساری رشته زبان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زبان انگلیسی درفرهنگیان پردیس دکتر شریعتی ساری رشته زبان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر شریعتی -ساری رشته زبان تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه جنسیت شهر رشته قبولی
305 117 منطقه 2 پسر گرگان اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان – محل خدمت گرگا ن
1692 707 منطقه 2 پسر بابل اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي مازندران – محل خدمت بابل
3026 1264 منطقه 2 پسر قائم شهر اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي مازندران – محل خدمت قائم شهر
1733 259 منطقه 3 پسر آزادشهر اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان – محل خدمت گنبد کاووس
2283 367 منطقه 3 پسر گنبد اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي گلستان – محل خدمت گاليکش
6434 1354 منطقه 3 پسر جاجرم اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان شمالي – محل خدمت گرمه
12944 3174 منطقه 3 پسر جاجرم اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان شمالي – محل خدمت جاجرم

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر-کرمان رشته زبان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی زبان انگلیسی درفرهنگیان پردیس دشهید باهنر-کرمان  رشته زبان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر کرمان رشته زبان تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
215 20 منطقه 3 دختر فيروزآباد اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان – آزاد-بومي فارس – محل خدمت فراشبند
4368 808 منطقه 3 دختر انار اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمان – محل خدمت انار
10080 2361 منطقه 3 دختر بندر کنگ و چارک اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان – آزاد-بومي هرمزگان – محل خدمت شيب کوه هرمزگان
10671 2546 منطقه 3 دختر عنبرآباد اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمان – محل خدمت رودبار کرمان
11942 2891 منطقه 3 دختر قشم اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان – آزاد-بومي هرمزگان – محل خدمت قشم
14032 3520 منطقه 3 دختر بم اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمان – محل خدمت ريگان
23311 6584 منطقه 3 دختر چابهار اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان – آزاد-بومي سيستان و بلوچستان – محل خدمت پلان
28065 8205 منطقه 3 دختر كهنوج اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان – آزاد-بومي کرمان – محل خدمت منوجان

جدول درصد احتمال قبولی در دانشگاه فرهنگیان با توجه به تراز کنکور

گروه آزمایشی کنکور تراز لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان درصد احتمال قبولی در دانشگاه فرهنگیان
زبان خارجی بالای 8000 100
7800 تا8000 70الی 90
7500تا 7800 50الی 70
7300 تا 7500 کمتر از 40
7200تا 7400 30 الی 40
7000 تا 7200 کمتر از 20
6500 تا 7000 کمتر از 10


تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1

نحوه تخمین رتبه براساس تراز سنجش

داوطلبان کنکور گروه زبان می توانند با استفاده از روش تخمین رتبه براساس تراز کنکور ، احتمال قبولی خود در انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان افزایش دهند. برای قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود نیاز به تبدیل تراز به رتبه خواهید داشت.

بنابراین پیشنهاد می دهیم برای اطلاع از تراز و رتبه لازم برای قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر خود و تبدیل رتبه به تراز ، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. به شما مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور را پیشنهاد می دهیم. مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی صدای مشاور اولین سامانه مشاوره انتخاب رشته تلفنی در ایران است. داوطلبان عزیز کنکور میتوانند برای مشاوره و تخمین رتبه براساس تراز کنکور سازمان سنجش ، با شماره تلفن های مندرج در همین صفحه تماس حاصل فرمایند. کارشناسان این سامانه راهنمای شما برای قبولی در انتخاب رشته کنکور خواهند بود.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته  زبان دانشگاه فرهنگیان، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته زبان را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1


5/5 - (1 امتیاز)
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی