جهت مشاوره در زمینه تخمین تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه های سراسری

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 64753

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، احتمال قبولی او برای پذیرش در کد رشته پزشکی بیشتر خواهد بود.

رتبه و تراز که کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود؛ تراز برای کلیه دانشگاه های سراسری منتشر می شود و برای هر کد رشته محل، نماینگر احتمال قبولی داوطلب در انتخاب رشته کنکور است.

معرفی رشته پزشکی

رشته پزشکی یکی از رشته های بسیار محبوب و پرطرفدار کنکور تجربی است بسیاری از داوطلبان این رشته رویای قبولی پزشکی در سر دارند ولی دوره ای است که زمان بر است و کسانی که در دوره پزشکی عمومی می خواهند ادامه تحصیل دهند باید بدانند برای فارغ التحصیلی در این رشته باید یک دوره 8 ساله را سپری کنند. بعد از گذراندن یک دوره 8 ساله برای گرفتن تخصص در آزمون رزثیدنتی شرکت کنند و داوطلبانی که به دنبال تخصص خود هستند باید حداقل 4 سال دیگر در این رشته ادامه تحصیل دهند در واقع برای کشب مدرک تخصصی باید حداقل 12 سال در دانشگاه درس بخوانند.

البته لازم به ذکر است که طول دوره تخصص به رشته داوطلب بستگی دارد بعضی رشته ها نیاز است که بیش از 12 سال در رشته مورد نظر درس بخوانید تا مدرک خود را برای تخصص دریافت کنید در نتیجه داوطلبانی که به دنبال قبولی رشته پزشکی هستند علاوه بر کسب تراز بالا در کنکور باید تمام جوانب مثبت و منفی رشته را در نظر بگیرند.


تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه سراسری 

در این قسمت تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های سراسری (تهران، ….) را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از تراز لازم برای قبولی پزشکی می توانند در زمان انتخاب رشته کنکور، حدود تراز لازم برای قبولی رشته پزشکی را تخمین بزنند. به این ترتیب با توجه به تراز لازم برای قبولی پزشکی در هر دانشگاه، می توانند کدرشته محل دانشگاه های مورد نظر خود را به ترتیب اولویت بندی کنند.

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی پزشکی رشته و دانشگاه محل قبولی
1 11876 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران
2 11238 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران
3 11908 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران
4 11543 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران
5 11834 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران
6 11723 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران
7 11578 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران
8 11985 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران
9 11405 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی پزشکی رشته و دانشگاه محل قبولی
1 12007 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2 12126 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3 12111 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4 11997 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
5 11992 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
6 11890 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
7 12002 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
8 12000 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
9 11926 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای  در رشته قبولی پزشکی رشته و دانشگاه محل قبولی
1 11202 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2 11007 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3 11023 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4 11067 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5 11069 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6 11030 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
7 11000 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
8 11126 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
9 11209 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی پزشکی رشته و دانشگاه محل قبولی
1 10007 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2 10321 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3 10967 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4 10125 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5 10234 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6 10678 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7 10523 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8 9987 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
9 10098 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی پزشکی رشته و دانشگاه محل قبولی
1 8809 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2 8976 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3 8398 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4 9008 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5 9123 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
6 9345 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
7 9567 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
8 8999 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
9 9009 پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نرم افزار رایگان تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1نرم افزار تخمین رتبه کنکور تجربی

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجشتفاوت تراز با رتبه در کنکور برای قبولی پزشکی

تراز کنکور یکی از عوامل مهم در موفقیت داوطلبان کنکور سراسری است، برخی داوطلبان تراز کنکور چیست و نحوه محاسبه تراز چگونه است، برخی تصور دارند که تراز و رتبه یکی است در صورتی که تراز مشخص کننده رتبه داوطلبان در کنکور است.

تراز کنکور سطح علمی داوطلب را در مقایسه با سایر داوطلبان مشخص می کند در واقع معیاری برای مقایسه داوطلب با سایرین است در واقع تراز نشان می دهد که داوطلب در بین سایر داوطلبان در کنکور سراسری از چه جایگاهی برخوردار است.

محدوده نمره تراز عددی بین 0 تا 10000 یا 0 تا 13000 است، داوطلبان برتر کنکور تراز بیشتر از سایرین دارد و تراز کنکور این گروه بالاتر از 12000 و نزدیک به 13000 است، داوطلبانی که تراز پایین تر از 5000 کسب کنند از نصف داوطلبان شرکت کننده نمره کمتری دارند.

تراز کنکور سراسری می تواند منفی هم باشد، اگر داوطلبی در بین تمام شرکت کنندگان خیلی ضعیف عمل کند ممکن است تراز منفی کسب کند در کل هر چه تراز بالاتر باشد عملکرد داوطلب در کنکور بیشتر است.


سوالی که مطرح است این است که تفاوت رتبه با تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی چیست؟

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3تراز کنکور مشخص کننده رتبه داوطلب در کنکور سراسری خواهد بود.

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3هر چه تراز بالاتر باشد وضعیت داوطلب در کنکور بهتر است ولی هر چه عدد رتبه پایین تر است نشان دهنده عملکرد بهتر است.

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3رتبه سطح علمی داوطلب با سایر داوطلبان کنکور را مشخص نمی کند اما تراز سطح علمی را مشخص می کند.

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3تراز به سطح دشواری سوالات بستگی دارد اما رتبه سطح دشواری سوالات راتعیین نمی کند.


نحوه محاسبه تراز کنکور برای پزشکی

نحوه محاسبه تراز کنکور برای رشته پزشکی طبق فرمول زیر است:

نمره تراز = 100 * ضریب درس * نمره خام

محاسبه تراز کل به این صورت است:

با استفاده از ضریب درس ها و تراز هر درس می توانید تراز کل کنکور خود را  محاسبه نمایید.

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

مشاوره تلفنی تخمین تراز قبولی رشته پزشکی

داوطلبان کنکور سراسری می توانند برای تخمین تراز قبولی رشته پزشکی و تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی در دانشگاه های پذیرنده سراسری و پردیس خودگردان، با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید. این سامانه با سالها سابقه فعالیت موفق در زمینه انتخاب رشته و قبولی رتبه های برتر کنکور، انتخابی مناسب برای داوطلبان کنکور محسوب می شود:

مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 7

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تخمین تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه های سراسری

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی