جهت مشاوره در زمینه تخمین تراز قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه های سراسری

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 64759

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، احتمال قبولی او برای پذیرش در کد رشته زبان انگلیسی بیشتر خواهد بود.

رتبه و تراز که کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود؛ تراز برای کلیه دانشگاه های سراسری منتشر می شود و برای هر کد رشته محل، نماینگر احتمال قبولی داوطلب در انتخاب رشته کنکور است.

معرفی رشته زبان انگلیسی

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی دانشگاه سراسری 

در این قسمت تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی دانشگاه های سراسری (تهران، ….) را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از تراز لازم برای قبولی زبان انگلیسی می توانند در زمان انتخاب رشته کنکور، حدود تراز لازم برای قبولی رشته زبان انگلیسی را تخمین بزنند. به این ترتیب با توجه به تراز لازم برای قبولی زبان انگلیسی در هر دانشگاه، می توانند کدرشته محل دانشگاه های مورد نظر خود را به ترتیب اولویت بندی کنند.

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی دانشگاه تهران

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی رشته  زبان انگلیسی  رشته و دانشگاه محل قبولی 
1 7790 زبان انگلیسی دانشگاه تهران/روزانه
2 7650 زبان انگلیسی دانشگاه تهران/روزانه
3 7345 زبان انگلیسی دانشگاه تهران/روزانه
4 7632 زبان انگلیسی دانشگاه تهران/روزانه
5 7984 زبان انگلیسی دانشگاه تهران/روزانه
6 7321 زبان انگلیسی دانشگاه تهران/روزانه
7 7542 زبان انگلیسی دانشگاه تهران/روزانه
8 7376 زبان انگلیسی دانشگاه تهران/روزانه
9 7643 زبان انگلیسی دانشگاه تهران/روزانه

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی تهران را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی رشته  زبان انگلیسی  رشته و دانشگاه محل قبولی 
1  8009 زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
2 8120 زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
3 8231 زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
4 8321 زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
5 7999 زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
6 7998 زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
7 7990 زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
8 7678 زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
9 7865 زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی رشته زبان انگلیسی رشته و دانشگاه محل قبولی 
1 6990 زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان/روزانه
2 6987 زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان/روزانه
3 6875 زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان/روزانه
4 6543 زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان/روزانه
5 6894 زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان/روزانه
6 6895 زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان/روزانه
7 6932 زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان/روزانه
8 6982 زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان/روزانه
9 7009 زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان/روزانه

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی دانشگاه تبریز

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه تبریز را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی رشته زبان انگلیسی رشته و دانشگاه محل قبولی 
1 6500 زبان انگلیسی دانشگاه تبریز/روزانه
2 6200 زبان انگلیسی دانشگاه تبریز/روزانه
3 6321 زبان انگلیسی دانشگاه تبریز/روزانه
4 6412 زبان انگلیسی دانشگاه تبریز/روزانه
5 6212 زبان انگلیسی دانشگاه تبریز/روزانه
6 6341 زبان انگلیسی دانشگاه تبریز/روزانه
7 6451 زبان انگلیسی دانشگاه تبریز/روزانه
8 6219 زبان انگلیسی دانشگاه تبریز/روزانه
9 6122 زبان انگلیسی دانشگاه تبریز/روزانه

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی دانشگاه شیراز

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی رشته زبان انگلیسی رشته و دانشگاه محل قبولی 
1 6000 زبان انگلیسی دانشگاه شیراز/روزانه
2 6004 زبان انگلیسی دانشگاه شیراز/روزانه
3 6009 زبان انگلیسی دانشگاه شیراز/روزانه
4 6123 زبان انگلیسی دانشگاه شیراز/روزانه
5 6321 زبان انگلیسی دانشگاه شیراز/روزانه
6 6100 زبان انگلیسی دانشگاه شیراز/روزانه
7 6010 زبان انگلیسی دانشگاه شیراز/روزانه
8 6012 زبان انگلیسی دانشگاه شیراز/روزانه
9 7008 زبان انگلیسی دانشگاه شیراز/روزانه

نرم افزار رایگان تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1نرم افزار تخمین رتبه کنکور تجربی

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش


تفاوت تراز با رتبه در کنکور برای قبولی زبان انگلیسی

تراز کنکور یکی از عوامل مهم در موفقیت داوطلبان کنکور سراسری است، برخی داوطلبان تراز کنکور چیست و نحوه محاسبه تراز چگونه است، برخی تصور دارند که تراز و رتبه یکی است در صورتی که تراز مشخص کننده رتبه داوطلبان در کنکور است.

تراز کنکور سطح علمی داوطلب را در مقایسه با سایر داوطلبان مشخص می کند در واقع معیاری برای مقایسه داوطلب با سایرین است در واقع تراز نشان می دهد که داوطلب در بین سایر داوطلبان در کنکور سراسری از چه جایگاهی برخوردار است.

محدوده نمره تراز عددی بین 0 تا 10000 یا 0 تا 13000 است، داوطلبان برتر کنکور تراز بیشتر از سایرین دارد و تراز کنکور این گروه بالاتر از 12000 و نزدیک به 13000 است، داوطلبانی که تراز پایین تر از 5000 کسب کنند از نصف داوطلبان شرکت کننده نمره کمتری دارند.

تراز کنکور سراسری می تواند منفی هم باشد، اگر داوطلبی در بین تمام شرکت کنندگان خیلی ضعیف عمل کند ممکن است تراز منفی کسب کند در کل هر چه تراز بالاتر باشد عملکرد داوطلب در کنکور بیشتر است.


سوالی که مطرح است این است که تفاوت رتبه با تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی چیست؟

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3تراز کنکور مشخص کننده رتبه داوطلب در کنکور سراسری خواهد بود.

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3هر چه تراز بالاتر باشد وضعیت داوطلب در کنکور بهتر است ولی هر چه عدد رتبه پایین تر است نشان دهنده عملکرد بهتر است.

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3رتبه سطح علمی داوطلب با سایر داوطلبان کنکور را مشخص نمی کند اما تراز سطح علمی را مشخص می کند.

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3تراز به سطح دشواری سوالات بستگی دارد اما رتبه سطح دشواری سوالات راتعیین نمی کند.

نحوه محاسبه تراز کنکور برای زبان انگلیسی

نحوه محاسبه تراز کنکور برای رشته زبان انگلیسی طبق فرمول زیر است:

نمره تراز = 100 * ضریب درس * نمره خام

محاسبه تراز کل به این صورت است:

با استفاده از ضریب درس ها و تراز هر درس می توانید تراز کل کنکور خود را  محاسبه نمایید.

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

مشاوره تلفنی تخمین تراز قبولی رشته زبان انگلیسی

داوطلبان کنکور سراسری می توانند برای تخمین تراز قبولی رشته زبان انگلیسی و تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی در دانشگاه های پذیرنده سراسری و پردیس خودگردان، با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید. این سامانه با سالها سابقه فعالیت موفق در زمینه انتخاب رشته و قبولی رتبه های برتر کنکور، انتخابی مناسب برای داوطلبان کنکور محسوب می شود:

مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 7

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تخمین تراز قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه های سراسری

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی