جهت مشاوره در زمینه تخمین تراز قبولی رشته حسابداری دانشگاه های سراسری

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 64756

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، احتمال قبولی او برای پذیرش در کد رشته حسابداری بیشتر خواهد بود.

رتبه و تراز که کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود؛ تراز برای کلیه دانشگاه های سراسری منتشر می شود و برای هر کد رشته محل، نماینگر احتمال قبولی داوطلب در انتخاب رشته کنکور است.

معرفی رشته حسابداری

رشته حسابداری رشته است که بصورت شناور است یعنی داوطلبان هر سه گروه رشته ریاضی، انسانی و تجربی می توانند رشته حسابداری را انتخاب کرده و در این رشته ادامه تحصیل دهند.

داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در رشته حسابداری را دارند باید بتوانند ساعت های زیادی با سیستم کار کنند و توانایی پشت میزنشتن را داشته باشد چون افراد شاغل در این رشته زمان زیادی با سیستم کار می کنند.

از دیگر ویژگی های متقاضیان رشته حسابداری این است که توانایی گزارش نویسی جامع و کاربری را داشته باشند چرا که شغل حسابداری ایجاب می کند که گزارش های مالی و آماری بنویسید.

رشته حسابداری یکی از رشته های پرطرفدار و با درآمد بالا است و داوطلبان کنکور به دنبال کسب تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری هستند.

دروس پایه و اختصاصی حسابداری به شرح زیر است:

دروس پایه: توسعه‌ اقتصادی‌،جامعه‌ شناسی‌،ریاضیات‌ کاربردی‌،روانشناسی‌ عمومی‌،مبانی‌ کاربرد کامپیوتر،حقوق‌ بازرگانی‌،پول‌ و ارز بانکداری‌،مبانی‌ سازمان‌ مدیریت‌،اصول‌ علم‌ اقتصاد،ریاضیات‌ پایه‌،آمار کاربردی‌،پژوهش‌ و عملیات‌،مدیریت‌ تولید،مالیه‌ عمومی‌،روش‌ تحقیق‌.

دروس اصلی و اختصاصی:متون‌ حسابداری‌،اصول‌ حسابداری‌،حسابداری‌ میانه‌،حسابداری‌ پیشرفته‌،حسابداری ‌صنعتی‌،حسابداری‌ مالیاتی‌،اصول‌ تنظیم‌ و کنترل‌ بودجه‌،مباحث‌ جاری‌ حسابداری‌،مدیریت‌ مالی‌،حسابرسی‌تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری دانشگاه سراسری 

در این قسمت تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری دانشگاه های سراسری (تهران، ….) را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از تراز لازم برای قبولی حسابداری می توانند در زمان انتخاب رشته کنکور، حدود تراز لازم برای قبولی رشته حسابداری را تخمین بزنند. به این ترتیب با توجه به تراز لازم برای قبولی حسابداری در هر دانشگاه، می توانند کدرشته محل دانشگاه های مورد نظر خود را به ترتیب اولویت بندی کنند.


تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری دانشگاه تهران/رشته ریاضی

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته حسابداری دانشگاه تهران رشته ریاضی را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی حسابداری رشته و دانشگاه محل قبولی
1  8034 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
2 8976 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
3 9867 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
4 9007 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
5 9899 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
6 9567 حسابداری دانشگاه تهران/روزانهتراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری دانشگاه تهران/رشته تجربی

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته حسابداری دانشگاه تهران رشته تجربی را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی حسابداری رشته و دانشگاه محل قبولی
1 7978 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
2 8769 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
3 7999 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
4 8008 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
5 8743 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
6 9007 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
7 9009 حسابداری دانشگاه تهران/روزانهتراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری دانشگاه تهران/رشته انسانی

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته حسابداری دانشگاه تهران رشته انسانی را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی حسابداری رشته و دانشگاه محل قبولی
1 9786 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
2 9008 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
3 9654 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
4 9234 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
5 9112 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
6 8997 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
7 9006 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
8 9376 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه
9 9569 حسابداری دانشگاه تهران/روزانه

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/رشته ریاضی

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی رشته ریاضی را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی حسابداری رشته و دانشگاه محل قبولی
1 8043 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
2 8435 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
3 8679 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
4 8927 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
5 8765 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
6 8326 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
7 8969 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
8 9009 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/رشته تجربی

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی رشته تجربی را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی حسابداری رشته و دانشگاه محل قبولی
1 7976 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
2 7567 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
3 7934 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
4 8008 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
5 8321 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
6 8104 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
7 8109 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
8 8120 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه
9 8522 حسابدرای دانشگاه علامه طباطبایی/روزانه

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/رشته انسانی

در جدول زیر تراز لازم برای قبولی رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی رشته انسانی را مشاهده می کنید.

ردیف تراز لازم برای قبولی حسابداری رشته و دانشگاه محل قبولی
1 7458 حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/ روزانه
2 7689 حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/ روزانه
3 7999 حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/ روزانه
4 7357 حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/ روزانه
5 8009 حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/ روزانه
6 8975 حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/ روزانه
7 8216 حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/ روزانه
8 8976 حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/ روزانه
9 7456 حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی/ روزانه

نرم افزار رایگان تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1نرم افزار تخمین رتبه کنکور تجربی

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش


تفاوت تراز با رتبه در کنکور برای قبولی حسابداری

تراز کنکور یکی از عوامل مهم در موفقیت داوطلبان کنکور سراسری است، برخی داوطلبان تراز کنکور چیست و نحوه محاسبه تراز چگونه است، برخی تصور دارند که تراز و رتبه یکی است در صورتی که تراز مشخص کننده رتبه داوطلبان در کنکور است.

تراز کنکور سطح علمی داوطلب را در مقایسه با سایر داوطلبان مشخص می کند در واقع معیاری برای مقایسه داوطلب با سایرین است در واقع تراز نشان می دهد که داوطلب در بین سایر داوطلبان در کنکور سراسری از چه جایگاهی برخوردار است.

محدوده نمره تراز عددی بین 0 تا 10000 یا 0 تا 13000 است، داوطلبان برتر کنکور تراز بیشتر از سایرین دارد و تراز کنکور این گروه بالاتر از 12000 و نزدیک به 13000 است، داوطلبانی که تراز پایین تر از 5000 کسب کنند از نصف داوطلبان شرکت کننده نمره کمتری دارند.

تراز کنکور سراسری می تواند منفی هم باشد، اگر داوطلبی در بین تمام شرکت کنندگان خیلی ضعیف عمل کند ممکن است تراز منفی کسب کند در کل هر چه تراز بالاتر باشد عملکرد داوطلب در کنکور بیشتر است.


سوالی که مطرح است این است که تفاوت رتبه با تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری چیست؟

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3تراز کنکور مشخص کننده رتبه داوطلب در کنکور سراسری خواهد بود.

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3هر چه تراز بالاتر باشد وضعیت داوطلب در کنکور بهتر است ولی هر چه عدد رتبه پایین تر است نشان دهنده عملکرد بهتر است.

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3رتبه سطح علمی داوطلب با سایر داوطلبان کنکور را مشخص نمی کند اما تراز سطح علمی را مشخص می کند.

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3تراز به سطح دشواری سوالات بستگی دارد اما رتبه سطح دشواری سوالات راتعیین نمی کند.


نحوه محاسبه تراز کنکور برای حسابداری

نحوه محاسبه تراز کنکور برای رشته حسابداری طبق فرمول زیر است:

نمره تراز = 100 * ضریب درس * نمره خام

محاسبه تراز کل به این صورت است:

با استفاده از ضریب درس ها و تراز هر درس می توانید تراز کل کنکور خود را  محاسبه نمایید.

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور


مشاوره تلفنی تخمین تراز قبولی رشته حسابداری

داوطلبان کنکور سراسری می توانند برای تخمین تراز قبولی رشته حسابداری و تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری در دانشگاه های پذیرنده سراسری و پردیس خودگردان، با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید. این سامانه با سالها سابقه فعالیت موفق در زمینه انتخاب رشته و قبولی رتبه های برتر کنکور، انتخابی مناسب برای داوطلبان کنکور محسوب می شود:

مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 7

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تخمین تراز قبولی رشته حسابداری دانشگاه های سراسری

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی