جهت مشاوره در زمینه تخمین درصد به رتبه و تراز کنکور

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 65632

💥تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲

تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور

💥در این مقاله نمونه هایی از تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲ در رشته تجربی، انسانی و ریاضی در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم، اگر می خواهید با تخمین درصد به رتبه و تراز، قبولی خود را پیش بینی کنید پیشنهاد می شود تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

با توجه به اینکه در آزمون کنکور سراسری درصدها مشخص می شود و بر اساس درصد، تراز و رتبه داوطلب بدست می آید این روزها داوطلبان کنکور به دنبال این است که بدانند با درصدهای دروس، چه رتبه و ترازی را در کنکور کسب خواهند کرد در این  مقاله روش تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور را به صورت کامل شرح داده ایم.

داوطلبان عزیز توجه داشته باشید اگر درصدهای دروس را داشته باشید به راحتی می توانید با مطالعه این مقاله تبدیل درصد به تراز کنکور و تبدیل درصد به رتبه کنکور را انجام دهید.


کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲( رشته تجربی)

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲ را در رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم.

نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲  رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم:

نام دروس                          درصد دروس تبدیل درصد به رتبه (منطقه) تبدیل درصد به رتبه(کشوری) تبدیل درصد به تراز
درس درصد ها 175 442 9987
ادبيات فارسي 60
عربي 90
معارف 100
زبان 80
زمين شناسي 50
رياضيات 80
زيست شناسي 70
فيزيك 100
شيمي 80


نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲  رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم:


نام دروس                          درصد دروس تبدیل درصد به رتبه (منطقه) تبدیل درصد به رتبه(کشوری) تبدیل درصد به تراز
درس درصد ها 57 123 11120
ادبيات فارسي 70
عربي 80
معارف 50
زبان 1
زمين شناسي 80
رياضيات 90
زيست شناسي 76
فيزيك 70
شيمي 60نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲  رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم:


نام دروس                          درصد دروس تبدیل درصد به رتبه (منطقه) تبدیل درصد به رتبه(کشوری) تبدیل درصد به تراز
درس درصد ها 623 230 10987
ادبيات فارسي 70
عربي 40
معارف 90
زبان 80
زمين شناسي 50
رياضيات 70
زيست شناسي 70
فيزيك 70
شيمي 50


نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور /فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲  رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم:


نام دروس                          درصد دروس تبدیل درصد به رتبه (منطقه) تبدیل درصد به رتبه(کشوری) تبدیل درصد به تراز
درس درصد ها 1985 6589 7603
ادبيات فارسي 60
عربي 70
معارف 80
زبان 20
زمين شناسي 10
رياضيات 50
زيست شناسي 60
فيزيك 50
شيمي 50


کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲( رشته ریاضی)

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲ را در رشته مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی عمران در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم.


نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور/ مهندسی برق دانشگاه صتعتی شریف

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲  رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم:

نام دروس                          درصد دروس تبدیل درصد به رتبه (منطقه) تبدیل درصد به رتبه(کشوری) تبدیل درصد به تراز
درس درصد ها 231 357 11234
ادبيات فارسي 50
عربي 80
معارف 80
زبان 60
رياضيات 50
فيزيك 80
شيمي 60


نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور/ مهندسی مکانیک دانشگاه صتعتی شریف

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲  رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم:

نام دروس                          درصد دروس تبدیل درصد به رتبه (منطقه) تبدیل درصد به رتبه(کشوری) تبدیل درصد به تراز
درس درصد ها 348 542 10765
ادبيات فارسي 30
عربي 60
معارف 80
زبان 50
رياضيات 50
فيزيك 90
شيمي 40


نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور/ مهندسی عمران دانشگاه صتعتی شریف

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲  رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم:

نام دروس                          درصد دروس تبدیل درصد به رتبه (منطقه) تبدیل درصد به رتبه(کشوری) تبدیل درصد به تراز
درس درصد ها 845 1300 9876
ادبيات فارسي 60
عربي 60
معارف 80
زبان 80
رياضيات 50
فيزيك 60
شيمي 20


کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲( رشته انسانی)

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور 1402 را در رشته حقوق، روانشناسی و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران در اختیار داوطلبان قرار داده ایم.

نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور/ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲  رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم:

نام دروس                          درصد دروس تبدیل درصد به رتبه (منطقه) تبدیل درصد به رتبه(کشوری) تبدیل درصد به تراز
درس درصد ها 146 300 11009
ادبيات فارسي 60
عربي 80
معارف 50
زبان 80
ریاضی 40
اقتصاد 80
ادبیات تخصصی 80
عربی تخصصی 90
تاریخ و جغرافیا 40
علوم  اجتماعی 80
فلسفه و منطق 60
روان شناسی 60


نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور/ روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲  رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم:

نام دروس                          درصد دروس تبدیل درصد به رتبه (منطقه) تبدیل درصد به رتبه(کشوری) تبدیل درصد به تراز
درس درصد ها 90 249 11230
ادبيات فارسي 80
عربي 70
معارف 80
زبان 70
ریاضی 30
اقتصاد 80
ادبیات تخصصی 80
عربی تخصصی 90
تاریخ و جغرافیا 20
علوم  اجتماعی 100
فلسفه و منطق 40
روان شناسی 90


نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور/حسابدرای دانشگاه شهید بهشتی

در این قسمت نمونه کارنامه تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲  رشته حسابداری دانشگاه شهید بهشتی را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم:

نام دروس                          درصد دروس تبدیل درصد به رتبه (منطقه) تبدیل درصد به رتبه(کشوری) تبدیل درصد به تراز
درس درصد ها 603 1690 8969
ادبيات فارسي 70
عربي 60
معارف 70
زبان 30
ریاضی 90
اقتصاد 50
ادبیات تخصصی 80
عربی تخصصی 01
تاریخ و جغرافیا 80
علوم  اجتماعی 10
فلسفه و منطق 40
روان شناسی 90

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور 💥تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲ 1

مشاوره تلفنی تخمین درصد به رتبه و تراز کنکور

در این مقاله روش تبدیل درصد به تراز و رتبه کنکور ۱۴۰۲ را برای رشته های تجربی، انسانی و ریاضی شرح داده ایم، اگر برای تخمین درصد به رتبه و تراز با سوال یا ابهام روبرو شده اید، می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با شماره تلفن های ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس حاصل کنید تا کارشناسان سامانه مشاوره تلفنی شما را راهنمایی نمایند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تخمین درصد به رتبه و تراز کنکور

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی