جهت مشاوره در زمینه تخمین رتبه کنکور با تاثیر معدل

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 56412

تاثیر مثبت معدل در کنکور یعنی چه ؟ (کنکور 1402)

تاثیر مثبت معدل در کنکور یعنی چه ؟

تاثیر معدل در نتایج کنکور 1402، مثبت است؛ اما معنی تاثیر مثبت معدل در کنکور یعنی چه و فرق آن با تاثیر قطعی معدل چیست؟ در این مقاله با ذکر مثال، شرح داده ایم که تاثیر مثبت معدل در کنکور یعنی چه؟ علاوه بر این می خوانید که تفاوت تاثیر مثبت و تاثیر قطعی معدل در کنکور چیست؟

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأثیر سوابق تحصیلی که بر مبنای نمرات دروس سال دوازدهم نظام ۳-۳-۶ خواهد بود، ۴۰ درصد به صورت قطعی است و دروس عمومی در این بخش مؤثر خواهد بود و ۶۰ درصد نیز آزمون تأثیر قطعی خواهد داشت که از دروس اختصاصی است.

تاثیر مثبت معدل در کنکور چگونه است؟

یکی از سوالات رایج داوطلبان کنکور نظام جدید و نظام قدیم این است که تاثیر مثبت معدل در کنکور چگونه است؟  مفهوم تاثیر مثبت یا قطعی و فرمول محاسبه تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۲ چیست؟

در کنکور ۱۴۰۲ تاثیر سوابق تحصیلی برای کلیه داوطلبان نظام قدیم و جدید قطعی خواهد بود این در حالی است که در کنکور ۱۴۰۱ تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۴۰ درصد و به صورت مثبت اعمال شده بود. البته این تاثیر در کنکور سالهای  قبل‌، فقط با تاثیر ۳۰ درصد و مثبت بود.

مثال برای تاثیر مثبت معدل و تاثیر قطعی معدل 

برای شرح اینکه مفهوم تاثیر مثبت معدل در کنکور یعنی چیست، به بررسی تاثیر مثبت معدل در کنکور و تاثیر قطعی از طریق یک مثال با فرمول سوابق تحصیلی برای داوطلبان نظام قدیم پرداخته ایم:

توجه مثال:

  • فرض کنید تراز معادل نمرات کتبی یک داوطلب در امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان ۷۰۰۰ باشد و تراز معادل نمرات کتبی او در امتحانات نهای پیش دانشگاهی ۶۰۰۰ باشد.
  • علاوه براین، تراز معادل درصدهای این داوطلب، در آزمون تستی کنکور ۷۵۰۰ باشد.
  • در این حالت، تراز کل داوطلب، در هر زیرگروه، با توجه به ضرایب مختلف دروس، در چهار حالت زیر محاسبه می شود و در هر حالت که عدد تراز بالاتر باشد، همان تراز در کارنامه کنکور داوطلب لحاظ می شود، بنابراین تاثیر معدل در کنکور مثبت خواهد بود:
  1.  بدون اعمال سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی (تراز کل ۷۵۰۰)
  2.  فقط اعمال سوابق تحصیلی دیپلم به میزان حداکثر ۲۵ درصد (تراز کل ۷۳۷۵)
  3. فقط اعمال سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی به میزان حداکثر ۵ درصد (تراز کل ۷۴۲۵)
  4. اعمال همزمان سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی (تراز کل ۷۳۰۰)

** نکته: در حالت چهارم تاثیر آزمون تستی کنکور ۷۰ درصد است و تاثیر نمرات کتبی سوم دبیرستان ۲۵ درصد خواهد بود، همچنین تاثیر نمرات کتبی پیش دانشگاهی نیز ۵ درصد است به این ترتیب فرمول محاسبه به صورت زیر خواهد بود:

 7300= (6000*0.05) + (7000*0.25) + (7500*0.70)

توجه نکته: در حالت اول، بالاترین تراز ممکن بدست آمده است؛ در این حالت اگر تاثیر معدل مثبت باشد در زیرگروه مربوطه در کارنامه کنکور عبارت «فاقد تاثیر مثبت» مشاهده می شود و تراز داوطلب در این زیرگروه ۷۵۰۰ است. اما اگر تاثیر معدل قطعی (مستقیم) باشد تراز داوطلب در کارنامه ۷۳۰۰ درج می گردید.

توجه نکته: تفاوت تاثیر مثبت و قطعی معدل در کنکور این است که در حالت تاثیر مثبت بالاترین تراز ممکن برای هر زیرگروه در کارنامه کنکور، محاسبه می شود و تنها در صورتی تاثیر سوابق تحصیلی اعمال می شود که باعث افزایش تراز کل زیرگروه شود.  این در حالی است که اگر درحالت تاثیر قطعی معدل، تحت هر شرایط سوابق تحصیلی برای داوطلب اعمال می شود! حتی اگر اعمال سوابق باعث کاهش تراز کل داوطلب شود. (برای این حالت در مثال بالا، شرط قطعی بودن تاثیر معدل، تراز ۷۳۰۰ در کارنامه کنکور را در نظر بگیرید.)

توجه نکته: تاثیر مثبت معدل در کنکور، به نقع داوطلبان است، زیرا اگر نمرات بالایی در امتحانات نهایی کسب نکرده باشند با کسب درصد و تراز بالاتر در آزمون تستی کنکور، این فرصت را دارند که رتبه خوبی کسب کنند.

نکته: اگر نمرات امتحان نهایی شما پایین است، نگران نباشید می توانید در امتحانات ترمیم معدل شرکت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم مقاله زیر را بخوانید:


داوطلبان کنکور بدانند:

تاثیر مثبت معدل در کنکور یعنی چه ؟ (کنکور 1402) 1 زمان و نحوه ترمیم معدل برای کنکور


توجه نکته: در حالت تاثیر مثبت معدل، در کارنامه داوطلبانی که عملکرد آنها در آزمون تستی کنکور در مقایسه با امتحان نهایی، بهتر است، “فاقد تاثیر مثبت” درج می شود. تاثیر مثبت معدل در کنکور یعنی، اگر فقط با اعمال سوابق تحصیلی دیپلم (حالت دوم) بالاترین تراز ممکن در زیرگروه مربوطه کسب شود، در کارنامه کنکور داوطلب، عبارت “فقط تاثیر مثبت دیپلم” مشاهده می شود. در این حالت تاثیر نمرات سال سوم دبیرستان نظام قدیم حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود و تاثیر آزمون تستی کنکور، حداقل ۷۵ درصد است. در تصویر زیر، یک نمونه کارنامه تاثیر معدل در کنکور سراسری را مشاهده می کنید:

تاثیر مثبت معدل در کنکور یعنی چه ؟ (نمونه کارنامه)

توجه اگر داوطلب، صرفا با اعمال سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی (حالت سوم) بالاترین تراز ممکن را بدست بیاورد، در کارمانه عبارت “فقط تاثیر مثبت پیش دانشگاهی” مشاهده خواهد شد. در این حالت، تاثیر معدل پیش دانشگاهی در کنکور حداکثر ۵ درصد و تاثیر آزمون تستی کنکور، حداقل ۹۵ درصد خواهد بود.

این درحالی است که اگر داوطلب، با اعمال همزمان سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی (حالت چهارم) بالاترین تراز ممکن را بدست آورد، در کارنامه او، عبارت “دیپلم و پیش دانشگاهی” قابل مشاهده خواهد بود. در چنین حالتی، تاثیر نمرات دیپلم در تراز کل حداکثر ۲۵ درصد می شود و تاثیر نمرات پیش دانشگاهی حداکثر ۵ درصد، علاوه براین تاثیر آزمون چهارگزینه ای کنکور در تراز کل زیرگروه مربوطه حداقل ۷۰ درصد خواهد بود.

تاثیر مثبت معدل در کنکور یعنی چه ؟ (نمونه کارنامه)

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در این نمونه کارنامه تاثیر معدل در کنکور، در زیرگروه ۳ تاثیر مثبت سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی اعمال شده اما در سایر زیرگروه ها سوابق تحصیلی برای این داوطلب اعمال نشده است. با توجه به اینکه ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه های مختلف، متفاوت است، وضعیت اعمال یا عدم اعمال سوابق در هر زیرگروه با سایر زیرگروه ها متفاوت خواهد بود.

تاثیر مثبت معدل در کنکور یعنی چه ؟ (کنکور 1402) 2

مشاوره تلفنی محاسبه تخمین رتبه کنکور با تاثیر معدل 

به داوطلبان کنکور نظام جدید و نظام قدیم پیشنهاد می کنیم که برای تخمین رتبه کنکور با توجه به تاثیر معدل در کنکور سراسری، از راهنمایی مشاور تحصیلی استفاده کنند. جهت تماس می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب بدون شماره گیری کد از سراسر کشور، با شماره ده رقمی 9099071613 تماس بگیرید.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تخمین رتبه کنکور با تاثیر معدل

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی