کد خبر : 21132
- بازدید

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 6 مهر ۹۹ اعلام شد


جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 6 مهر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 6 مهر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز یکشنبه 6 مهر ۹۹ اعلام شده است.

برنامه‌ های شنبه و یکشنبه 6 مهر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری نو اعلام می شود.

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 6 مهر ۹۹ اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 6 مهر ۹۹ ساعات پخش برنامه شبکه آموزش فردا را مشخص می کند.

جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه شبکه آموزش-برنامه آموزشی شبکه آموزش-مدرسه تلویزیونی ایران-برنامه تلویزیونی مدرسه ایران-مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 6 مهر ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش 7 سیما، شبکه 4 و شبکه قرآن

را در سایت خبری نومشاهده کنید:


ساعت پخش برنامه درسی تلویزیونی مدارس تمام پایه ها

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 6 مهر

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و شبکه 7 سیما برای روز یکشنبه 6 مهر ماه اعلام شد که در جدول زیر اطلاع رسانی می شود.

دانلود نسخه جدید اپلیکیشن شاد 

احراز هویت در برنامه شاد با نسخه تحت وب

برنامه درسی شبکه ‌آموزش 6 مهر 99

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه /پودمان اول – پایه ۱۰- رشته صنایع چوب – شاخه فنی

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ نازک دوزی /مدلسازی دامن – پایه ۱۰ – درس خیاطی – شاخه کاردانش

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ کاربر رایانه – پایه ۱۰ و۱۱ -رشته کامپیوتر – شاخه کاردانش
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی- پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ اخلاق حرفه ای- پودمان ۱شایستگی ۱ -پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی -زیر مسئله و حل مسئله ساده تر پایه هفتم
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی-صرب و تقسیم عددگویا پایه هشتم
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی-نمایش مجموعه اعداد پایه نهم
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرمافزار Nitro PDF

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱ پایه۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ الگو و دنباله پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک۲ برآیند میدان های الکترونیکی پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

🍀یکشنبه ۶ مهر🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….
🌷یکشنبه ۶مهر🌷شبکه قرآن و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه ۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس دوم پیامهای آسمانی 7 متوسطه دوره اول.


جدول برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 6 مهر
متوسطه اول:
 • پایه هفتم ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی
 • پایه هشتم ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی
 • پایه نهم ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی
متوسطه دوم: 
 • ساعت ۱۶.۳۰ شیمی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی
 • ساعت ۱۷ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی
 • ساعت ۱۷.۳۰ زیست ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی
 • ساعت ۲۰ ریاضی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی
 • ساعت ۲۰:۲۵ فیزیک ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
دوره ابتدایی:

 • اول ابتدایی ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی ریاضی
 • دوم ابتدایی ساعت ۱۱ تا ۱۱.۵ فارسی و نگارش
 • سوم ابتدایی ساعت 11:30 تا 12 فارسی و نگارش
 • چهارم ابتدایی ساعت 12 تا 12.30 علوم تجربی و تفکر
 • پنجم ابتدایی ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات اجتماعی
 • ششم ابتدایی ساعت ۱۳ تا ۱۳.۶ ۴۵ فارسی و نگارش
فنی و حرفه ای و کاردانش :

 • ساعت ۸ دانش فنی پایه پودمان اول پایه ۱۰ رشته صنایع چوب شاخه فنی
 • ساعت ۸.۳۰ نازک دوزی مدلسازی دامن پایه دهم درس خیاطی شاخه کاردانش
 • ساعت ۹ کاربر رایانه پایه ۱۰ و ۱۱ رشته کامپیوتر شاخه کاردانش
 • ساعت ۲۰.۵۰ کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم شاخه کاردانش و فنی حرفه‌ای
 • ساعت ۲۰.۱۵ اخلاق حرفه ای پودمان ۱ شایستگی ۱ پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

به زودی هیمنجا اعلام می شود…-

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز یکشنبه 6 مهر ماه ۹۹

متوسطه دوم مشترک بین رشته ها

 • ساعت ۷.۳۰ جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات انسانی و معارف
 • ساعت 8 درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ۸.۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ۱۰.۳۰ ۵۰۰ ادبیات انسانی و معارف
 • ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم نام رشته ها
 • ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ تمام رشته ها
 • ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ تمام رشته ها ۱۱.۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات انسانی و معارف
 • ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۱ پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک دوازدهم
 • ساعت 12:45 درس آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک

جدول برنامه درسی شبکه قرآن یکشنبه 6 مهر ۹۹

جدول برنامه درسی شبکه قرآن یکشنبه 6 مهر ۹۹

 • ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۵.۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی ۱ پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۶.۳۰ درس پیام های آسمانی پایه هفتم متوسطه

سایت آرشیو فیلم های مدرسه تلویزیونی تمام رشته و پایه ها

اگر از مشاهده برنامه درسی تلویزیون جامانده اید نگران نباشید. برای مشاهده فیلمهای ضبط شده درسی تلویزیون در شبکه آموزش 7 ،شبکه 4 و شبکه قرآن دکمه آموزیتو را در همین صفحه انتخاب کنید. در این نرم افزار تمام دروس برای دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم ، کاردانش، فنی و حرفه ای و علوم و معارف اسلامی وجود دارد. آرشیو کامل فیلم های آموزشی تلویزیون در تمام روزهاو برای تمام مقاطع، را همینجا مشاهده کنید.


برای مشاهده کلیک کنید

اپلیکیشن آموزیتو - خبرینو


جدول پخش مدرسه تلویزیونی 6 مهر ۹۹ از شبکه آموزش سیما برای روز یکشنبه 6 مهر ماه اعلام شده است که در همین صفحه مشاهده میکنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش می توانید از طریق تلفن ثابت و از سراسر کشور بدون شماره گیری کد با شماره 9099071613 تماس بگیرید.

اگر از مشاهده برنامه های درسی جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه قرآن تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.


اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است.

منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 6 مهر ۹۹ اعلام شد
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3755
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

24 + = 33

نصب اپ دانش آموزی
راهنمای مای مدیو