کد خبر : 20393
- بازدید

جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 26 شهریور ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 26 شهریور ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز چهارشنبه 26 شهریور ۹۹ اعلام شده است.

برنامه‌ های دوشنبه و چهارشنبه 26 شهریور ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری نو اعلام می شود.

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 26 شهریور ۹۹ اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 26 شهریور ۹۹ ساعات پخش برنامه شبکه آموزش فردا را مشخص می کند.

جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه شبکه آموزش-برنامه آموزشی شبکه آموزش-مدرسه تلویزیونی ایران-برنامه تلویزیونی مدرسه ایران-مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 26 شهریور ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش 7 سیما، شبکه 4 و شبکه قرآن

را در سایت خبری نو مشاهده کنید.

 

ساعت پخش برنامه درسی تلویزیونی مدارس تمام پایه ها

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 26 شهریور

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و شبکه 7 سیما برای روز چهارشنبه 26 شهریور ماه اعلام شد که در جدول زیر اطلاع رسانی می شود.

دانلود نسخه جدید اپلیکیشن شاد 

احراز هویت در برنامه شاد با نسخه تحت وب

/ پایه

 

چهارشنبه 26 شهریور
متوسطه اول:

متوسطه اول:

 •  ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ادبیات فارسی / پایه هفتم( درس اول بخش دوم )
 • ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی / پایه هشتم ( درس اول بخش دوم )
 • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی / پایه نهم ( درس اول بخش دوم )

 

متوسطه دوم:

متوسطه دوم:

 • ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
  موضوع:چرخه تدریس مجازی ،از تئوری تا عمل
 • ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ / پایه یازدهم رشته علوم تجربی
 • ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣/ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
 • ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ / پایه دهم رشته علوم تجربی
 • ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١ / پایه دهم رشته علوم تجربی
 • ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٣ / پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
دوره ابتدایی دوره ابتدایی :

 •  ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی / پایه اول
 • ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر / پایه دوم
 • ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و نگارش / پایه سوم
 • ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی / پایه چهارم
 • ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی / پایه پنجم
 • ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی / پایه ششم
فنی و حرفه ای و کاردانش:  

 • ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی / پایه١٢ رشته ساختمان
 • ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی / پایه / پایه١٠ رشته طراحی دوخت
 • ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک / پایه١١ رشته شبکه و‌نرم افزار
 • ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ عناصر و جزییات ساختمان / پایه١١ رشته
 • معماری
 • ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری / پایه١٢ رشته نقاشی

به زودی هیمنجا اعلام می شود…-

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه ۹۹

دوشنبه
جدول برنامه درسی چهارشنبه 26 شهریور ۹۹ شبکه چهار:

متوسطه دوم مشترک بین رشته ها:

 •  ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای ۳ / پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 •  ساعت ۸ درس فلسفه 1 / پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی
 •  ساعت ۸:۳۰  درس تاریخ ۱ / پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
 •  ساعت ۱۰:۱۵ درس فیزیک 2 / پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
 •  ساعت ۱۰:۴۵ درس فیزیک ۲ / پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
 •  ساعت ۱۱:۱۵ درس دین و زندگی 1 / پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
 •  ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضیات گسسته / پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
 •  ساعت ۱۲:۱۵ درس ریاضی و آمار 2 / پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 •  ساعت ۱۲:۴۵ درس اقتصاد / پایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 •  ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضیات گسسته / پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

جدول برنامه درسی شبکه قرآن چهارشنبه 26 شهریور ۹۹

 •  ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳/ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
  ساعت۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر / پایه۱۲رشته علوم معارف اسلامی.
  ساعت۱۶درس احکام۱ / پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.
  ساعت۱۶:۳۰درس احکام۲ / پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

روال پخش برنامه درسی از شبکه های تلویزیونی به نقل از رئیس شبکه :

برنامه درسی شبکه آموزش 7 سیما :

در این دوره شبکه آموزش سیما به عنوان شبکه محوری روزانه حدود ۱۱ ساعت از برنامه‌های خود را به کلاس‌های درسی و آموزشی اختصاص می‌دهد.

شبکه آموزش از ساعت ۸ صبح تا ۹:۳۰ دروس مربوط به متوسطه دوم، کار و دانش و فنی و حرفه‌ای،

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ درس‌های مقطع ابتدایی

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ دروس مقطع متوسطه اول

از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برنامه‌های درسی متوسطه دوم را در دستور کار دارد

از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ هم دروس متوسطه دوم در رشته‌های تجربی و فنی و حرفه‌ای و درس‌های عمومی مقطع متوسطه دوم روی آنتن می‌رود.

برنامه درسی شبکه 4 و شبکه قرآن:

شبکه چهار سیما با ۵ ساعت و شبکه قرآن و معارف سیما هم با ۳ ساعت برنامه در طول روز به امر آموزش ۱۴ میلیون دانش آموز می‌پردازند.

شبکه چهار سیما هم از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ رشته علوم انسانی متوسطه دوم و همچنین دروس مشترک رشته‌های علوم و معارف اسلامی و دروس تخصصی رشته علوم ریاضی را ارائه می‌کند.

شبکه قرآن و معارف هم دروس مرتبط با قرآن، دینی، عربی و همچنین درس‌های تخصصی علوم و معارف اسلامی را در دستور کار آموزش دارد.

اپلیکیشن مدرسه تلویزیونی

سایت آرشیو فیلم های مدرسه تلویزیونی تمام / پایه ها

اگر از مشاهده برنامه درسی تلویزیون جامانده اید نگران نباشید. برای مشاهده فیلمهای ضبط شده درسی تلویزیون در شبکه آموزش 7 ،شبکه 4 و شبکه قرآن دکمه آموزیتو را در همین صفحه انتخاب کنید. در این نرم افزار تمام دروس برای دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم ، کاردانش، فنی و حرفه ای و علوم و معارف اسلامی وجود دارد. آرشیو کامل فیلم های آموزشی تلویزیون در تمام روزهاو برای تمام مقاطع، را همینجا مشاهده کنید:

 

برای مشاهده کلیک کنید

اپلیکیشن آموزیتو - خبرینو

 

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 26 شهریور ۹۹ از شبکه آموزش سیما برای روز چهارشنبه 26 شهریور ماه اعلام شده است که در همین صفحه مشاهده میکنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش می توانید از طریق تلفن ثابت و از سراسر کشور بدون شماره گیری کد با شماره 9099071611 تماس بگیرید.

اگر از مشاهده برنامه های درسی جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه قرآن تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071611

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612

 

 

برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.

 

اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

جهت فعال سازی رایگان و اینترنتی اپلیکیشن درسی کلیک کنید

 

 

منابع :
جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 26 شهریور ۹۹ اعلام شد ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071611 تماس از سراسر کشور و 9092301612 (تماس از استان تهران)
تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.


پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 1 در انتظار بررسی : 42
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

فرزاد حسینی سه‌شنبه , 15 سپتامبر 2020 - 23:59

لطفا رشته برق قدرت را پخش کنید

تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات
نصب اپ رایگان
ارتباط با مشاور